! Doprava ZADARMO už od 15 € !
  • Počet strán: 896
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081622069
  • Jazyk: slovenský

Zákony 2022 II/A - Obchodné právo a živnostenské podnikanie

Kolektív autorov

Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Titul obsahuje témy: obchodný vestník, ústava, obchodné podnikanie, živnosť, autorské právo, sloboda informácií, reklama, hospodárska súťaž ,ceny, verejné obstarávanie, aukcia, sudcovia, znalcovia, tlmočníci, ... .

Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol a určená je podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a osobám, ktoré majú postavenie autora a výkonného umelca, ale aj ostatným, ktorých obchodné právo zaujíma alebo s ním prichádzajú do styku pri svojich pracovných povinnostiach.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Ústava SR
2. Obchodné právo
3. Živnostenský zákon
4. Správne právo
5. Autorské právo

Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2022. Novým právnym predpisom je zákon o ochrane hospodárskej súťaže účinný od 1. 7. 2021.
Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii.
Publikácia, ktorú vydávame k 1. 1. obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich právnych predpisov. Zahŕňa najdôležitejšie právne predpisy z oblasti obchodného práva, živnostenského podnikania, správneho a autorského práva. Zmeny v zákonoch sú prehľadne vyznačené. Titul obsahuje témy: obchodný vestník, ústava, obchodné podnikanie, živnosť, autorské právo, sloboda informácií, reklama, hospodárska súťaž ,ceny, verejné obstarávanie, aukcia, sudcovia, znalcovia, tlmočníci, ... .

Publikácia je tematicky rozdelená do piatich kapitol a určená je podnikateľom fyzickým osobám - živnostníkom, právnickým osobám, študentom vysokých škôl a osobám, ktoré majú postavenie autora a výkonného umelca, ale aj ostatným, ktorých obchodné právo zaujíma alebo s ním prichádzajú do styku pri svojich pracovných povinnostiach.

Titul obsahuje úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov:
1. Ústava SR
2. Obchodné právo
3. Živnostenský zákon
4. Správne právo
5. Autorské právo

Zákony II A obsahujú zákony a právne predpisy potrebné nielen pre podnikateľov podnikajúcich ako s.r.o. a a.s podľa Obchodného zákonníka. Publikácia obsahuje aj živnostenský zákon, podľa ktorého podnikajú podnikatelia fyzické osoby. Všetky právne predpisy sú uverejnené k právnemu stavu 1. 1. 2022. Novým právnym predpisom je zákon o ochrane hospodárskej súťaže účinný od 1. 7. 2021.
Medzi ďalšie právne predpisy patrí napríklad zákon o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.
Autorský zákon upravujúci vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa, autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy je zaradený tiež v uvedenej publikácii.
menej
  • Počet strán: 896
  • Väzba: mäkká, brožovaná
  • EAN: 9788081622069
  • Jazyk: slovenský

book

224 791 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 15€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania