Poradce

vydavateľstvo

Zákony 2009 III.


zákoník práce plat a odměny sociální zabezpečení nemocenské pojištěnídůchodové pojištěnízaměstnanost zdravotní pojištěníúrazové pojištění
Vypredané
6,69 € 7,04 €

Rukověť podnikatele


Praktická příručka, která podrobně rozebírá dílčí problémy podnikatelské činnosti. Podnikatel či manažer tak získá přehled o všech stránkách této mnohotvárné činnosti, která je navíc upravena množstvím různorodých právních předpisů. Podává přůřez všemi stěžijními problematikami, s nimiž se podnikatel a manažer ve své praxi nevyhnutelné setkává.
Vypredané
12,50 € 13,16 €

Zákony 2011 II.


obchodní zákoník občanský zákoník občanský soudní řád exekuční řád trestní právo správní právo ochrana spotřebitele
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

S pastelkou v království matematiky I.


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0040953
Vypredané
2,19 € 2,30 €

S pastelkou v království matematiky II.


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0040954
Vypredané
2,19 € 2,30 €

Zákony 2012 I. (český)


Daně z příjmů, zákon o rezervách, daň z nemovitostí, silniční daň, zákon o účetnictví, živnostenský zákon, autorský zákon, daň z přidané hodnoty
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

Zákony 2013 II. (český)


obchodní zákoník, občanský zákoník, občanský soudní řád, exekuční řád, trestní právo, správní právo, ochrana spotřebitele
U dodávateľa
6,71 € 7,06 €

Zákony 2011 III.


zákoník práce plat a odměny sociální zabezpečení nemocenské pojištění důchodové pojištění zaměstnanost zdravotní pojištění úrazové pojištění
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €

Zákony 2013 I. (český)


Daně z příjmů, Zákon o rezervách, Daň z nemovitostí, Silniční daň, Zákon o účetnictví, Živnostenský zákon, Autorský zákon, Daň z přidané hodnoty
Vypredané
6,71 € 7,06 €

Zákony 2013 III. (český)


Zákoník práce, Plat a odměny, Sociální zabezpečení, Nemocenské pojištění, Důchodové pojištění, Zaměstnanost, Zdravotní pojištění, Úrazové pojištění
Vypredané
6,71 € 7,06 €

Zákony 2015 III. (český)


zákoník práce , plat a odměny , sociální zabezpečení , nemocenské pojištění , důchodové pojištění , zaměstnanost , zdravotní pojištění , úrazové pojištění
Vypredané
6,99 € 7,36 €

Vzory smluv dle NOZ II.


Obecné otázky smluvního práva, Smlouvy o převedení věci do vlastnictví jiného, Smlouvy o přenechání věci k užívání jinému, Schovací smlouvy, Smloiuvy příkazního typu, Smlouvy o přepravě, Pojištění, Dílo, Smlouvy o dispozicích s peněžními prostředky, Smlouvy sdružovací, Smlouvy ostatní - k publikaci je přibalováno zdarma CD se vzormi smluv, publikace byla zpracována podle právního stavu účinného ke dni 31.3.2016
Vypredané
12,95 € 13,63 €

Daně a učetnictví, vzory a případy 5 – 6/ 2018


Vnitropodnikové směrnice pro podnikatele. Přinášíme vám aktualizované znění vnitropodnikových směrnic dle posledních novel zákona o BOZP, daňového řádu, živnostenského zákona, zákona o účetnictví,…. Každá účetní jednotka má povinnost mít je vypracované a musí je každý rok aktualizovat na platnou legislativu.
U dodávateľa
9,41 € 9,90 €

Stavíme bez chyb, pokut a penále


- Stavební povolení - Územní rozhodnutí - Kolaudační rozhodnutí - Smlouva o dílo - Projektová dokumentace - Provedení díla Tato publikace je určena podnikatelům, majitelům staveb, živnostníkům, daňovým poradcům, stavebníkům, pronajimatelům staveb, auditorům, ekonomům. Je rozdělena do 11 časti. Kromě úplného zněni stavebního zákona v publikaci naleznete i příspěvky od Ing. Karla Jandy Změny ve stavebním zákoně a Stavební zákon v příkladech.
U dodávateľa
10,93 € 11,50 €

Pracovně - právní slovník - výkladový


- Alkohol na pracovišti - Cílová odměna - Platební neschopnost - Sociální výhoda - Mladiství zaměstnanci - Naturální mzda Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, zaměstnancům, mzdovým účetním, studentům, obsahuje cca 2000 pojmů a odborných výrazů souvisejících se zákoníkem práce a souvisejících předpisů.
U dodávateľa
12,83 € 13,50 €

Daňové a mzdové zákony 2018 - CZ


- Daň z příjmů - DPH účetnictví - Postupy účtování - Zákoník práce - Mzdy - Zdravotní pojištění Publikace je určena podnikatelům, mzdovým účetním, účetním, zaměstnavatelům, personalistům, ekonomům, auditorům, pracovníkům kontrolních orgánů. Přinášíme aktuální znění zákonů, které se nejvíce využívají v praxi.
U dodávateľa
9,79 € 10,30 €