! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 152
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062510
  • Jazyk: slovenský

UZZ 12/2019 Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve/ Zákon o výchove a vzdelávaní (š

neuvedený

podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 12/2019).
Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Účelom novelizácie je posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie a napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Zámerom zmien je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Upravujú sa podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie.
Po zmene zákonom č. 375/2018 Z. z.:

Zavádza sa, aby sa v školskom zákone doplnila povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu.
podľa právneho stavu k 8. 3. 2019 (Úplne znenia zákonov 12/2019).
Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Účelom novelizácie je posilniť napĺňanie kompetencií Štátnej školskej inšpekcie a napomôcť reforme systému výchovného poradenstva a prevencie. Zámerom zmien je zvýšiť právnu istotu kontrolovaných subjektov nastavením jednoznačných pravidiel pre úpravu výstupných materiálov (správ o výsledkoch školskej inšpekcie). V súvislosti s účinnosťou zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 sa upravuje problematika spracúvania osobných údajov, ktoré ŠŠI spracúva na základe vykonaných inšpekcií a ktoré spracúvajú okresné úrady v sídle kraja na účely organizovania, koordinácie a financovania školských súťaží a predmetových olympiád.

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Po zmene zákonom č. 365/2018 Z. z.:

Upravujú sa podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 pre strednú umeleckú školu a školu úžitkového výtvarníctva v súvislosti s ich transformáciou na školu umeleckého priemyslu a v nadväznosti na vznik novej skupiny študijných odborov, v ktorých môže škola umeleckého priemyslu poskytovať výchovu a vzdelávanie.
Po zmene zákonom č. 375/2018 Z. z.:

Zavádza sa, aby sa v školskom zákone doplnila povinnosť zriaďovateľa znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o poskytovanú dotáciu.
menej
  • Počet strán: 152
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062510
  • Jazyk: slovenský

book

214 260 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania