• Formát e-knihy: social_epub, social_pdf, social_mobi
  • Počet strán: 166
  • EAN: 9999000100700
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978E80E973941E0E3
  • Dátum vydania: 13. apríla 2022
  • Vydavateľstvo : Triad

  Budget Cut E-kniha

  Martin Woska

  Marketingový bestseller od Agentúry roku! Ak chcete z marketingovej investi´cie vysekatˇ cˇo najviac, musi´te sa zbavitˇ balastu a veci´, ktore´ va´s brzdia. Su´ to nezmysly, pri´stup „neda´ sa“, nejasne´ ciele a predvi´datelˇne´ rozmy´sˇlˇanie. Aby sme va´m pomohli si to lepsˇie zapama¨tatˇ a pouzˇitˇ vo vasˇej kazˇdodennej pra´ci, zhrnuli sme na´sˇ pri´stup do skratky BDGT (osekane´ slovo budget): cut Bullshit, cut Don’ts, cut Goals, cut Templates.

  Prve´ tri cˇasti buduju´ do^veru v marketing a posledna´ hovori´ o inova´cii, ktora´ zvysˇuje hodnotu marketingovy´ch investi´cii´ (a za´rovenˇ znizˇuje sˇancu, zˇe va´m pra´cu vezme robot).
  Marketingový bestseller od Agentúry roku! Ak chcete z marketingovej investi´cie vysekatˇ cˇo najviac, musi´te sa zbavitˇ balastu a veci´, ktore´ va´s brzdia. Su´ to nezmysly, pri´stup „neda´ sa“, nejasne´ ciele a predvi´datelˇne´ rozmy´sˇlˇanie. Aby sme va´m pomohli si to lepsˇie zapama¨tatˇ a pouzˇitˇ vo vasˇej kazˇdodennej pra´ci, zhrnuli sme na´sˇ pri´stup do skratky BDGT (osekane´ slovo budget): cut Bullshit, cut Don’ts, cut Goals, cut Templates.

  Prve´ tri cˇasti buduju´ do^veru v marketing a posledna´ hovori´ o inova´cii, ktora´ zvysˇuje hodnotu marketingovy´ch investi´cii´ (a za´rovenˇ znizˇuje sˇancu, zˇe va´m pra´cu vezme robot).
  menej
  • Formát e-knihy: social_epub, social_pdf, social_mobi
  • Počet strán: 166
  • EAN: 9999000100700
  • Jazyk: slovenský
  • ISBN: 978E80E973941E0E3
  • Dátum vydania: 13. apríla 2022
  • Vydavateľstvo : Triad

  book

  85 225 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

  wallet

  Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

  store

  Rezervácie v 60 kníhkupectvách


  Hodnotenia (0)

  0