! Doprava ZADARMO už od 20 € !
  • Počet strán: 512
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081622106
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2022 III. A - Zákony 2022 III/A - Zákonník práce, Pedagogickí zamestnanci, BOZP, Minimálna mzda, GDPR

Kolektív autorov

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a správneho práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené.
Publikácia rozdelená do siedmych tematických kapitol je učená podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom, pedagogickým pracovníkom, úradom práce, študentom vysokých škôl a všetkým, ktorých sa pracovnoprávne vzťahy týkajú.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Zákonník práce
ZÁKON č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
2. Mzdové predpisy
ZÁKON NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
NARIADENIE vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
ZÁKON č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
ZÁKON č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce
3. Zamestnanosť
ZÁKON č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Pedagogickí zamestnanci
ZÁKON č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
ZÁKON č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
ZÁKON č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ZÁKON NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
ZÁKON č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Správne právo
ZÁKON č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1. 2022, bez ktorých sa zamestnávateľ alebo mzdový účtovník či personalista nezaobíde.
Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktorý patrí do prvej kapitole. Druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy, ku ktorým po novom pribudol zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole.
Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch, nachádzajúci sa vo štvrtej kapitole, upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení.
Ďalšie kapitoly obsahujú právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, združovania sa občanov, BOZP, nelegálneho zamestnávania, inšpekcie práce a ochrany osobných údajov.
Pridať do Zoznamu želaní
U dodávateľa

Posielame do 15 pracovných dní

7,70 €
7,32
  • Počet strán: 512
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081622106
  • Jazyk: slovenský

Vydavateľstvo PORADCA každoročné k 1. 1. 2022 vydáva úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Publikácia obsahuje najdôležitejšie právne predpisy z pracovnoprávnej oblastí, miezd, zamestnanosti, BOZP, ochrany osobných údajov a správneho práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené.
Publikácia rozdelená do siedmych tematických kapitol je učená podnikateľom, zamestnávateľom a zamestnancom, pedagogickým pracovníkom, úradom práce, študentom vysokých škôl a všetkým, ktorých sa pracovnoprávne vzťahy týkajú.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Zákonník práce
ZÁKON č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
2. Mzdové predpisy
ZÁKON NR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
NARIADENIE VLÁDY SR č. 324/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020
NARIADENIE vlády SR č. 388/2002 Z. z. o úprave náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri invalidite
ZÁKON č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
ZÁKON č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce
3. Zamestnanosť
ZÁKON č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 106/2013 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Pedagogickí zamestnanci
ZÁKON č. 138/2019 Z. z. pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Kolektívne vyjednávanie a združovanie občanov
ZÁKON č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
ZÁKON č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
6. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
ZÁKON NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
ZÁKON č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7. Správne právo
ZÁKON č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov
ZÁKON č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákony III časť A obsahujú právne predpisy, novelizované k 1. 1. 2022, bez ktorých sa zamestnávateľ alebo mzdový účtovník či personalista nezaobíde.
Základným právnym predpisom je Zákonník práce, ktorý patrí do prvej kapitole. Druhá kapitola obsahuje mzdové predpisy, ku ktorým po novom pribudol zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. kurzarbeit. Zamestnávaním na Slovensku a zamestnávaním príslušníkov tretích krajín sa zaoberá zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov a tiež zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v tretej kapitole.
Medzi zamestnancov patria aj pedagogickí zamestnanci. Zákon o pedagogických zamestnancoch, nachádzajúci sa vo štvrtej kapitole, upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení.
Ďalšie kapitoly obsahujú právne predpisy týkajúce sa kolektívneho vyjednávania, združovania sa občanov, BOZP, nelegálneho zamestnávania, inšpekcie práce a ochrany osobných údajov.
menej

book

225 185 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 20€

store

Rezervácie v 62 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0
Pridať do Zoznamu želaní
Sledovať produkt
U dodávateľa

Posielame do 15 pracovných dní

7,70 €
7,32

Odporúčania