! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Svítání

vydavateľstvo

Jistota, jak řešit neřešitelné a léčit neléčitelné


Kniha českých nadšencov pre makrobiotiku, v ktorej vidia jediný správny spôsob života. Podávajú tu obrovské množstvo informácií, odpovedí na otázky, rád aj vlastných skúseností. Pojednávajú o najrozšírenejších chorobách a ich súvislostiach so životosprávou. Praktickým prínosom je tabuľka potravín z hľadiska kvality energií.
U dodávateľa
20,85 € 21,95 €

Klasická čínská medicína III


Další rozsáhlý tematický okruh základní teorie čínské medicíny představuje učení o příčinách nemocí, etiologie. Celostní přístup vede k odhalování spojitostí na první pohled nesouvisejících.
Vypredané
22,04 € 23,20 €

Lékařství staré Indie


Dôkladné, odborné, mnohými poznámkami vybavené pojednanie o starodávnom lekárskom učení, aké vzniklo a tradovalo sa v Indii. Je neodmysliteľne spojené s indickým náboženským a duchovným životom. Nie je však založené na poverách, ale na neobyčajne presnom a citlivom pozorovaní pochodov v ľudskom organizme.
Na sklade 1Ks
8,60 € 9,05 €

Květy rozkoše Orientu


Tři smysly jsou podle starých Indů nezbytné k plnému a vyváženému životu člověka na tomto světě. Dharma, artha a káma. Dharma je vše, co patří k životu duchovnímu, artha vše, co představuje život materiální. Třetím životním smyslem je káma - rozko š a smyslná láska. O všech psali Indové soustavná pojednání - šástry. Kámašástry byly věnovány kámě.
Vypredané
6,81 € 7,17 €

Farmakologie klasické čínské medicíny


Mimořádně rozsáhlé a podrobné zpracování jedné ze základních disciplín čínského lékařství založené výhradně na originálních čínských pramenech, z nichž většina ještě nebyla přeložena do evropských jazyků. Detailní rozbor tradičních charakteristik cca 400 nejdůležitějších léčiv, stovky citací z původních děl, cca 500 odborných ilustrací a 400 barevných fotografií, rozsáhlé rejstříky. Kniha je primárně určena fytoterapeutům, ale mnoho nových cenných informací přináší i akupunkturistům a masérům TČM a všem ostatním, kdo na člověka a jeho zdraví nahlížejí komplexně.
Vypredané
144,76 € 152,38 €

Psychologická typologie krevních skupin


Na základě sledování více než 100 000 lidí (včetně profilů amerických a českých celebrit) Vám tento nepostradatelný průvodce ukáže: - jak si vybrat to nejvhodnější povolání a dosáhnout v něm vrcholu - jak najít osobní štěstí v sexu - jak skutečně porozumět svému prtnerovi - jak ochutnat plody finančního úspěchu - jak se vyhnout zbytečným konfliktům a nedorozuměním - jak využívat vlastních silných stránek k dosažení štěstí, bohatství a úspěchu. Jste více, než o vás vypovídá numerologie. Jste v íce, než prozradí váš rukopis. Jste více, než zjistíte podle znamení zvěrokruhu. Jste svým krevním typem: typ 0: agresivní, realista typ A: snaživý, detailista, toužící po klidu typ B: tvořivý a individualistický typ AB: racionální, ale náladový
U dodávateľa
9,36 € 9,85 €

Řád života


Kniha je pronikavým pohledem autora na současnou lidskou společnost. Je pohledem kritickým, ale hluboce chápajícím, sbližujícím a smiřujícím. Kdekoliv se autor zastaví, aby něco odmítl jako špatné nebo přežité, vzápětí fundovaně navrhuje něco, co je příslibem zlepšení. Tak se autor zastavuje nad vším, co významně ovlivňuje životní orientaci dnešních lidí hospodářsky rozvinutých i zaostávajících zemí. Předkládá chápání světa, umožňující posuzovat bytí v jeho celistvosti a nahlížet jeho stránky z jednoho bodu. Všímá si významu lidské víry v Boha, přesvědčivě plynoucí z vědomí existence řádu všeho bytí – záruky našeho nalézání pravdy, správné volby i redukce našeho sobectví. V širokých souvislostech si autor všímá důvodů přežívání řádů moci. Uvádí, že společenská svoboda má smysl jen tehdy, je-li chápána jako společností zajišťovaná možnost lidí plnit své přirozené povinnosti vůči životu. Pozornost věnuje autor také příčinám vzniku a přetrvávání mocenského rozpolcení světa a nádorovité mocenské struktury společnosti, kterou odhaluje jako příčinu stagnace dalšího vývoje demokracie. A nenechává bez povšimnutí ani rozmísťování moderních obléhacích systémů světovlády chtivými držiteli moci kolem dosud jimi ještě politicky a ekonomicky nekolonizovaných zemí. Ukazuje, že lidská práva je nutno odvozovat z přirozených povinností lidí vůči životu, ne od jejich důstojnosti a předkládá v knize ucelenou představu uspořádání a organizace lidské společnosti dohledné budoucnosti – obecně platný, demokratický systém, ustavený na autoritě řádu života, vylučující útoky extrémistických odpůrců i nezodpovědná, mocenská dobrodružství vládců.
Vypredané
8,93 € 9,40 €

Čínská studie


Colin Campbell, profesor biochemie výživy na Cornellově univerzitě, zaujímá přední místo ve světovém výzkumu výživy po více než 40 let. Obdržel granty financování výzkumu na více než na 70 let. Je autorem více než 350 výzkumných prací. Během 44 let biomedicínského výzkumu své teoretické konstrukce ověřoval pokusy ve zkumavce, 27 let na laboratorních zvířatech a později sledováním Američanů. Jeho odkaz, Čínská studie, je nejobsáhlejší a nejucelenější studií o zdraví a výživě, která kdy byla v dějinách moderní medicíny provedena. Je vyvrcholením 20letého partnerství Cornellovy univerzity, Oxfordské univerzity a Čínské akademie preventivního lékařství. Studie od r. 1983 sledovala a zkoumala na straně jedné stravu a jiné prvky životního stylu a na straně druhé zdravotní stav 6 500 lidí; odhalila 8 000 statisticky významných vztahů; vyhodnocení dosud neskončilo. Kvůli relativně stejnému genetickému pozadí, ustáleným stravovacím návykům a malé migraci sledovaných osob byli pozorováni Číňané z kontinentální Číny. Kniha je určena jak zdravotníkům, tak laickým zájemcům o opravdu zdravou výživu. Akcentuje praktické informace, z nemocí pojednává zejm. o rakovině, srdečně- a mozkověcévních nemocech, diabetu, vysokém krevním tlaku, artritidě, Alzheimerově nemoci a osteoporóze. Čínská studie je velmi významná a čtivá kniha. Studuje vztah mezi stravou a nemocí. Její závěry jsou překvapující. Je to příběh, který je potřeba si poslechnout.
Vypredané
26,41 € 27,80 €

Klasická čínská medicína IV. - 4. vydanie


Čtvrtý díl obsáhlého cyklu věnovaného čínské medicíně se věnuje metodám vyšetřování. Uvádí metody vyšetření zrakem (pozorováním ducha šen, barvy, těla a pohybů, jazyka, výměšků, cévek, nehtů) čichem, dotazy a pohmatem
Vypredané
21,57 € 22,70 €

Diagnostika podle jazyka v tradiční čínské medicíně


Vyšetřování jazyka je v tradiční čínské medicíně jednou ze základních diagnostických metod Tato kniha je vysoce praktickou, ke čtenáři vstřícnou kompaktní a klinicky orientovanou učebnicí diagnostiky podle jazyka Autorem je jeden z nejrespektovanějších učitelů a praktiků čínské medicíny na Západě V knize naleznete popis všech tří základních aspektů jazyka (barva těla, tvar, povlak) a jejich význam pro stanovení diagnostiky Řada perokreseb a 59 barevných fotografií živě ilustrují typy jazyka, které lze v praxi západní medicíny běžně spatřit Anamnézy, doplněné fotografiemi, názorně dokreslují použití diagnostiky podle jazyka v praxi Pozornost je věnována i spojení diagnostiky podle jazyka s diagnostikou podle pulzu, emočními problémy, farmakologií, péčí o děti a prognostikou Kniha také shrnuje tradiční přístupy rozpoznání nemoci (šest etap, čtyři úrovně, tři ohniště) ve vztahu k diagnostice podle jazyka Dílo je primárně určeno kvalifikovaným odborníkům na tradiční čínskou medicínu Má však mnoho co sdělit i západně orientovaným lékařům (zejm. lékařům praktickým, internistům a ORL), včetně těch, kteří se snaží o léčení akupunkturními jehlami mimo kontext TČM I hledajícím laikům přinese skutečně kauzální poznání o jejich zdravotním stavu
Vypredané
26,74 € 28,15 €

O zdraví úplně jinak


OBSAH ÚVOD NA TÉMA ZDRAVÍ BEZ ILUZÍ 7 ÚVOD Z PERA MICHIA KUSHIHO 9 DESATERO PRO 21. STOLETÍ (vážně) 11 ČÁST PRVNÍ – PRO KAŽDODENNÍ STUDIUM 1. Jak hravě zvládat chaos, změny a nové skutečnosti? 17 2. Proč už dávno celý svět nemyslí nově? 34 3. Vesmírné zákony – základ všeho 36 4. Podrobnosti k elektromagnetické energii 46 5. Abeceda života – opakování energetických spirál 51 6. Význam zdraví a nemoci, imunita 57 7. Další pohledy na imunitu 70 8. Příčiny chorob, emoce, ženské choroby 86 9. O nutnosti hlubších pohledů 105 10. Strava a lidské chování 115 11. Dobré a zlé. Opravdu? 126 12. Móda nebo selhání soudnosti? 140 13. Dvakrát sedm úrovní 149 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 155 14. Michio Kushi pro mírně pokročilé i pro nejpokročilejší 161 15. Obecné problémy jako příčina problémů speciálních 195 16. Kushi – vizionář 205 ČÁST DRUHÁ – PRO KAŽDODENNÍ PÉČI O ZDRAVÍ 17. Opakování – matka moudrosti nejen pro začátečníky 209 18. My a chemie 223 19. Světový problém – neschopnost pohybu 229 20. Málo publikované informace 236 21. Česko-americko-holandský pohled na dítě 259 22. Pohled na problémy středního věku 269 23. Stručný, ale celosvětový pohled na seniory 278 24. Pohled 21. století určený všem 297 25. Velkovýroba invalidů 319 Tabulka potravin z hlediska kvality energií 329 Energie některých obilovin 330 Energie některých luštěnin 331 Energie některých kořenových, kulatých a polních zelenin 332 Jak určovat podíly dvou základních energií, a tím i energetickou kvalitu zeleniny 333 LITERATURA O SYSTÉMU ENERGETICKÉ MEDICÍNY 334 ZAHRANIČNÍ LITERATURA DOPORUČENÁ K TÉMATU PUBLIKACE 336 REJSTŘÍK 338
U dodávateľa
26,08 € 27,45 €

Manuální termodiagnostika


Kniha pojednáva o zaujímavej metóde zisťovania zdravotných problémov na základe rozdielov teploty pokožky na rôznych častiach tela. Naša dlaň dokáže tieto odchýlky vycítiť dosť presne. Krok za krokom sa oboznámite s nácvikom termodetekcie a s objektívnou interpretáciou nálezu.
Vypredané
14,63 € 15,40 €

Omyly, na které se doplácí i umírá


Kniha, kterou držíte v ruce, se pokouší oddálit katastrofu jedince i planety. Abychom znova dospěli tam, kde už jsme jednou byli. K moudrosti a zlatému věku lidstva.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Co Vás ničí - Omyly prominentů, polopravdy a někdy i bláboly, cenzura


Co Vám pomáhá? - Když víte víc, než vědí prominenti
Na sklade 1Ks
19,81 € 20,85 €

Celek – Přehodnocení vědy o výživě


Kniha CELEK – PŘEHODNOCENÍ VĚDY O VÝŽIVĚ rozvíjí témata Čínské studie, nejobsáhlejší studie o výživě všech dob, která vyvolala mimořádnou odezvu u široké veřejnosti. Vědeckými důkazy boří další mýty o výživě a vysvětluje, proč se výzkum ubírá špatným směrem, proč a kým jsou lidem předkládány zavádějící informace. Ale hlavně přináší východisko, jak se vyznat v informačním chaosu o výživě a jakou stravu konzumovat, aby člověk ovlivnil svůj zdravotní stav nejméně ze 75 %. Je určena jak zdravotníkům, tak laickým zájemcům o opravdu zdravou výživu. KNIHA VÁS DOVEDE K LEPŠÍMU ZDRAVÍ. ZMĚŇTE SVOU STRAVU A VÝRAZNĚ SNÍŽÍTE RIZIKO RAKOVINY, ONEMOCNĚNÍ SRDCE, CUKROVKY A OBEZITY. Každé sousto obsahuje tisíce chemických látek, z nichž každá má potenciál sehrát důležitou úlohu v podpoře nebo ničení našeho zdraví. Mezi nimi existuje téměř nekonečný počet možných interakcí – každá může přinést jiné biologické důsledky. Přesto je „zlatým standardem“ nutričního výzkumu stále studium jedné látky v daném čase a prostoru. To však neposkytuje žádné informace o vlivu stravy na naše tělo jako celek. V knize Celek přední americký vědec v oblasti výživy T. Colin Campbell s odvahou a přesvědčivě vysvětluje, jak sebestředný redukcionistický model prolínající medicínou, médii, farmaceutickými firmami i filantropickými skupinami brání veřejnosti v přístupu k pravdě o výživě, která by všem mohla přinést optimální zdraví.
Vypredané
37,05 € 39,00 €