• Počet strán: 216
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612664
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2021 VI aktualizácia VI 4 - Životné prostredie, odpadové a vodné hospodárstvo

Kolektív autorov

Novelizáciou zákona sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení...


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
• Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)


• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Pri doklade o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 a doklade o prekonaní ochorenia preukazuje dotyčná osoba, ktorá má byť nimi zvýhodnená vo vzťahu k využívaniu služieb, že nie je infekčná, čím sa dosahuje cieľ ochrany zdravia tretích osôb v prevádzke alebo pri využívaní tej istej služby.
Právny benefit pre zaočkovaných jednak predpokladá podstatnejší zásah do telesnej integrity a súkromia, ktorého podstúpenie musí dotyčná osoba preukázať pre účely využitia benefitu, pričom očkovanie chráni v prvom rade zaočkovaného pred ochorením alebo jeho ťažkým priebehom, nevypovedá primárne o potenciálnej infekčnosti alebo neinfekčnosti osoby voči tretím osobám...

• Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Novelou zákona sa z konaní orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vedených podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov odstráni povinnosť predkladať katastrálnu mapu v prípade, ak pôjde v konaní o celú parcelu...

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
Predmetom novely zákona je zmena zákona č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 145/2019 Z. z. a zákona č. 314/2016 Z. z., ktoré je potrebné zosúladiť s nariadením (EÚ) 2019/1020 z dôvodu ustanovenia povinnosti podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020, ktoré majú plniť hospodárske subjekty vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020...
  • Počet strán: 216
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612664
  • Jazyk: slovenský

Novelizáciou zákona sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SR reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení...


Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:
• Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
• Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
• Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon)


• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Pri doklade o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 a doklade o prekonaní ochorenia preukazuje dotyčná osoba, ktorá má byť nimi zvýhodnená vo vzťahu k využívaniu služieb, že nie je infekčná, čím sa dosahuje cieľ ochrany zdravia tretích osôb v prevádzke alebo pri využívaní tej istej služby.
Právny benefit pre zaočkovaných jednak predpokladá podstatnejší zásah do telesnej integrity a súkromia, ktorého podstúpenie musí dotyčná osoba preukázať pre účely využitia benefitu, pričom očkovanie chráni v prvom rade zaočkovaného pred ochorením alebo jeho ťažkým priebehom, nevypovedá primárne o potenciálnej infekčnosti alebo neinfekčnosti osoby voči tretím osobám...

• Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Novelou zákona sa z konaní orgánov štátnej správy lesného hospodárstva vedených podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov odstráni povinnosť predkladať katastrálnu mapu v prípade, ak pôjde v konaní o celú parcelu...

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne)
Predmetom novely zákona je zmena zákona č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. a zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 145/2019 Z. z. a zákona č. 314/2016 Z. z., ktoré je potrebné zosúladiť s nariadením (EÚ) 2019/1020 z dôvodu ustanovenia povinnosti podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020, ktoré majú plniť hospodárske subjekty vymedzené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020...
menej

book

209 937 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania