Doprava nákupov od 15 € je TERAZ ZADARMO
kniha
 • Počet strán: 784
 • Väzba: mäkká, brožovaná
 • EAN: 9788081621000
 • Jazyk: slovenský
kniha

Zákony 2020 II. C - Trestné zákony – Úplné znenie k 1.1.2020 (Súdne spory, exekúcie, trestné právo a správne právo)

Kolektív autorov

  Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. V ďalšej kapitole obsahuje zborník exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie. Do zborníka sme pridali nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.
  Najrozsiahlejšia kapitola obsahuje zákona z oblasti trestného práva, medzi ktorá patrí Trestný zákon a poriadok, zákon o registri trestov, o trestnej zodpovednosti PO, právny predpis dôležitý pre policajtov, a to zákon o Policajnom zbore, zákon o strelných zbraniach a strelive či výkone detencie, ktorý je novým právnym predpisom od 1. 1. 2020 pridaným do zborníka.
  Posledná kapitola sa týka správneho práva a poskytovania informácii o technickom predpise a voľného pohybu tovarov. Zborník vymedzuje aj zoznam priestupkov, ktorý je obsahom zákona o priestupkoch.

  Publikácia ZÁKONY 2020 II/C - Trestné zákony obsahuje:

  Civilný proces (1. kapitola)
  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
  Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
  Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
  Exekučný poriadok (2. kapitola)
  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
  Zákon 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní - nový zákon
  Trestné právo (3. kapitola)
  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
  Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
  Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii
  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie - nový zákon
  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
  Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z. z. o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
  Vyhláška UNMS SR č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
  Vyhláška MZ SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
  Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu - nový zákon
  Správne právo (4. kapitola)
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácii o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovarov
  Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  Zborník Zákony II C obsahuje zákony a právne predpisy týkajúce sa riešenia súdnych sporov, medzi ktoré patrí Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. V ďalšej kapitole obsahuje zborník exekučný poriadok a právne predpisy týkajúce sa riešenia exekúcii a zrážok zo mzdy pri výkone exekúcie. Do zborníka sme pridali nový zákon o ukončení niektorých exekučných konaní, ktorý upravuje postup ukončenia exekučných konaní začatých pred 1. aprílom 2017 a vedených podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 a osobitosti postupu pri podaní opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.
  Najrozsiahlejšia kapitola obsahuje zákona z oblasti trestného práva, medzi ktorá patrí Trestný zákon a poriadok, zákon o registri trestov, o trestnej zodpovednosti PO, právny predpis dôležitý pre policajtov, a to zákon o Policajnom zbore, zákon o strelných zbraniach a strelive či výkone detencie, ktorý je novým právnym predpisom od 1. 1. 2020 pridaným do zborníka.
  Posledná kapitola sa týka správneho práva a poskytovania informácii o technickom predpise a voľného pohybu tovarov. Zborník vymedzuje aj zoznam priestupkov, ktorý je obsahom zákona o priestupkoch.

  Publikácia ZÁKONY 2020 II/C - Trestné zákony obsahuje:

  Civilný proces (1. kapitola)
  Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
  Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
  Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
  Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku
  Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní
  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
  Exekučný poriadok (2. kapitola)
  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  Vyhláška MS SR č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  Nariadenie vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
  Zákon 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní - nový zákon
  Trestné právo (3. kapitola)
  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
  Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
  Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov
  Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
  Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii
  Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie - nový zákon
  Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
  Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z. z. o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive
  Vyhláška UNMS SR č. 516/2003 Z. z. o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania
  Vyhláška MZ SR č. 229/2011 Z. z. o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
  Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu - nový zákon
  Správne právo (4. kapitola)
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
  Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácii o technickom predpise a prekážkach voľného pohybu tovarov
  Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
  Na sklade
  7,00 €
  6,65
  • Počet strán: 784
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081621000
  • Jazyk: slovenský

  book

  102 260 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

  wallet

  Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

  store

  Rezervácie v 60 kníhkupectvách


  Odporúčania