Ondrej Beňačka

autor

Point of care - Urgentná sonografia


Učebnica & atlas pre začiatočníkov aj pokročilých. Obsahuje 162 obrázkov, 72 videoslučiek.I. Všeobecné princípy sonografieDvojrozmerné zobrazenie (B-mód) Dopplerovská sonografia Artefakty Priebeh vyšetrenia Technické podmienky k vyšetreniu Praktické rady II. Akútna starostlivosť POCUSIII. POCUS echokardiografiaA. Algoritmus vyšetrenia1 Prvý pohľad subxifoidálne zobrazenie 2 Druhý pohľad apikálne zobrazenie (A4C apical four chamber) 3 Tretí pohľad parasternálne zobrazenie v dlhej osi (PLAX, long axis) 4 Parasternálne zobrazenie v krátkej osi (PSAX, short axis) 5 Jugulárne zobrazenieB. Merania a výpočty v 2D1 Merania ľavej komory v 2D 2 Hodnotenie regionálnych porúch kinetiky ĽK 3 Meranie veľkosti, objemov a funkcie pravej komory 4 Merania ľavej predsiene 5 Meranie aortyC. Dopplerovské merania všeobecneD. Systolická a diastolická funkcia ľavej komory1 Rozmery ľavej komory 2 Ejekčná frakcia ľavej komory 3 Diastolická funkcia ľavej komory 4 Normálne hodnoty veľkosti a funkcie ľavej komoryE. Pravé srdce / pľúcna hypertenzia1 Meranie tlaku v pravej komore 2 Odhad tlaku v pravej predsieniF. Ischémia, komplikácie infarktu1 Koronárna choroba srdca (koronárna artériová choroba) 2 Poruchy kinetiky myokardu ľavej komory 3 Mechanické komplikácie infarktu myokardu 4 Aneuryzmy, pseudoaneuryzmy, tromby 5 Ischémia pravej komory 6 Pulseless electrical activity (PEA)G. Kardiomyopatie1 Hypertrofická KMP 2 Dilatačná KMPH. Ochorenia chlopní1 Aortálna stenóza 2 Aortálna regurgitácia 3 Mitrálna stenóza 4 Mitrálna regurgitáciaI. Perikard1 Hydroperikard 2 Konstriktívna perikarditídaJ. Aorta1 Rozmery aorty / aneuryzma aorty 2 Disekcia aortyK. Dolná dutá žilaIV. FAST (Focus Assessment with Sonography for Trauma)A. Pravý horný kvadrant B. Ľavý horný kvadrant C. Podbruško (suprapubická oblasť) D. Subxifoidálny priestorV. Hrudník a pľúcaA. BLUE protokol B. Patologické 2D nálezyVI. POCUS angiológiaA. Artérie a vény krku B. Trombóza vén dolných končatín C. Kanylácie vén pod USG kontrolouVII. LiteratúraVIII. IndexIX. Príloha
Vypredané
33,35 € 35,10 €