! Doprava ZADARMO už od 15 € !
 • Počet strán: 368
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788056202500
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-562-0250-0
 • Dátum vydania: 26. marca 2019
 • Vydavateľstvo : Epos
 • Hmotnosť: 0,35 kg

Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

Kolektív autorov

Vydavateľstvo Epos každoročne spracováva súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov na príslušný rok“. Kým pre rok 2018 sa zmenili všetky štyri základné opatrenia (zverejnené v 1. časti publikácie – to znamená opatrenie ustanovujúce podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného úetovníctva a tri opatrenia upravujúce podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek, malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek), koncom roka 2018 (pre rok 2019) novelizovalo MF SR len opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej závierke, ale až dvakrát. Zároveň pripravilo novely zákonov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty, ktoré NR SR schválila. Keďže ide o zákony, s ktorými účtovníci pracujú denne, spracovali ich úplné znenie a spolu s dôvodovými správami ich publikovali v príručke.

Zákon o dani z príjmov je z publikácie vyradený, pretože v dôsledku početných novelizácií (roku 2018 deväť noviel a začiatkom roka 2019 ďalšie tri) výrazne znižoval aktuálnosť príručky.

Aj pre rok 2019 sa príručka člení na 3 časti:

Do prvej časti sú zaradenéi úplné znenia: opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a ramcovej účtovej osnove, troch opatrení o individuálne účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky, dvoch opatrení k individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov, resp. podľa § 17a zákona o účtovníctve, opatrenia k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona o účtovníctve, dvoch opatrení upravujúcich účtovanie pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ (a naopak) a opatrenia o ustanovení vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
V druhej časti je publikované znenie príslušných metodických predpisov Ministerstva financií SR vrátane nového oznámenia upravujúceho vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
Do tretej časti sú zaradené úplné znenia zákona o účtovníctve a zákona o DPH s dôvodovými správami k príslušným novelizáciám a vyhlášku č. 323/2010 Z.z. potrebnú pre zaradenie a správne odpisovanie stavieb.
Vydavateľstvo Epos každoročne spracováva súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov na príslušný rok“. Kým pre rok 2018 sa zmenili všetky štyri základné opatrenia (zverejnené v 1. časti publikácie – to znamená opatrenie ustanovujúce podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného úetovníctva a tri opatrenia upravujúce podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek, malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek), koncom roka 2018 (pre rok 2019) novelizovalo MF SR len opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej závierke, ale až dvakrát. Zároveň pripravilo novely zákonov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty, ktoré NR SR schválila. Keďže ide o zákony, s ktorými účtovníci pracujú denne, spracovali ich úplné znenie a spolu s dôvodovými správami ich publikovali v príručke.

Zákon o dani z príjmov je z publikácie vyradený, pretože v dôsledku početných novelizácií (roku 2018 deväť noviel a začiatkom roka 2019 ďalšie tri) výrazne znižoval aktuálnosť príručky.

Aj pre rok 2019 sa príručka člení na 3 časti:

Do prvej časti sú zaradenéi úplné znenia: opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a ramcovej účtovej osnove, troch opatrení o individuálne účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky, dvoch opatrení k individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov, resp. podľa § 17a zákona o účtovníctve, opatrenia k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona o účtovníctve, dvoch opatrení upravujúcich účtovanie pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ (a naopak) a opatrenia o ustanovení vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
V druhej časti je publikované znenie príslušných metodických predpisov Ministerstva financií SR vrátane nového oznámenia upravujúceho vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
Do tretej časti sú zaradené úplné znenia zákona o účtovníctve a zákona o DPH s dôvodovými správami k príslušným novelizáciám a vyhlášku č. 323/2010 Z.z. potrebnú pre zaradenie a správne odpisovanie stavieb.
menej
 • Počet strán: 368
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788056202500
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-562-0250-0
 • Dátum vydania: 26. marca 2019
 • Vydavateľstvo : Epos
 • Hmotnosť: 0,35 kg

book

214 775 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania