Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Szaktudás Kiadó

vydavateľstvo

A magyar tarka szarvasmarha bonyhádi fajtája


A magyar tarka marha bonyhádi tájfajta történetének leírásánál arra törekedtem, hogy a szorosabb értelemben vett "Völgység" és benne Bonyhád szarvasmarha-tenyésztését - a teljesség igénye nélkül - meghatározott szerkezetben az érdeklődők elé tárjam."
Vypredané
7,13 € 7,50 €

Sertéstenyésztés


A hazai gyakorlati és tudományos életben ismert szakemberek segítségével összeállított könyv a magyarországi tapasztalatokra alapozva mind a kocatartás és malacnevelés, mind a sertéshizlalás témakörében összefoglalja a az elmúlt évtizedekben megjelent újabb kutatási eredmények ismeretanyagát. Könyvünk ezen tudnivalók gyakorlati alkalmazásához nyújt segítséget a gazdáknak, és az agrár-felsőoktatásban tanuló hallgatóknak egyaránt.
U dodávateľa
15,27 € 16,07 €

Faanyagismeret


A könyv rövid áttekintést nyújt az erdő- és fagazdálkodás hazai és nemzetközi jellemzőiről. Részletesen tárgyalja a fának mint növényi szervezetnek az anatómiai felépítését, rendellenes elváltozásait és károsodásait. Bemutatja a faanyag kémiai, és fizikai sajátosságait. A könyv jelentős érdeme, hogy a teljességre törekedve ismerteti a fafeldolgozásban alkalmazott hazai fafajok tulajdonságait és bemutatja a fontosabb külföldi fákat.
Vypredané
18,33 € 19,29 €

A kutyakozmetikus mester könyve


A kutya az ember egyik legrégebbi társa, ma már kedvtelésből tartott hobbiállat. Sok esetben lakásban, a család közvetlen közelében tartják, így a megfelelő higiéniás feltételek betartása az együttélés feltétele.
E könyv bemutatja, melyik fajta milyen gondozást igényel, legyen ... Folytatás ›› szó házi kedvencről vagy kiállításokon szereplő kiválasztott egyedről. Megismerhetjük a fajtához illő stílusokat, a mesterfogásokat, amelyekkel magunk is gondozhatjuk kutyáinkat, vagy amelyek eredményes alkalmazásához célszerű kutyakozmetikushoz fordulni.
A(z) A kutyakozmetikus mester könyve (Könyv) szerzője dr. Szinák János, Farkasháziné Folkmann Zsuzsa, Biró Ferencné.
Vypredané
12,06 € 12,69 €

A virágkötő mester könyve


Vypredané
1,90 € 2,00 €

Szervezés és logisztika


A "Szervezés és logisztika" című könyv célja, hogy a leendő vállalati vezetőknek alapvető ismereteket adjon a termelési és szolgáltatási folyamatok gyakorlati irányításához. Korunk vállalatainak versenyképességét a következő négy tényező befolyásolja leginkább: költségek, minőség, gyorsaság és flexibilitás. A vállalati folyamatok hatékony működtetésének, a versenyképesség fenntartásának, illetve növelésének feltételei a munkafolyamatok szervezettsége, az anyagok, az emberek, az energia és az információ áramlásának biztosítása. A vállalkozások végső céljukat - a versenyképes tevékenységet - a fogyasztók igényeinek minél jobb kiszolgálásával tudják elérni. A jelenlegi környezetben a vállalatok nem elszigetelten, hanem más gazdasági egységekkel együtt állítják elő szolgáltatásaikat és termékeiket a fogyasztóknak. Így a vállalat tevékenysége jelentősen függ az inputanyagokat és szolgáltatásokat biztosító más cégek tevékenységétől, illetve a vállalat és a végső fogyasztó között lévő gazdasági szereplők tevékenységétől is. A könyv két fő területet - szervezés és logisztika - ölel fel. A szervezés fejezetben ismerteti a szervezés célját, feladatát, a szervezés módszertanát, a szervezés ergonómiai alapjait, a szervezés műszereit és készülékeit, valamint a normakészítés alapjait. A második logisztikai fejezet - foglalkozik a logisztika szerepével a gazdálkodásban, a beszerzési logisztikával, a készletgazdálkodással, az áruszállítás-menedzsmenttel, az elosztási rendszerekkel, a logisztikai információs rendszerekkel, az ellátási lánccal, valamint a logisztikai szolgáltatók szerepével, tevékenységével.
U dodávateľa
12,00 € 12,63 €

A halászmester könyve


Lajkó István könyve teljes körűen átfogja a halászat témakörét, érintve a Magyarországon honos valamennyi halászati módszert, tartalmazza a halbiológiai, tógazdasági, természetes vízi, halegészségügyi, munka- és környezetvédelmi ismereteket. A könyv tartalmazza a korszerű halbiológiai alapismereteket, külön kitérve a vízminőség alakulásának kérdésére. Ezután tárgyalja egyrészt a tógazdasági haltenyésztés üzemi kérdéseit, kiemelten kezelve a halastavak termelőképességének fokozását, a halak takarmányozását és szaporítását, másrészt bemutatja hazai természetes vizeinket, majd a természetes vízi halászat bemutatása következik, kitérve a halászat jogi szabályozására is. Végezetül pedig a halegészségügyi ismeretekkel és az egyre nagyobb jelentőséggel bíró környezetvédelmi problémákkal foglalkozik.
Vypredané
8,84 € 9,30 €

Terület- és projekttervezés


A "Terület- és projekttervezés" című kötet tartalmazza mindazon ismereteket, amelyek piacgazdasági körülmények között a vállalkozások fejlesztéséhez - projekteredmények létrehozásához - kapcsolódó területi tervezési és projektvezetési feladatok végzéséhez szükségesek. Az első részben a területfejlesztés és vidékfejlesztés sokat vitatott kapcsolatának tisztázó értékelését követően bemutatja a területi tervezés kidolgozásának metodikáját, a tervezés stratégiáját és az intézmények szerepét a tervezésben, valamint az alkalmazható tervezési és programozási módszereket. A második rész taglalja a projektvezetés lényegi kérdéseit (projekt fogalma, projektciklus, projektvezetési módszerek, projekttervek készítése), a projektterv elkészítésének módszerit, és bepillantást nyújt a projektmenedzselési tevékenység fogalmi körébe. Napjainkban a projektmenedzselés a fejlett nyugati országokban önálló üzletággá nőtte ki magát. Erre a tevékenységre szakosodott projektirodák - ismerve a pályázati források révén elérhető fejlesztési lehetőségeket - komplex humán, műszaki és pénzügyi források bevonását célzó projektek megtervezésére, kidolgozására és menedzselésére tesznek ajánlásokat. 2004-ben az Európai Unióhoz való csatlakozásunk új helyzetet, lehetőségeket és kihívásokat teremtett a projektmenedzselési tevékenység területén hazánkban is. Egyrészt kinyíltak a lehetőségek a projektek megvalósításával foglalkozó szakemberek (projekttulajdonos, projekteredmény létrehozásában közreműködő külső szervezetek) számára az EU belső piacán való megjelenésre. Ugyanakkor az EU-tagországokból vetélytársak megjelenése is várható a hazai piacokon, melyek hatása várhatóan elősegíti az e területen működő hazai vállalkozások versenyképességének növekedését is.
U dodávateľa
16,07 € 16,92 €

A nagy KADARKAkönyv


U dodávateľa
25,51 € 26,85 €

Hagyományos és megújuló energiák


Vypredané
18,69 € 19,67 €

Híres magyar cégek


U dodávateľa
16,40 € 17,26 €