! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 320
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 0000004475460
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2019 II aktualizácia II 2 - Úplné znenie po novele - Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o Policajnom zbore, Zákon o registri trestov, Živnostenský zákon, Zákon o advokácii,Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie

Kolektív autorov

Publikácia obsahuje prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov po ostatných novelách a nadobudnutie ich účinností.

Aktualizácia 2019 II/2 - Úplné znenie zákona po novele obsahuje:

- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- po novele zákonom č. 30/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júna 2019
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- po novele zákonom č. 54/2019 Z. z. - účinnosť 1. marca 2019
- Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
- po novele zákonom č. 54/2019 Z. z. - účinnosť: 1. marca 2019
- Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
- po novele zákonom č. 36/2019 Z. z. - účinnosť: 1. januára 2019
- Vyhláška č. 41/2019 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
- nová vyhláška - účinnosť: 1. marca 2019

Právna úprava živnostenského podnikania po novele zákona o hazardných hrách významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území.

V Trestnom poriadku sa upravilo procesné postavenie oznamovateľa protispoločenskej činnosti rozšírením jeho práv o právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov, resp. ich doplnenie ako aj právo predkladať dôkazy. Cieľom je umožniť oznamovateľovi, ktorí je znalý odbornej stránky problematiky v oblasti, v ktorej sa vyšetruje podozrenia na spáchanie trestného činu napomáhať orgánom činným v trestnom konaní vyhľadávať a zabezpečovať relevantné dôkazy.

Keďže jednou z podmienok na vykonávanie funkcie predsedu a podpredsedu úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov, došlo k zmene v zákone o registri trestov. Uvedené platí obdobne aj pokiaľ ide o preukazovanie bezúhonnosti podpredsedu úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Cieľom novely zákona o advokácii je skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.

Nástroje a zariadenia podľa zákona o verejnom obstarávaní sú spôsobilé na elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, ak umožňujú realizovať úkony v procese verejného obstarávania spôsobom ustanoveným v zákone a spĺňajú požiadavky ustanovené v zákone a v novej vyhláške.
Publikácia obsahuje prehľad legislatívnych zmien v úplnom znení zákonov po ostatných novelách a nadobudnutie ich účinností.

Aktualizácia 2019 II/2 - Úplné znenie zákona po novele obsahuje:

- Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
- po novele zákonom č. 30/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júna 2019
- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- po novele zákonom č. 54/2019 Z. z. - účinnosť 1. marca 2019
- Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
- po novele zákonom č. 54/2019 Z. z. - účinnosť: 1. marca 2019
- Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
- po novele zákonom č. 35/2019 Z. z. - účinnosť: 1. júla 2019
- Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii
- po novele zákonom č. 36/2019 Z. z. - účinnosť: 1. januára 2019
- Vyhláška č. 41/2019 Z. z. Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní
- nová vyhláška - účinnosť: 1. marca 2019

Právna úprava živnostenského podnikania po novele zákona o hazardných hrách významnou mierou posilňuje kompetenciu obcí v rozhodovaní o umiestnení hazardu na jej území.

V Trestnom poriadku sa upravilo procesné postavenie oznamovateľa protispoločenskej činnosti rozšírením jeho práv o právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov, resp. ich doplnenie ako aj právo predkladať dôkazy. Cieľom je umožniť oznamovateľovi, ktorí je znalý odbornej stránky problematiky v oblasti, v ktorej sa vyšetruje podozrenia na spáchanie trestného činu napomáhať orgánom činným v trestnom konaní vyhľadávať a zabezpečovať relevantné dôkazy.

Keďže jednou z podmienok na vykonávanie funkcie predsedu a podpredsedu úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje odpisom registra trestov, došlo k zmene v zákone o registri trestov. Uvedené platí obdobne aj pokiaľ ide o preukazovanie bezúhonnosti podpredsedu úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Cieľom novely zákona o advokácii je skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky a zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax.

Nástroje a zariadenia podľa zákona o verejnom obstarávaní sú spôsobilé na elektronickú komunikáciu a výmenu informácií vo verejnom obstarávaní, ak umožňujú realizovať úkony v procese verejného obstarávania spôsobom ustanoveným v zákone a spĺňajú požiadavky ustanovené v zákone a v novej vyhláške.
menej
  • Počet strán: 320
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 0000004475460
  • Jazyk: slovenský

book

214 085 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania