Porada.sk

vydavateľstvo

Mzdárske zákony 2015


zákon a dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom fonde, zákon o náhrade príjmu pri dočasnej PN zamestnanca, zákonník práce, zákon o minimálnej mzde, zákon o cestovných náhradách, zákon o službách zamestnanosti
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Mzdárske zákony 2016


Zákon o dani z príjmov Zákon o sociálnom poistení Zákon o zdravotnom poistení Zákon o sociálnom fonde Zákonník práce Zákon o nelegálnej práci Zákon o BOZP Zákon o cestovných náhradách + Pomôcka: Mzdové veličiny na rok 2016
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Daňové zákony 2016 pre účtovníkov


Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o správe daní - Daňový poriadok Zákon o dani z motorových vozidiel Zákon o cestovných náhradách Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu Zákon o účtovníctve Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (opatrenia) Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (opatrenia) Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky Opatrenie o zostavení účtovnej závierky pre malé účtovné jednotky
Vypredané
5,69 € 5,99 €

Daňové zákony 2017 autora


Daňové zákony: zákon o dani z príjmov zákon o dani z pridanej hodnoty zákon o správe daní - Daňový poriadok zákon o dani z motorových vozidiel zákon o cestovných náhradách zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku Účtovné zákony: zákon o účtovníctve + osnova postupy účtovania v podvojnom účtovníctve (opatrenie) postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (opatrenie) opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre: - Mikro účtovné jednotky -Malé účtovné jednotky -Veľké účtovné jednotky
Na sklade 1Ks
6,18 € 6,50 €

Mzdárske zákony 2017


zákon a dani z príjmov zákon o sociálnom poistení zákon o zdravotnom poistení zákon o sociálnom fonde zákonník práce zákon o nelegálnej práci zákon o inšpekcii práce zákon o cestovných náhradách
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Mzdárske zákony 2018


Mzdárske zákony obsahujú úplné znenia dôležitých zákonov pre mzdových účtovníkov a podrobný komentár k zmenám v problematike miezd v rozsahu až 30 strán. Medziročné zmeny v zákonoch sú zvýraznené tak, aby ste ľahko postrehli zmenený text, pričom nájdete pôvodný aj nový text. Táto publikácia je spracovaná vo vysokej tlačiarenskej kvalite na časopisecký papier čo umožňuje jej štíhle prevedenie.
Vypredané
10,36 € 10,90 €

Daňové zákony 2020 pre účtovníkov


Ročenka Daňové zákony pre účtovníkov obsahuje dôležité daňové a účtovné zákony a rešerš zmien pre rok 2020 k dani z príjmu a DPH. Je tlačená na časopisecký papier, vďaka čomu je publikácia štíhla a má ostrú tlač v porovnaní s publikáciami tlačenými na novinový papier. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Na sklade 2Ks
6,56 € 6,90 €

Mzdárske zákony 2020


Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj veľký komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o BOZP, Zákon o cestovných náhradách.
Na sklade 1Ks
11,88 € 12,50 €

Daňové zákony 2018 pre účtovníkov


Daňové zákony pre účtovníkov obsahujú úplné znenia často používaných daňových a účtovných zákonov. Medziročné zmeny v zákonoch sú zvýraznené tak, aby ste ľahko postrehli zmenený text, pričom nájdete pôvodný aj nový text. K dani z príjmov a DPH nájdete komentár zmien, rešerš, pre získanie rýchleho prehľadu. Táto publikácia je spracovaná vo vysokej tlačiarenskej kvalite na časopisecký papier čo umožňuje jej štíhle prevedenie.
Vypredané
6,18 € 6,50 €

Daňové zákony 2019 pre účtovníkov


Ročenka Daňové zákony pre účtovníkov je tlačená na časopisecký papier, vďaka čomu je publikácia štíhla a má ostrú tlač v porovnaní s publikáciami tlačenými na novinový papier. Ročenka prináša okrem daňových zákonov aj účtovné zákony a prehľad zmien v dani z príjmov a DPH. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Na sklade 1Ks
6,46 € 6,80 €

Mzdárske zákony 2019


Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2019. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o BOZP, Zákon o cestovných náhradách.
Na sklade 2Ks
10,36 € 10,90 €

Mzdárske zákony 2021


Ročenka Mzdárske zákony obsahuje okrem zákonov aj veľký komentár k legislatívnym zmenám od RNDr. Jozefa Mihála a zoznam mzdových veličín pre rok 2021. Zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o sociálnom poistení , Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o sociálnom fonde, Zákonník práce, Zákon o nelegálnej práci, Zákon o BOZP, Zákon o cestovných náhradách.
Na sklade 1Ks
12,35 € 13,00 €

Daňové zákony 2021 pre účtovníkov


Ročenka Daňové zákony pre účtovníkov obsahuje dôležité daňové a účtovné zákony a rešerš zmien pre rok 2021 k dani z príjmu a DPH. Je tlačená na časopisecký papier, vďaka čomu je publikácia štíhla a má ostrú tlač v porovnaní s publikáciami tlačenými na novinový papier. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve, Opatrenia o zostavení účtovnej závierky pre mikro, malé, veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu.
Na sklade 1Ks
8,08 € 8,50 €