Knižné kamarátstva

Ľuboš Bendzák

autor

Pohreb andulky a iné udalosti dňa


U dodávateľa
5,70 € 6,00 €

Práce a dni


Práce a dni
U dodávateľa
8,17 € 8,60 €

Vytrvalosť sivej


Ľuboš Bendzák, nar. 20.11.1966 v Sečovciach, v súčasnosti býva striedavo v Košiciach a vo Vranove nad Topľou. Vydal zbierky básní: Básne pre Soňu Marmeladovovú (Modrý Peter, 1995), Zápisky z čudného domu (Modrý Peter, 2005), Vodka (Veršeonline, 2008) a Vytrvalosť sivej (Modrý Peter, 2010).
U dodávateľa
4,75 € 5,00 €

Samota je moja staršia sestra


"Smútok je metafyzický sviatok, ktorý celebruje sám Život ako spomienkovú udalosť na božské nebytie. Na život pred životom a možno na život po smrti. Duša sa len s ťažkosťami vyrovnáva s nedokonalosťou tohto sveta, keďže jej otec je Dokonalosť sama. Človek je súčasťou prírody, ale jeho duša, to je nebo, ktoré sa nad ňou skláňa od nepamäti. Nakoniec nikam neodletíme v skafandroch, len prejdeme z jednej miestnosti do druhej s ľahkosťou tanečnice. Ten, kto má strach zo smrti, však bude musieť zomrieť ako prvý. Duša je svojim založením nudista. Najradšej sa pohybuje nahá. Len čo odložíme telo, či už v spánku alebo iluzórnej smrti, môže byť zase sama sebou. Samovrah je len človek, ktorý sa predbieha v rade."
U dodávateľa
7,60 € 8,00 €

Vlastná váha


Tvorba Ľuboša Bendzáka (1966), autora básnických zbierok Básne pre Soňu Marmeladovovú (1995), Zápisky z čudného domu (2005), Vodka (2009), Vytrvalosť sivej (2010), Pohreb andulky a iné udalosti dňa (2015) a prózy Samota je moja staršia sestra (2017), je dlhodobo vytváraným experimentom so sebou samým. Zatiaľ čo početné vedecké tímy majú k dispozícii mnohokilometrové urýchľovače častíc, on s pomocou niekoľkých veršov vytvára básne ako spomaľovače vnímania bežných ľudských situácií. Jeho laboratóriom sú byty a pohostinstvá. Pozornosť a úcta, s akou v nich pristupuje aj k zdanlivo nedôležitým veciam, demonštruje, aká veľkorysá vie byť poézia, keď je sama sebou.
Na sklade
9,41 € 9,90 €