Henry Lincoln

autor

Svätá krv a svätý grál - ilustrovaná


Francúzsky farár v 19. storočí objavil vo svojej horskej dedine na úpätí Pyrenejí čosi, čo mu umožnilo získať a užívať bohatstvo niekoľko miliónov libier. Rozprávanie sa začína ukrytým pokladom a mení sa na bezprecedentnú detektívnu historku - na moderné hľadanie grálu, ktoré nás vedie späť do dejín cez krypticky zakódované pergameny, tajné spoločnosti, templárskych rytierov, katarských heretikov 12. a 13. storočia a tajomných francúzskych kráľov žijúcich pred viac ako 1300 rokmi.
Na sklade 1Ks
18,91 € 19,90 €

Kľúč k tajnému vzoru


V roku 1891 chudobný dedinský kňaz objavil niečo, z čoho rozprávkovo zbohatol. O necelé storočie, keď sa Henry Lincoln podujal odkryť zdroj tohto nečakaného bohatstva, začalo sa odvíjať jedno z najväčších mystérií všetkých čias. Výskum Henryho Lincolna vyvrcholil publikovaním svetoznámeho bestselleru Svätá krv a svätý grál, knihy, ktorá otočila významnú časť dejín na hlavu. Zakopol kňaz o fakt známy iba okruhu zasvätených starobylej tajnej spoločnosti? Je možné, že sa Ježiš oženil a založil pokrvnú líniu, ktorá prežíva dodnes? V Kľúči k tajnému vzoru načrtol autor dramatickú i zábavnejšiu stránku svojho tridsať ročného výskumu a ukázal, ako dôkazy, ktoré zozbieral, viedli k nevyvrátiteľným záverom, ako aj k poznaniu, ktoré môže byť ešte prekvapujúcejšie ako pôvodné mystérium.
Na sklade 1Ks
12,26 € 12,90 €

A templomosok titkos szigete


A kötet feltárja a középkori Skandinávia, Franciaország és Jeruzsálem rejtélyes kapcsolatát. Bemutatja, hogyan működtek együtt a XII. században egy titok megőrzésének érdekében olyan befolyásos személyiségek, mint Clairvaux-i Bernard, Bertrand de Blancheford templomos nagymester és egy dán püspök. A nyom átszelte Európát, s egészen az ókori Palesztináig vezetett. A következő fordulat akkor következett be, amikor a szerzők felfedezték, hogy 1911-ben egy elfeledett svéd kutató expedíciója ásatásokat végzett Dávid városa alatt, megismételve a híres templomos lovagok nyolc évszázaddal korábbi vállalkozását. Az expedíció által feltárt titok hidat képez a 2000 mérfölddel távolabb fekvő szigetig.
Vypredané
7,24 € 7,62 €

The Holy Blood And The Holy Grail


A nineteenth century French priest discovers something in his mountain village at the foot of The Pyrenees which enables him to amass and spend a fortune of millions of pounds. The tale seems to begin with buried treasure and then turns into an unprecedented historical detective story - a modern Grail quest leading back through cryptically coded parchments, secret societies, the Knights Templar, the Cathar heretics of the twelfth and thirteenth centuries and a dynasty of obscure French kings deposed more than 1,300 years ago. The author's conclusions are persuasive: at the core is not material riches but a secret - a secret of explosive and controversial proportions, which radiates out from the little Pyrenees village all the way to contemporary politics and the entire edifice of the Christian faith. It involves nothing less than... the Holy Grail.
Vypredané
16,10 € 16,95 €