Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Eric Berne

autor

Jak si lidé hrají


Publikace se stala na dlouhou dobu bestsellerem, který autorovi přinesl slávu a uznání. Kniha jednoduše předkládá příklady z každodenního života.

Ukazuje způsoby, jak jsou lidé vtaženi do hry, kterou právě hrají. Názvy her jsou např. Now Ive got
you you son of a bitch. (Už tě mám, ty darebáku!). Část terminologie, kterou autor užívá, přešla do každodenní angličtiny. Po přečtení knihy se všichni v nějaké hře poznáme a poznáme i naše partnery, rodiče, kolegy. Některé věci se změnily, tak j
ako doba, ale některé se nemění. Proto zůstává tato kniha i po čtyřiceti letech stále aktuální a přínosná pro pochopení vztahů mezi lidmi a chování vlastní i ostatních.

Eric Berne (19101970) je známý jako zakladatel transakční analýzy. Napsal řadu
knih, z nichž nejslavnější je právě titul Jak si lidé hrají.
Na sklade
11,56 € 12,17 €

Sex v lidském milování


Kniha je založena na autorových přednáškách, které měl v roce 1966 na Kalifornské univerzitě. Autor zde svým typickým esejistickým, humorným a místy prostořekým způsobem pojednává o sexualitě ze všech možných úhlů: o tom, jak hovořit o sexualitě, jak zacházet s obscenitou, jakým způsobem provádět sexuální výchovu, o orgasmu, o používání a zneužívání sexuálních orgánů, o vztahu sexuality k vědě, náboženství, zdraví, etice, estetice, intimitě či manželství. Velká část knihy je věnována vztahu sexuality a transakční analýzy, takže autor s pomocí schémat rozebírá analýzu sexuálních transakcí v různých typech vztahů, pojednává o sexuálních hrách a scénářích.
Eric Berne (1910–1970) byl světoznámý americký lékař, psychiatr a psychoterapeut, tvůrce transakční analýzy. Portál vydal jeho knihy Jak si lidé hrají a Co řeknete, až pozdravíte.
Na sklade
16,47 € 17,34 €

Jak si lidé hrají - audiokniha


Když kniha Jak si lidé hrají vyšla před bezmála padesáti lety poprvé, stala se revolučním psychologickým textem, umožňujícím porozumět tomu, co se skutečně děje mezi lidmi během základních sociálních interakcí. Všichni hrajeme hry. Některé mohou být docela nevinnou stereotypní zábavou, jiné přerůstají v posledku škodlivé opakování nefunkčních životních vzorců. Ať už jsou to sexuální hry se zástupci druhého pohlaví, manželské hry s partnery, mocenské hry s našimi šéfy nebo soutěživé hry s přáteli. Audiokniha Jak si lidé hrají odhaluje mechanismy, které v našem chování mohou sloužit jako náhrada za opravdové prožívání důvěrných vztahů a ukazuje způsob, jak se neplodnému hraní her vyhnout. Díky své myšlenkové pronikavosti si publikace Jak si lidé hrají právem vysloužila označení "prvního skutečně vědeckého díla z oboru psychologie všedního dne".
Na sklade
13,06 € 13,75 €

Sorskönyv - Az Emberi játszmák folytatása


A Sorskönyv Eric Berne, a tranzakcióanalízis (TA) megalkotójának utolsó írása. Ebben a művében túllép az Emberi játszmákban elemzett alapvető TA-s témákon- az én-állapotokon, a tranzakciók és játszmák bemutatásán - és az emberi sors alakulását helyezi a középpontba. Alapvető kérdése most már az, hogy meghatározott-e a sorsunk, valóban sorskönyvünk rabságában kell-e élnünk, illetve hogy miként válhatunk szabaddá. A Berne-től megszokott olvasmányos, szellemes stílusú könyv magyar kiadásához Buda Béla írt előszót, amelyhez e kiadásban Juhász Erzsébet tett hozzá néhány aktuális gondolatot.
U dodávateľa
13,76 € 14,48 €

Co řeknete, až pozdravíte


V této knize slavný psychoterapeut Eric Berne pomocí základních konceptů transakční analýzy rozvíjí zejména téma životních scénářů. Životní scénáře nám svou výchovou předávají rodiče, takže nás v Berneho terminologii někdy přímo programují, a v době adolescence mohou vést k protestům ve formě „antiscénářů“, které však bývají stejně omezující jako původní scénáře. Proto autor přichází s návrhy, jak rodičovské programování léčit a vlastně tak změnit svůj osud.

Pro ilustraci se Berne rovněž zabývá analýzou scénářů některých známých pohádkových bytostí (jako je Sněhurka nebo Červená Karkulka).

V knize se Berne projevuje nejen jako skvělý pozorovatel a glosátor mezilidských vztahů, ale i jako vědec, který dokáže své poznatky systematizovat a přehledným způsobem je předávat čtenářům.

Eric Berne (1910–1970) byl světoznámý americký lékař, psychiatr a psychoterapeut, tvůrce transakční analýzy. Portál vydal jeho knihu Jak si lidé hrají.
Na sklade
22,28 € 23,45 €

Ako sa ľudia hrajú


Myslíme si, že nadväzujeme vzťahy s ľuďmi - no v skutočnosti len hráme hry.

Pred štyridsiatimi rokmi kniha Ako sa ľudia hrajú zrevolucionizovala naše chápanie toho, čo sa v skutočnosti odohráva pri najzákladnejších spoločenských interakciách. Po viac ako piatich miliónoch predaných výtlačkov je klasika doktora Erica Berna rovnako udivujúca - a odhaľujúca - ako v deň, keď prvý raz uzrela svetlo sveta. Toto výročné vydanie obsahuje nový úvod od doktora Jamesa R. Allena, prezidenta Medzinárodnej asociácie transakčnej analýzy, ako aj geniálnu recenziu Kurta Vonneguta v časopise Life z roku 1965.

Hrám sa oddávame stále - či už sexuálnym, manželským, mocenským so šéfmi alebo súťaživým s priateľmi. Doktor Berne prechádza od porovnávania pozícií v spoločnosti pri zábave "Kokteil" (ja poznám lepší spôsob) cez smrteľne nebezpečné hádky párov pri hrách "Keby nebolo teba" a "Hurhaj" až po "Hru s pančuchou" a "Pobite sa", v ktorých sa zas nájdu všetci, čo radi flirtujú, a odhaľuje tak tajné triky a podvedomé manévre, ktoré ovládajú svet našich intímnych vzťahov.

Keď kniha Ako sa ľudia hrajú po prvý raz vyšla, vyvolala doslova explóziu. Teraz je známa po celom svete ako najoriginálnejšia a najvýznamnejšia kniha z oblasti populárnej psychológie našich čias. Aj po toľkých rokoch si zachovala vplyv a stále nám dokáže otvárať oči.
Na sklade
9,58 € 10,90 €

Games People Play


The bestselling "Games People Play" is the book that has helped millions of people understand the dynamics of relationships, by psychiatrist Eric Berne. We all play games. In every encounter with other people we are doing so. The nature of these games depends both on the situation and on who we meet. Eric Berne's classic "Games People Play" is the most accessible and insightful book ever written about the games we play: those patterns of behaviour that reveal hidden feelings and emotions. Wise and witty, it shows the underlying motivations behind our relationships and explores the roles that we try to play - and are forced to play. "Games People Play" gives you the keys to unlock the psychology of others - and yourself. You'll become more honest, more effective, and a true team player. "A brilliant, amusing, and clear catalogue of the psychological theatricals that human beings play over and over again". (Kurt Vonnegut). Eric Berne was a prominent psychiatrist and bestselling author. After inventing his groundbreaking Transactional Analysis, he continued to develop and apply this new methodology leading him to publish "Games People Play". This became a runaway success and Berne leaves a remarkable legacy of over 30 other books and articles, as well as the founding of the International Transactional Analysis Association. Dr Berne's other works include "Principles of Group Treatment", "A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis'", and "What Do You Say After You Say Hello?" He died in 1970.
Vypredané
9,45 € 9,95 €

Emberi játszmák


Eric Berne (1910-1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, „letehetetlen” olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett „játszmákat”.
1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.
A tranzakcióanalízisnek ez az alapműve magyarul 1984-ben jelent meg először. A jelenlegi, nyolcadik kiadással egy szakmailag korszerűsített, előszóval és lábjegyzetekkel ellátott változatot vehet kezébe az olvasó.
Vypredané
10,15 € 10,68 €

Emberi játszmák


Eric Berne, az 1970-ben elhunyt amerikai pszichiáter ezt a könyvét segédkönyvnek szánta szakemberek számára. Ő is és a kiadó is meglepetéssel tapasztalta, hogy a kötet rövid idő alatt laikusok körében is bestsellerré vált, s ma már minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai tárgyú munkája. Hogy mi e páratlan siker titka? Talán az, hogy a szakzsargont nem ismerő Olvasó számára is rendkívül frappánsan, lépten-nyomon "aha"-élményt kiváltva tárja elénk mindennapjaink (élet, házassági, szexuális stb.) "emberi játszmáit".
Vypredané
9,06 € 9,54 €

Emberi játszmák


Eric Berne (1910-1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, "letehetetlen" olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett "játszmákat".
1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.
A tranzakcióanalízisnek ez az alapműve magyarul 1984-ben jelent meg először. A jelenlegi, nyolcadik kiadással egy szakmailag korszerűsített, előszóval és lábjegyzetekkel ellátott változatot vehet kezébe az olvasó.
Vypredané
9,06 € 9,54 €

Transakční analýza v psychoterapii


Touto knihou se vám poprvé v českém překladu dostává do rukou klasická příručka k základům transakční analýzy v psychoterapii přímo od jejího autora.Transakční analýza (TA) je integrativní (sjednocující) psychologická teorie a psychoterapie vycházející z psychodynamického, kognitivně-behaviorálního a humanistického přístupu. Zabývá se především mezilidskou komunikací.
Vypredané
22,06 € 23,22 €

Games People Play


The bestselling Games People Play is the book that has helped millions of people understand the dynamics of relationships, by psychiatrist Eric Berne. We all play games. In every encounter with other people we are doing so. The nature of these games depends both on the situation and on who we meet. Eric Berne's classic Games People Play is the most accessible and insightful book ever written about the games we play: those patterns of behaviour that reveal hidden feelings and emotions. Wise and witty, it shows the underlying motivations behind our relationships and explores the roles that we try to play - and are forced to play. Games People Play gives you the keys to unlock the psychology of others - and yourself. You'll become more honest, more effective, and a true team player. 'A brilliant, amusing, and clear catalogue of the psychological theatricals that human beings play over and over again' Kurt Vonnegut Eric Berne was a prominent psychiatrist and bestselling author.After inventing his groundbreaking Transactional Analysis, he continued to develop and apply this new methodology leading him to publish Games People Play. This became a runaway success and Berne leaves a remarkable legacy of over 30 other books and articles, as well as the founding of the International Transactional Analysis Association. Dr Berne's other works include Principles of Group Treatment, A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis', and What Do You Say After You Say Hello? He died in 1970.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Emberi játszmák 9. kiadás


Eric Berne (1910-1970) amerikai pszichiáter eredetileg segédkönyvnek szánta az Emberi játszmákat szakemberek számára, így őt magát is meglepte, amikor kötete a művelt laikusok körében is villámgyorsan bestsellerré vált. A siker nemcsak drámaian újszerű elméletének volt köszönhető, hanem a könyv nyelvezetének is, mely frappáns, izgalmas, "letehetetlen" olvasmánnyá avatja a mindnyájunk által mindennap elszenvedett, de soha korábban néven nem nevezett "játszmákat".
1964-es első megjelenése óta az Emberi játszmák ma is minden idők egyik legnépszerűbb pszichológiai kiadványa. A Berne által megalkotott tranzakcióanalízis világszerte elterjedt: általa nemcsak a pszichoterápia, a személyiséglélektan, a fejlődéslélektan és a kommunikáció elmélete gyarapodott egy forradalmian új iskolával, hanem szervezetek és más emberi rendszerek elemzéséhez is hatékony új eszköz született.


A tranzakcióanalízisnek ez az alapműve magyarul 1984-ben jelent meg először. A jelenlegi, kilencedik kiadással egy szakmailag korszerűsített, előszóval és lábjegyzetekkel ellátott változatot vehet kezébe az olvasó.
Vypredané
12,23 € 12,87 €

Szex a szerelemben


A szerelemről alkotott vélekedéseinket - miszerint egy sötét verem, ráadásul vak is - hamarosan kiegészítjük azzal a megállapítással, hogy a szerelem nedves. Sőt nemcsak a szerelem az, hanem, amennyiben beszélünk róla, maguk a szerelem leírására használt nyelvi eszközök is lehetnek nedvesek és melegek, vagy, ha a sors úgy hozza, éppenséggel szárazak és hidegek is. Ki tilthatná meg, hogy ízlelgessük a szavakat, hogy játsszunk velük, ha maga a szerelem is ízlelgetésre való játék, és - ha úgy tetszik - maga az élet is az. Nevezzük néven a dolgokat, és nézzünk szembe magunkkal, milyenek vagyunk ártatlannak tűnő, de sokszor vérre menő játszmáinkban.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Sorskönyv


A Sorskönyv Eric Berne, a tranzakcióanalízis (TA) megalkotójának utolsó írása. Ebben a művében túllép az Emberi játszmákban elemzett alapvető TA-s témákon - az énállapotokon, a tranzakciók és játszmák bemutatásán -, és az emberi sors alakulását helyezi a középpontba. Alapvető kérdése most már az, hogy meghatározott-e a sorsunk, milyen behatások alakítják életünk forgatókönyvét, valóban előre meghatározott sorskönyvünk rabságában kell-e élnünk, illetve hogy miként válhatunk szabaddá.
A Berne-től megszokott olvasmányos, szellemes stílusú könyv magyar kiadásához Buda Béla írt előszót, amelyhez e javított, ötödik kiadásban Juhász Erzsébet tett hozzá néhány aktuális gondolatot.
Vypredané
10,93 € 11,50 €

Sorskönyv - Az Emberi játszmák folytatása


A Sorskönyv Eric Berne, a tranzakcióanalízis (TA) megalkotójának utolsó írása. Ebben a művében túllép az Emberi játszmákban elemzett alapvető TA-s témákon – az én-állapotokon, a tranzakciók és játszmák bemutatásán –, és az emberi sors alakulását helyezi a középpontba. Alapvető kérdése most már az, hogy meghatározott-e a sorsunk, valóban sorskönyvünk rabságában kell-e élnünk, illetve hogy miként válhatunk szabaddá. A Berne-től megszokott olvasmányos, szellemes stílusú könyv magyar kiadásához Buda Béla írt előszót, amelyhez e kiadásban Juhász Erzsébet tett hozzá néhány aktuális gondolatot.
Vypredané
13,54 € 14,25 €