! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 192
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612268
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2020 VI aktualizácia VI 3 - životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Kolektív autorov

Právne úpravy sa týkajú zákona o odpadoch s účinnosťou od 5. 8. 2020 s upozornením na zmeny zákona č. 460/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2020, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
o Zákon o odpadoch
o Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
o Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Úpravou prechodných ustanovení sa zabezpečí, aby miestna ohliadka zástupcu okresného úradu a zástupcu obce, ktorou sa overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, prípadne akákoľvek iná miestna ohliadka a ústne pojednávanie vyplývajúce zo zákona o odpadoch, mohli byť uskutočnené v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Umožnením uskutočnenia miestnych ohliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať napríklad v zisťovacích konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu, konaniach o udelenie súhlasov a pod. Tým sa zároveň posilnení podnikateľské prostredie, nakoľko navrhovatelia budú môcť pokračovať v konaniach, ktoré sú predpokladom pre získanie rozhodnutí o udelení súhlasov. Pri zvažovaní nevyhnutného rozsahu je potrebné prihliadať aj na ohrozenie života alebo zdravia ľudí alebo poškodenie životného prostredia.
Doposiaľ striktne zastavené plynutie lehoty na povinné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu sa mení na možnosť okresného úradu predĺžiť lehotu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu...

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Úpravou prechodného ustanovenia sa zabezpečí, aby sa miestna ohliadka a ústne pojednávanie mohli uskutočniť v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Umožnením uskutočnenia miestnych ohliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať v konaniach o integrovanom povolení. Tým sa zároveň posilnení podnikateľské prostredie, nakoľko navrhovatelia budú môcť pokračovať v konaniach, ktoré sú predpokladom pre získanie integrovaných povolení...
Právne úpravy sa týkajú zákona o odpadoch s účinnosťou od 5. 8. 2020 s upozornením na zmeny zákona č. 460/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2020, zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené.

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
o Zákon o odpadoch
o Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
o Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
Úpravou prechodných ustanovení sa zabezpečí, aby miestna ohliadka zástupcu okresného úradu a zástupcu obce, ktorou sa overí, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, prípadne akákoľvek iná miestna ohliadka a ústne pojednávanie vyplývajúce zo zákona o odpadoch, mohli byť uskutočnené v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Umožnením uskutočnenia miestnych ohliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať napríklad v zisťovacích konaniach o určenie osoby zodpovednej za umiestnenie nezákonne umiestneného odpadu, konaniach o udelenie súhlasov a pod. Tým sa zároveň posilnení podnikateľské prostredie, nakoľko navrhovatelia budú môcť pokračovať v konaniach, ktoré sú predpokladom pre získanie rozhodnutí o udelení súhlasov. Pri zvažovaní nevyhnutného rozsahu je potrebné prihliadať aj na ohrozenie života alebo zdravia ľudí alebo poškodenie životného prostredia.
Doposiaľ striktne zastavené plynutie lehoty na povinné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu sa mení na možnosť okresného úradu predĺžiť lehotu na zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu...

Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
Úpravou prechodného ustanovenia sa zabezpečí, aby sa miestna ohliadka a ústne pojednávanie mohli uskutočniť v takom režime, aby bolo zabezpečené vykonanie opatrení nariadených Úradom verejného zdravotníctva. Umožnením uskutočnenia miestnych ohliadok a ústnych pojednávaní sa bude môcť pokračovať v konaniach o integrovanom povolení. Tým sa zároveň posilnení podnikateľské prostredie, nakoľko navrhovatelia budú môcť pokračovať v konaniach, ktoré sú predpokladom pre získanie integrovaných povolení...
menej
  • Počet strán: 192
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612268
  • Jazyk: slovenský

book

224 791 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania