Poradce

vydavateľstvo

Povinnosti zaměstnavatele 2018 - bez chyb pokut a penále


- Nemocenské pojištění - Důchodové pojištění - Sociální pojištění - Zdravotní pojištění - Daň z příjmů ze závislé činnosti - Mzdová kalkulačka - Zákoník práce Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, manažerům, obsahuje informace, které povinnosti musí zaměstnavatel dodržet a co nesmí opomenout.
U dodávateľa
2,76 € 2,90 €

Podnikáme bezpečně a ekonomicky - bez chyb, pokut a penále


- Zajištění dalších podmínek BOZP - Ochrana zdraví - Ochrana osobních údajů nově - Inspekce práce - Pracovní úrazy - Odpady a obaly nově Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, podrobné informace ohledně bezpečnosti na pracovišti a aktuální znění zákonů týkajících se BOZP.
U dodávateľa
11,31 € 11,90 €

Kontrola podnikání bez chyb, pokut a penále


- Daňová kontrola - Mzdová kontrola - Povinnosti zaměstnavatele - Inspektorát práce Publikace je určena podnikatelům, účetním, živnostníkům, zaměstnavatelům, zaměstnancům, daňovým poradcům, auditorům, podrobně rozebráno téma daňové kontroly a kontroly podnikání, co nesmí podnikatelé opomenout.
U dodávateľa
10,36 € 10,90 €

Veselá matematika pro malého školáčka


Veselá matematika pro malého školáčka. Rozvíjení grafomotorických dovedností pro děti od 5 - 7 roků.
U dodávateľa
1,48 € 1,56 €

S pastelkou v království matematiky I.


S pastelkou v království matematiky I. Rozvíjení matematických představ pro 3 - 7 leté děti. Geometrické tvary a protiklady.
U dodávateľa
1,86 € 1,96 €

S pastelkou v království matematiky II.


S pastelkou v království matematiky II. Rozvíjení matematických představ pro 3 - 7 leté děti. Základní a řadové číslovky.
U dodávateľa
1,86 € 1,96 €

Ústava České republiky - Listina základních práv a svobod, Zákon o volbě prezidenta republiky


Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. Přinášíme aktuální znění Ústavy České republiky. Listina základních práv a svobod je součást ústavního pořádku České republiky. Listina garantuje prává občanů a vyjadřuje vztah mezi státem a občanem. Má 44 článků členěných do šesti hlav. Hlava první garantuje některá práva, hlava druhá obsahuje katalog základních lidských práv a svobod, hlava třetí upravuje práva národnostních menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, hlava pátá se zabývá právem na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá pak upravuje společná ustanovení. Obsah: - Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. - Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. - Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
U dodávateľa
2,76 € 2,90 €

Nemocenské pojištění, zaměstnávání


V publikaci jsme shrnuli všechny potřebné informace a novinky pro mzdovou a pracovněprávní praxi v praktických příkladech. Jsou zde zachyceny změny, ke kterým došlo v průběhu roku 2019 a ke kterým dojde od roku 2020. Mnoho změn nastalo zejména v oblasti nemocenského pojištění, ale také při zaměstnávání cizinců, ve zdravotním pojištění, nelegálním zaměstnávání … Publikace je rozdělena do pěti kapitol, v každé z nich najdete řešení problémů z praxe.
Vypredané
7,99 € 8,41 €

Zákony 2011 I. (český)


Podrobnejšie informácie o knihe Zákony 2011 I.: •daně z příjmů •zákon o rezervách •daň z nemovitostí •silniční daň •zákon o účetnictví •živnostenský zákon •autorský zákon •daň z přidané hodnoty
Vypredané
6,69 € 7,04 €

Zákony 2015 Vl. - české


životní prostředí, ochrana ovzduší, vodní zákon, lesní zákon, zákon o odpadech, zákon o obalech, energetický zákon
Vypredané
6,99 € 7,36 €

Zákony 2015 lV. - české


stavební zákon, katastrální zákon, nájem bytů, vlastnitctví bytů, pozemkové úřady, požární ochrana
Vypredané
6,99 € 7,36 €

Zákony 2015 V. - české


zákon o obcích, zákon o krajích, školský zákon, zákon o matrikách, zákon o ochraně osobních údajů, přístup k informacím, zákon o státním občanství
Vypredané
6,99 € 7,36 €

Ústava České republiky


Kniha Ústava České republiky: Aký je váš názor? Povedzte ho ostatným návštevníkom ako prvý!
Vypredané
1,29 € 1,36 €

Zákony 2012 II. (český)


http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0125218
U dodávateľa
6,69 € 7,04 €