! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Denisa Čelovská

autor

Vyšetrovacie metódy vo vaskulárnej medicíne


Angiológia - vaskulárna medicína - je špecializovaný medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, posudzovaním, výskumom, liečbou a dispenzarizáciou pacientov s ochoreniami artériového, venózneho a lymfatického systému a je zameraný na prevenciu vzniku srdcovo-cievnych komplikácií. Angiológia - vaskulárna medicína je už vyše desaťročie jedným z obľúbených povinne voliteľných predmetov na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v študijnom programe všeobecné lekárstvo. Predkladaný učebný text je využiteľný pri štúdiu klinických predmetov propedeutika vnútorného lekárstva a vnútorné lekárstvo na lekárskych fakultách. Učebnica sa však môže stať aj zdrojom informácií pre mladých lekárov pri ich postgraduálnom štúdiu.
Na sklade 1Ks
19,00 € 20,00 €