! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jozef Beňačka

autor

Duplexná sonografia ciev


OBSAH KNIHY: I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerov princíp 3. Hemodynamika 4. Kontrastné látky 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Duplexná sonografia ciev krku a horných končatín A. Karotídy 1. Priebeh vyšetrenia 2. Hodnotenie stenóz B. Vertebrálne artérie C. Aortálny oblúk D. Artérie horných končatín 1. AV fistuly pre hemodialyzačnú liečbu 2. Jugulárne vény a vény horných končatín 3. Duplexná sonografia mamárnych artérií 4. Praktické rady IV. Artérie dolných končatín a aorta A. Artérie dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia artérií dolných končatín 2. Priebeh vyšetrenia 3. Hodnotenie stenóz 4. Aneuryzmy, stenty B. Retroperitoneum 1. Dunbarov sy 2. Praktické rady V. Vény dolných končatín A. Vény dolných končatín 1. Zásady vyšetrenia vén DK s cieľom detekcie trombózy 2. Augmentácie 3. Anatomické poznámky 4. Chronická venózna insuficiencia 5. Venózna trombóza B. Diferenciálna diagnostika edému a útvarov predkolenia 1. Praktické rady VI. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady VII. Duplexné vyšetrenie obličky 1. Stenóza renálnej artérie 2. Praktické rady VIII. Kanylácie ciev pod USG kontrolou IX. Terminologický slovník X. Index XI. Literatúra XII. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
Vypredané
23,75 € 25,00 €

Praktická sonografia


Praktická príručka pre lekárov využívajúcich sonografiu vo svojej dennej praxi. Je určená lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o ultrasonografiu, jedinečnú diagnostickú metódu. I. História II. Všeobecné princípy ultrazvukovej diagnostiky 1. Dvojrozmerné zobrazenie 2. Dopplerovská sonografia 3. Kontrastné látky 4. Elastografia 5. Bezpečnosť ultrazvuku 6. Artefakty 7. Priebeh vyšetrenia všeobecne 8. Praktické rady 9. Skratky, znaky a názvy na monitore III. Pečeň a žlčové cesty A. Pečeň 1. Postup pri zobrazení 2. Difúzne zmeny 3. Benígne fokálne zmeny 4. Malígne fokálne zmeny 5. Metastázy v pečeni 6. Praktické rady B. Duplexné vyšetrenie pečene 1. Portálna hypertenzia 2. Praktické rady C. Dynamická kontrastná sonografia 1. Praktické rady D. Ochorenia žlčníka a žlčových ciest 1. Tvarové anomálie žlčníku 2. Patologické nálezy na žlčníku 3. Choledochus a žlčové cesty 4. Praktické rady IV. Pankreas a slezina A. Pankreas 1. Normálny pankreas 2. Patologické zmeny pankreasu 3. Praktické rady B. Slezina 1. Patologické zmeny sleziny 2. Praktické rady V. Gastrointestinálny trakt A. USG morfológia GITu B. Ochorenia žalúdka 1. USG v diagnostike gastroezofagového refluxu 2. Patologické zmeny žalúdka C. Tenké a hrubé črevo 1. Patologické nálezy na tenkom čreve 2. Patologické nálezy na hrubom čreve D. Ileocekálna oblasť, appendix E. Omentum F. Ascites, ileus, pneumoperitoneum G. Brušná stena H. Akútne brucho VI. Oblička a malá panva, retroperitoneum A. Oblička 1. Difúzne zmeny obličkového parenchýmu 2. Ložiskové zmeny obličiek 3. Nefrolitiáza a hydronefróza 4. Nadoblička 5. Praktické rady B. Renovaskulárna hypertenzia, duplexné vyšetrenie obličky 1. Transplantovaná oblička 2. Stenóza renálnej artérie 3. Praktické rady C. Podbruško a malá panva 1. Podbruško a malá panva muža 2. Podbruško a malá panva ženy 3. Praktické rady D. Retroperitoneum VII. Hrudník a pľúca, FAST, POCUS VIII. USG krku, small parts A. Štítna žľaza 1. Štítna žľaza normálny nález 2. Patologické zmeny štítnej žľazy 3. Prištítne telieska B. Small parts 1. Slinné žľazy 2. Patologické útvary krku IX. Cievy krku a horných končatín A. Extrakraniálne artérie a vény B. Hemodialyzačné AV fistuly X. Biopsie a drenáže pod USG kontrolou A. Cielené punkcie a drenáže orgánov B. Kanylácie ciev pod USG kontrolou XI. Terminologický slovník XII. Index XIII. Literatúra XIV. Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM)
Vypredané
28,50 € 30,00 €

Point of care - Urgentná sonografia


Učebnica & atlas pre začiatočníkov aj pokročilých. Obsahuje 162 obrázkov, 72 videoslučiek. I. Všeobecné princípy sonografie Dvojrozmerné zobrazenie (B-mód) Dopplerovská sonografia Artefakty Priebeh vyšetrenia Technické podmienky k vyšetreniu Praktické rady II. Akútna starostlivosť POCUS III. POCUS echokardiografia A. Algoritmus vyšetrenia 1 Prvý pohľad subxifoidálne zobrazenie 2 Druhý pohľad apikálne zobrazenie (A4C apical four chamber) 3 Tretí pohľad parasternálne zobrazenie v dlhej osi (PLAX, long axis) 4 Parasternálne zobrazenie v krátkej osi (PSAX, short axis) 5 Jugulárne zobrazenie B. Merania a výpočty v 2D 1 Merania ľavej komory v 2D 2 Hodnotenie regionálnych porúch kinetiky ĽK 3 Meranie veľkosti, objemov a funkcie pravej komory 4 Merania ľavej predsiene 5 Meranie aorty C. Dopplerovské merania všeobecne D. Systolická a diastolická funkcia ľavej komory 1 Rozmery ľavej komory 2 Ejekčná frakcia ľavej komory 3 Diastolická funkcia ľavej komory 4 Normálne hodnoty veľkosti a funkcie ľavej komory E. Pravé srdce / pľúcna hypertenzia 1 Meranie tlaku v pravej komore 2 Odhad tlaku v pravej predsieni F. Ischémia, komplikácie infarktu 1 Koronárna choroba srdca (koronárna artériová choroba) 2 Poruchy kinetiky myokardu ľavej komory 3 Mechanické komplikácie infarktu myokardu 4 Aneuryzmy, pseudoaneuryzmy, tromby 5 Ischémia pravej komory 6 Pulseless electrical activity (PEA) G. Kardiomyopatie 1 Hypertrofická KMP 2 Dilatačná KMP H. Ochorenia chlopní 1 Aortálna stenóza 2 Aortálna regurgitácia 3 Mitrálna stenóza 4 Mitrálna regurgitácia I. Perikard 1 Hydroperikard 2 Konstriktívna perikarditída J. Aorta 1 Rozmery aorty / aneuryzma aorty 2 Disekcia aorty K. Dolná dutá žila IV. FAST (Focus Assessment with Sonography for Trauma) A. Pravý horný kvadrant B. Ľavý horný kvadrant C. Podbruško (suprapubická oblasť) D. Subxifoidálny priestor V. Hrudník a pľúca A. BLUE protokol B. Patologické 2D nálezy VI. POCUS angiológia A. Artérie a vény krku B. Trombóza vén dolných končatín C. Kanylácie vén pod USG kontrolou VII. Literatúra VIII. Index IX. Príloha
Vypredané
33,35 € 35,10 €