Spolok svätého Vojtecha

vydavateľstvo

Boh ma miluje


ČItateľ nájde v tejto knižke krátke rozhlasové zamyslenia na každú z piatich pôstnych nedieľ.
Vypredané
2,47 € 2,60 €

Biblia vrecková m.v. 2012


Kniha Biblia - vrecková: Najnovšie vydanie Svätého písma – Starý a Nový zákon vo vreckovom prevedení. Vhodná na cesty do tašky. V brožovanej väzbe, potiahnutá imitáciu kože
Vypredané
15,20 € 16,00 €

Nový zákon


Sväté písmo - Nový zákon. Radostná zvesť Ježiša Krista
Vypredané
8,50 € 8,95 €

Jednotný katolícky spevník znotovaný


Modlitby, pobožnosti, sviatosti, slávenie svätej omše, piesne aj s notami.
Vypredané
6,94 € 7,30 €

Nábožné výlevy


14. vydanie. Súhrn náuky Cirkvi o modlitbách, Božom slove, bohoslužbe, pobožnostiach, sviatkoch v cirkevnom roku, sviatostiach a sväteninách. Nábožné výlevy Andreja Radlinského z roku 1850 predstavujú jedinečné dielo v slovenskej náboženskej literatúre. Dočkali sa štrnástich vydaní. Obsahujú súhrn náuky Cirkvi o modlitbách, Božom slove, bohoslužbe, pobožnostiach, sviatkoch v cirkevnom roku, sviatostiach a sväteninách. Teraz vychádzajú v novom spracovaní podľa súčasných platných cirkevných dokumentov.
Vypredané
47,50 € 50,00 €

Môj brat pápež


Kniha prináša celoživotné spomienky Georga Ratzingera na jeho mladšieho brata Josepha. V rozhovore s Michaelom Hesemannom sa zameriava na ich hlboký súrodenecký vzťah, spomína na detstvo a mladosť ako aj na roky strávené v kňazskom seminári i v službe Cirkvi.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Jednotný katolícky spevník


Jednotný katolícky spevník obsahuje okrem piesní aj modlitby.
Vypredané
3,99 € 4,20 €

Božia revolúcia


Príhovory Svätého Otca zo svetových dní mládeže v Kolíne.
Vypredané
5,32 € 5,60 €

Teologický a náboženský slovník I - A


Teologický a náboženský slovník je priekopníckym dielom v oblasti katolíckej teológie na Slovensku. Je koncipovaný v duchu koncilovej teológie Druhého vatikánskeho koncilu, ako aj pokoncilového teologického bádania. Teologickému bádaniu, prehĺbeniu a zdokonaleniu sa dostali nové podnety najmä na Druhom vatikánskom koncile. Výsledky tohto úsilia sa zachytávajú v publikovaných teologických manuáloch, slovníkoch, knihách a časopisoch, ktoré uľahčujú človekovi prístup k pravdám viery.
U dodávateľa
8,55 € 9,00 €

Carrel a Zola zoči voči zázraku v Lurdoch


Fenomén zázraku odjakživa fascinuje. Zväčša aj rozdeľuje. Jedni sú ochotní zázrak prijať ako Boží zásah do behu pozemských udalostí, ktorý prekonáva bežné zákony prírody. Iní ho odmietajú ako číru nemožnosť. Ako je to so zázrakmi? Ako sa k nim stavia Cirkev? Ako je to s mimoriadnymi udalosťami, ku ktorým z času na čas dochádza v Lurdoch, meste zázrakov? J.M. Cassagnard v knihe Carrel a Zola zoči-voči zázraku v Lurdoch hovorí práve o týchto skutočnostiach. V prvej časti diela rozoberá problematiku zázrakov vo všeobecnosti. Osobitne sa venuje Lurdom a postupu pri posudzovaní udalostí, ktoré sa tam odohrávajú. V ďaľšej časti uvádza príklady dvoch mužov, ktorí v rozpätí jedenástich rokov boli v Lurdoch svedkami uzdravení vymykajúcich sa možnostiam vedeckého vysvetlenia. Každý reagoval po svojom. Strhujúce zážitky ich priviedli k diametrálne odlišným postojom. Knihu dopĺňa doslov Daniela Diana obsahujúci interpretáciu zázraku podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi.
Vypredané
5,04 € 5,30 €

dostupné aj ako:

Benedikt XVI. Portrét zblízka


Peter Seewald publikoval dve knihy rozhovorov s kardinálom Josephom Ratzingerom - Soľ zeme i Boh a svet. Po zvolení za pápeža priblížil jeho osobnosť v diele Benedikt XVI. s podtitulom Portrét zblízka. Zachytáva atmosféru v Ríme po smrti Jána Pavla II. a počas konkláve, z ktorého nemecký kardinál vyšiel ako nový nástupca svätého Petra. Retrospektívne sa vracia do detstva, mladosti a rokov v službe prefekta Kongregácie pre náuku viery nového pontifika. Živo opisuje osobnú spoluprácu s ním počas prípravy spoločných publikácií.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Život s Karolom


Strhujúce spomienky Stanislawa Dziwisza, tajomníka pápeža Jána Pavla II., v rozhovore s Gianom Francom Svidercoschim. Menej známe a dosiaľ neznáme stránky známych udalostí z pontifikátu prvého slovanského pápeža.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Nič v krajine nikoho


Odkrývaním politického pozadia manipulácie prekračuje novinár trpezlivosť mocných a sám sa dostáva na pokraj smrti. Sekvencie osudov ľudí, doby i myslenia sa spájajú do príbehu, ktorý každým slovom vťahuje čitateľa do neviditeľnej, no vnútorne veľmi blízkej siete. Utkané vlákna slov prechádzajú človekom, ktorý sa vetu za vetou stáva súčasťou tejto siete a čoraz naliehavejšie túži dopracovať sa k jej koncu. V krajine nikoho sa nestráca Nič, napriek zdanlivej márnosti a dotyku konečnosti. Nestrácajú sa ani slová knihy, pretože odkrývajú nielen pozadie konania a príbehy doby, ale i pomedzie smrti a tým aj čosi podstatné z každého človeka.
Na sklade 1Ks
0,95 € 1,00 €

F 63.0 Ja, hráč


Dušan Porubän v knihe s názvom F63.0 a podtitulom Ja. hráč rozpráva svoj životný príbeh. Ešte nedávno slepo veril zvuku hracích automatov a nedokázal odolať stávkovaniu. Trápil tým svoje najbližšie okolie. Keď pochopil. že jeho hráčska vášeň je choroba. vyhľadal pomoc lekárov. Tí mu stanovili diagnózu F63.0 – patologické hráčstvo. Podrobil sa terapii a dnes abstinuje. Vrátil sa do života. Svoje skúsenosti opísal a vydal knižne. aby varoval všetkých. ktorým hrozí. že sa dostanú do zhubného víru automatov požierajúcich nielen mince. ale hlavne kúsok po kúsku vnútro človeka.
Vypredané
3,78 € 3,98 €

V ústrety človekovi


Známy taliansky spisovateľ Alessandro Pronzato v diele V ústrety človekovi – Hľadanie stratených čností 2 sa svojím často provokatívnym spôsobom zamýšľa nad čnosťami, respektíve nedostatkom čností v živote dnešného človeka a spoločnosti. Odhaľuje nepovšimnuté súvislosti známych skutočností a ukazuje, akou cestou sa možno dostať bližšie ku konaniu a nezanedbávaniu dobra. Lebo každý jednotlivec môže prispieť k tomu, aby náš svet bol ľudskejší.
Vypredané
6,37 € 6,70 €

Benediktova Európa v kríze kultúr


Čo môžem poznať? Čo mám robiť? Čo smiem dúfať? Keď sa rozštiepila jednota vedenia, tieto tri otázky zostali osamotené, každá ponechaná sama na seba, bez šance, že by niekedy dospela k odpovedi spoločne s niektorou druhou.
Vypredané
4,73 € 4,98 €