• Počet strán: 176
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612657
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2021 V aktualizácia V 4 - štátna služba, informačné technológie verejnej správy

Kolektív autorov

Cieľom predkladaného návrhu zákona je posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov. Predmetom návrhu zákona je precizovanie niektorých definícií, úprava procesného postupu pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
• Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Zavádza sa všeobecná povinnosť poskytovať úradu súčinnosť v rámci kybernetickej bezpečnosti. Prax ukázala, že bez adekvátnych praktických vstupov nie je možné realizovať výstupné činnosti úradu s požadovanou kvalitou tak, aby odzrkadľovali reálny stav. Úrad na zabezpečenie svojej riadnej činnosti potrebuje nevyhnutnú súčinnosť pri získavaní informácií na účely zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti. Ide o také informácie, ktoré si úrad nevie zabezpečiť vlastnými prostriedkami a majú slúžiť na účely zákona. Zároveň sa ustanovuje, že subjekt poskytuje informácie na základe odôvodnenej žiadosti...

• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Úpravou ustanovenia sa vypúšťa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením súdu, že sa proti nim nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie.
Ustanovuje sa povinnosť Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky overovať údaje prostredníctvom informačných systémov verejnej správy...

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Pre žiadateľa o dotáciu sa vypúšťa povinnosť predkladať potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Poskytovateľ dotácie si splnenie týchto podmienok overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.
Pre žiadateľa o dotáciu sa vypúšťa s účinnosťou od 1. januára 2024 povinnosť predkladať potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Poskytovateľ dotácie si splnenie tejto podmienky overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu...
  • Počet strán: 176
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9771335612657
  • Jazyk: slovenský

Cieľom predkladaného návrhu zákona je posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zameriava na posilnenie právomocí príslušných vnútroštátnych orgánov. Predmetom návrhu zákona je precizovanie niektorých definícií, úprava procesného postupu pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti...

Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele:

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
• Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe
• Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti
Zavádza sa všeobecná povinnosť poskytovať úradu súčinnosť v rámci kybernetickej bezpečnosti. Prax ukázala, že bez adekvátnych praktických vstupov nie je možné realizovať výstupné činnosti úradu s požadovanou kvalitou tak, aby odzrkadľovali reálny stav. Úrad na zabezpečenie svojej riadnej činnosti potrebuje nevyhnutnú súčinnosť pri získavaní informácií na účely zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti. Ide o také informácie, ktoré si úrad nevie zabezpečiť vlastnými prostriedkami a majú slúžiť na účely zákona. Zároveň sa ustanovuje, že subjekt poskytuje informácie na základe odôvodnenej žiadosti...

• Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Úpravou ustanovenia sa vypúšťa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky preukazovať potvrdením súdu, že sa proti nim nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie.
Ustanovuje sa povinnosť Ministerstva školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky overovať údaje prostredníctvom informačných systémov verejnej správy...

• Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Pre žiadateľa o dotáciu sa vypúšťa povinnosť predkladať potvrdenie príslušného konkurzného súdu, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Poskytovateľ dotácie si splnenie týchto podmienok overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu.
Pre žiadateľa o dotáciu sa vypúšťa s účinnosťou od 1. januára 2024 povinnosť predkladať potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, že neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Poskytovateľ dotácie si splnenie tejto podmienky overí prostredníctvom informačných systémov alebo portálu...
menej

book

207 200 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 61 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania