Michael Baigent

autor

Chrám a lóža


V tejto fascinujúcej dedektívke sledujú autori okolnasťami vynútené presuny templárov po roku 1309 z Európy do Škótska, kde sa zakorení templárske dedičstvo a zveční sa v sieti šľachtických rodín. Slobodomurárstvo, ktoré z tohoto dedičstva vzniklo, pokračovalo v úsilí Stuartovcov a obohatilo ho o vlastné hodnoty.
U dodávateľa
12,58 € 13,24 €

Svätá krv a svätý grál - ilustrovaná


Francúzsky farár v 19. storočí objavil vo svojej horskej dedine na úpätí Pyrenejí čosi, čo mu umožnilo získať a užívať bohatstvo niekoľko miliónov libier. Rozprávanie sa začína ukrytým pokladom a mení sa na bezprecedentnú detektívnu historku - na moderné hľadanie grálu, ktoré nás vedie späť do dejín cez krypticky zakódované pergameny, tajné spoločnosti, templárskych rytierov, katarských heretikov 12. a 13. storočia a tajomných francúzskych kráľov žijúcich pred viac ako 1300 rokmi.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

Ježišove listiny


Pred dvadsiatimi rokmi Michael Baigent patril k trojici autorov, ktorí prekvapili svet kontroverznou teóriou v knihe Svätá krv a svätý grál, podľa ktorej Ježiš Kristus a Mária Magdaléna založili posvätný rodokmeň. Po dvoch desiatkach rokov ďalšieho skúmania zverejnil Baigent nové výbušné zistenia spochybňujúce skoro všetko, čo vieme o Ježišovi. Napríklad tvrdí, že o jeho smrti neexistujú dôkazy a doklady naznačujú, že nezomrel na kríži. Podľa autora si Ježiš neželal, aby ho uctievali ako boha a aby z nejakého oficiálneho súboru jeho výrokov vzniklo náboženstvo. Hovorí, že v Ježišovom učení ide o to, aby každý človek mal možnosť vydať sa do Sveta mŕtvych, do nebeského kráľovstva, aby sa osobne stretol s Bohom a dal sa ovplyvniť Božím posolstvom. Baigentove úvahy i polemiky so storočia trvajúcimi predstavami o zrode a poslaní kresťanstva určite podnietia nové diskusie, čo je pre kritického čitateľa dobrá správa. Zaujímavé sú aj autorove informácie o súčasnom obchode so starobylými písomnosťami zo súkromných zbierok.
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Holy Blood and the Holy Grail


A nineteenth century French priest discovers something in his mountain village at the foot of the Pyrenees, which enabled him to amass and spend a fortune of millions of pounds. The tale seems to begin with buried treasure and then turn into an unprecedented historical detective story - a modern Grail ques leading back through cryptically coded parchments, secret societies, the Knights Templar, the Cathar heretics of the twelfth and thirteenth centuries and a dynasty of obscure French kings deposed more than 1,300 years ago. The author's conclusions are persuasive at the core is not material riches but a secret - a secret of explosive and controversial proportions, which radiates out from the little Pyrenees village to encompass the whole of Western civilization. Its repercussions stretch all the way to contemporary politics and the entire edifice of the Christian faith. It involves nothing less than the Holy Grail.
Vypredané
31,50 € 33,16 €

Svatá krev a svatý grál


Když se autoři před třiceti lety pustili do pátrání po malém tajemství, které se vynořilo ve francouzské vesničce Rennes-le-Chateau koncem 19. století, kdy se při rekonstrukci místního kostela našly šifrované pergameny, netušili, že jsou na stopě jednoho z největších odhalení 20. století – odhalení, které zcela promění náš pohled na historii. Netušili, že mnohaleté trpělivé pátrání je přivede k objevům, které radikálně zpochybní veškeré naše dosavadní poznatky o historii křesťanství a dějinách Evropy vůbec. Ba co víc, netušlili, že postupně odkryjí pečlivě střežené tajemství, jehož důsledky mají dopad i na současnost.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Svätá krv a svätý grál


Autori najskôr chceli iba porozprávať zaujímavý a čitateľsky príťažlivý príbeh o malej záhade, ktorá sa vynorila vo francúzskej dedinke Rennes-le-Château koncom 19. storočia, keď sa pri rekonštrukcii miestneho kostola našli aj šifrované dokumenty. Historické pátranie ich postupne doviedlo k faktom a hypotézam o svätom grále, z ktorých vzišla jedna z najkontroverznejších kníh. Od prvého vydania v roku 1982 k nej zaujímajú protichodné postoje vedecké i cirkevné autority.
Vypredané
12,58 € 13,24 €