% Zľavy na hry %
 • Počet strán: 226
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788080634568
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-456-8
 • Dátum vydania: 6. decembra 2017
 • Vydavateľstvo : Osveta
 • Hmotnosť: 0,61 kg

Lekárenstvo a legislatíva

Kolektív autorov

Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Farmaceutickej fakulty
Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribúcii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a funkcií. Keďže poslaním lekárenstva je napĺňať požiadavky pacientov a lekárov na lieky a zdravotnícke pomôcky, je lekárenstvo odvetvím zdravotníckym. Pôvodná filozofia lekárenstva pomáhať ľuďom prinavrátiť zdravie sa teda preniesla aj do súčasnosti.
Liek ako jeden z prostriedkov lekárenskej starostlivosti nedisponuje iba prostou ekonomickou hodnotu, ale jeho výsledná hodnota má aj terapeutický a etický rozmer.
Lekárenstvo je aplikovaná disciplína, keďže využíva poznatky iných farmaceutických, medicínskych, psychologických, sociálnych a ekonomických vied. Leká renstvo je aj špecializačný odbor, ktorého úlohou je poskytovanie lekárenskej sta rostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov. Udržiavanie rovnováhy medzi kvalitou zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti a ekonomickou rentabilitou lekárenskej prevádzky je zložitým a dynamickým procesom, ktorý musí neustále reagovať na právne, ekonomické a sociálne zmeny v spoločnosti bez toho, aby sa narušila ekonomická stabilita, alebo znížila kvalita poskytovanej starostlivosti.
Lekárnici musia hrať aktívnu úlohu v tíme primárnej zdravotnej starostlivosti. Treba podporovať využitie aplikácií e-Health v lekárenstve a vyvinúť národné stratégie efektívneho využitia liekov. Pre optimalizáciu zdravotníckych služieb, súčasťou ktorých je i lekárenská starostlivosť, treba vytvoriť budúcnosť, kde služby ponúkané v európskych lekárňach budú v centre spoločnosti, vykonávané vysoko kvalifikovanými farmaceutickými profesionálmi, podporovať individuálnych pacientov, zdravie a zdra vot nícky systém, tak aby sme vyhoveli dnešným i budúcim požiadavkám spoločnosti.

Lekárenstvo celosvetovo prekonáva významné zmeny, ako je globalizácia verejného lekárenstva s narastajúcim počtom reťazcov lekární, vstup moderných komunikačných techník do tradičného vzťahu lekárnik pacient či snaha viacerých európskych krajín o reguláciu počtu a umiestnenia verejných lekární a s tým súvisiacimi rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora. V európskom lekárenstve silnejú liberalizačné a globalizačné trendy, ktoré dávajú zabudnúť na tradičné postavenie lekárnika ako poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a zároveň majiteľa verejnej lekárne.

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je komplexne a prehľadne priblížiť problematiku lekárenstva a legislatívy. Učebný text sa ďalej rozvíja na prednáškach, dopĺňa praktickými seminármi a príkladmi z reálnej praxe. Predložená kniha má za cieľ pomôcť vstúpiť študentom do vzdelávacie procesu týkajúceho sa lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetického prípravku, ako aj informačných procesov, ktoré slúžia na prevenciu, diagnostiku a terapiu.
Učebný text vychádza zo súčasného stavu poznatkov o modernom lekárenstve, poznatkov o histórii lekárenstva, zo súčasného legislatívneho prostredia v slovenskom lekárenstve a tiež zo súčasného stavu vnímania lekárenstva spoločnosťou ako celku.
Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov Farmaceutickej fakulty
Lekárenstvo je popri výskume liečiv, výrobe liekov, kontrole liekov a veľkodistribúcii liekov jedným zo základných odvetví farmácie a jeho postavenie je dané historicky. Lekárenstvo možno charakterizovať ako množinu všetkých lekární a ich činností a funkcií. Keďže poslaním lekárenstva je napĺňať požiadavky pacientov a lekárov na lieky a zdravotnícke pomôcky, je lekárenstvo odvetvím zdravotníckym. Pôvodná filozofia lekárenstva pomáhať ľuďom prinavrátiť zdravie sa teda preniesla aj do súčasnosti.
Liek ako jeden z prostriedkov lekárenskej starostlivosti nedisponuje iba prostou ekonomickou hodnotu, ale jeho výsledná hodnota má aj terapeutický a etický rozmer.
Lekárenstvo je aplikovaná disciplína, keďže využíva poznatky iných farmaceutických, medicínskych, psychologických, sociálnych a ekonomických vied. Leká renstvo je aj špecializačný odbor, ktorého úlohou je poskytovanie lekárenskej sta rostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov. Udržiavanie rovnováhy medzi kvalitou zdravotnej (lekárenskej) starostlivosti a ekonomickou rentabilitou lekárenskej prevádzky je zložitým a dynamickým procesom, ktorý musí neustále reagovať na právne, ekonomické a sociálne zmeny v spoločnosti bez toho, aby sa narušila ekonomická stabilita, alebo znížila kvalita poskytovanej starostlivosti.
Lekárnici musia hrať aktívnu úlohu v tíme primárnej zdravotnej starostlivosti. Treba podporovať využitie aplikácií e-Health v lekárenstve a vyvinúť národné stratégie efektívneho využitia liekov. Pre optimalizáciu zdravotníckych služieb, súčasťou ktorých je i lekárenská starostlivosť, treba vytvoriť budúcnosť, kde služby ponúkané v európskych lekárňach budú v centre spoločnosti, vykonávané vysoko kvalifikovanými farmaceutickými profesionálmi, podporovať individuálnych pacientov, zdravie a zdra vot nícky systém, tak aby sme vyhoveli dnešným i budúcim požiadavkám spoločnosti.

Lekárenstvo celosvetovo prekonáva významné zmeny, ako je globalizácia verejného lekárenstva s narastajúcim počtom reťazcov lekární, vstup moderných komunikačných techník do tradičného vzťahu lekárnik pacient či snaha viacerých európskych krajín o reguláciu počtu a umiestnenia verejných lekární a s tým súvisiacimi rozhodnutiami Európskeho súdneho dvora. V európskom lekárenstve silnejú liberalizačné a globalizačné trendy, ktoré dávajú zabudnúť na tradičné postavenie lekárnika ako poskytovateľa lekárenskej starostlivosti a zároveň majiteľa verejnej lekárne.

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je komplexne a prehľadne priblížiť problematiku lekárenstva a legislatívy. Učebný text sa ďalej rozvíja na prednáškach, dopĺňa praktickými seminármi a príkladmi z reálnej praxe. Predložená kniha má za cieľ pomôcť vstúpiť študentom do vzdelávacie procesu týkajúceho sa lieku, zdravotníckej pomôcky, dietetického prípravku, ako aj informačných procesov, ktoré slúžia na prevenciu, diagnostiku a terapiu.
Učebný text vychádza zo súčasného stavu poznatkov o modernom lekárenstve, poznatkov o histórii lekárenstva, zo súčasného legislatívneho prostredia v slovenskom lekárenstve a tiež zo súčasného stavu vnímania lekárenstva spoločnosťou ako celku.
menej
 • Počet strán: 226
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788080634568
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-8063-456-8
 • Dátum vydania: 6. decembra 2017
 • Vydavateľstvo : Osveta
 • Hmotnosť: 0,61 kg

book

83 250 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania