! Doprava ZADARMO už od 20 € !
  • Počet strán: 208
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062831
  • Jazyk: slovenský

UZZ 28/2019 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
podľa právneho stavu k 25.7.2019 (Úplné znenia zákonov 28/2019).
Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Upravuje sa názov dokladu o získanom stupni vzdelania a ustanovuje sa povinnosť všetkým materským školám zapísaným v sieti škôl a školských zariadení SR vydávať na konci školskej dochádzky v materskej škole doklad o získanom vzdelaní, teda doklad o získaní predprimárneho vzdelania v súvislosti so zavedením plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole
Všetky deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. 8. kalendárneho roku, je zákonný zástupca povinný dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole pre ne začína od školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď dovŕšili piaty roku veku.
Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Úprava vymedzuje okruh detí v materskej škole, na ktoré sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.
Upravuje sa mechanizmus výpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie na deti v materskej škole, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku a na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a výšku tohto príspevku.
Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

Obci bude na účel vedenia evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky poskytnutý prístup do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
Vypúšťa sa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením, že nemajú nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.
Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin, vymenovaný v § 15 ods. 2, zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
  • Počet strán: 208
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 8584113062831
  • Jazyk: slovenský

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
podľa právneho stavu k 25.7.2019 (Úplné znenia zákonov 28/2019).
Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Upravuje sa názov dokladu o získanom stupni vzdelania a ustanovuje sa povinnosť všetkým materským školám zapísaným v sieti škôl a školských zariadení SR vydávať na konci školskej dochádzky v materskej škole doklad o získanom vzdelaní, teda doklad o získaní predprimárneho vzdelania v súvislosti so zavedením plnenia povinnej školskej dochádzky v materskej škole
Všetky deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr 31. 8. kalendárneho roku, je zákonný zástupca povinný dieťa prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole pre ne začína od školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď dovŕšili piaty roku veku.
Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Úprava vymedzuje okruh detí v materskej škole, na ktoré sa poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie.
Upravuje sa mechanizmus výpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie na deti v materskej škole, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku a na deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a výšku tohto príspevku.
Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.:

Obci bude na účel vedenia evidencie detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky poskytnutý prístup do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR.
Vypúšťa sa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením, že nemajú nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam.
Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 209/2019 Z. z.:

Za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin, vymenovaný v § 15 ods. 2, zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
menej

book

205 597 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 20€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania