! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Vojtech Černý

autor

Řeč těla


Publikace je určena: pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bez-pečně rozpoznat, co si jejich protějšek skutečně myslí, navede je, jak s ním jednat, aby dosáhli svého cíle obecně pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují, tedy například pro manažery, politiky, učitele, herce ad., které seznámí s tím, jak by oni sami měli vystupovat, aby své „posluchače“ přesvědčili V podrobném průvodci se dozvíte: proč je komunikace sociálně podmíněna a jaké existují hlavní příčiny nedorozumění co jsou neverbální kódy, co rozumíme arbitrárním, ikonickým a intrinzickým kódováním že lidé reagují na svou představu o skutečnosti, ne na skutečnost samu jakou úlohu v neverbální komunikaci hraje proxemika jak respektovat osobní zóny lidí, jak využít při jednání nebo prezentaci prostor čím se zabývá posturologie, jaké existují základní tělesné postoje že byste měli respektovat šest zásad při perfektním držení těla nakolik spolu souvisí kinezika a gestika kdy vytvoří založené ruce bariéru mezi komunikujícími jak funguje mimika – komunikace prostřednictvím výrazů obličeje které zóny v obličeji prozradí překvapení, strach, znechucení, rozčilení, štěstí, smutek a další pocity že haptika, komunikace dotekem, dokáže prozradit nečekané množství informací jak správně podávat ruku o komunikaci očním kontaktem, za jakých okolností je příjemná a za jakých naopak co vše spadá pod vědu zvanou paralingvistika a co můžeme vyčíst z hlasového projevu mluvčího jaký vzhled a úpravu má mít zevnějšek člověka, aby působil na druhé příjemně řadu praktických rad a příkladů, jak „pracovat“ s hlavou, rameny, rukama, nohama atd. jak se vhodně chovat při obchodním jednání, jak při výběrovém pohovoru, jak při komunikaci se šéfem i v dalších situacích V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností. Přiložené DVD obsahuje videoukázky různého chování, a to jak hrané, tak i spontánní. Projde s vámi jednotlivé složky neverbální komunikace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat a rychle rozpoznat, jaké pocity váš protějšek právě prožívá.
Na sklade 1Ks
17,00 € 17,89 €

Rétorika pro obchodníky i běžný život + DVD


Titul je určen pro ty, pro které je vysvětlování a přesvědčování denním chlebem obchodníky, ale také manažery, učitele, politiky ad. Nabídne jim ucelený kurz, jehož úkolem je vylepšit vystupování, mluvu, ale především argumentaci. Projde nejčastějš í námitky a poradí, jak se na ně co nejlépe připravit a jak je v praxi zvládnout. Součástí knihy je i DVD video lekce vás zasvětí do tajů řeči těla, v jazykovém koutku si zopakujete zásady bezvadné výslovnosti i správného přednesu, osvojíte si jazy kové vazby, které v obchodě nenásilně fungují. Projdete si i typické situace jak při jednání, tak i v běžném životě, s tipy a doporučeními, jak je možné je řešit.
Na sklade 1Ks
18,99 € 19,99 €

Jak jednat s různými typy lidí


Publikace je určena:•pro obchodníky, které naučí, jak jednat s klientem nebo partnerem, aby dosáhli bezpečně svého cíle •pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují a potřebují přesvědčit různé lidské charaktery. V podrobném průvodci se dozvíte: •proč je znalost různých lidských povah důležitá a kdy nám pomůže•jaké jsou základní čtyři osobnostní typy inspirované Thimothym Learym•čím se vyznačuje Nedůvěřila, Mocislav Urputný, Jájaja Sebestředná i ostatní •že existují rysy příznačné pro introverta a pro extroverta •za jakých okolností využít tzv. pozitivní manažerské techniky •ze kterých stylů jednání si můžete v různých situacích vybrat•proč je důležité znát a správně odhadnout role lidí v týmu•jak by mělo vypadat hodnocení pracovníků •nakolik ovlivňují emoce lidskou povahu•čím jsou charakterizovány osoby z hlediska asertivity•které konflikty vznikají nejčastěji, kdy a jak je řešit•jaké styly vedení známe, jaké rysy jsou pro ně typické•jak nenásilně ovlivňovat a přesvědčovat•se kterými pojmy souvisejícími s problematikou osobností se setkáme nejčastěji. V každé kapitole naleznete mnoho příkladů ze života, za nimi řešení, jak s daným charakterem jednat. Objevíte i testy, jejichž prostřednictvím zjistíte, jak jste na tom vy.
Na sklade 1Ks
17,57 € 18,49 €

Děti a emoce, 4. vydanie


Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Příběha doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a dalším aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských a základních školách. Knihu doplňuje nahrávka se zhudebněnými texty pro společné zpívání.
U dodávateľa
15,67 € 16,49 €

Relaxační techniky pro tělo, dech a mysl


Člověk se od nepaměti zabývá tím, jak dobře žít. Jak dobře využít omezený čas, který je nám dán v rámci lidského života. Zároveň vnímáme, jak se vše neustále mění, jak je vše nestálé. A jak se doba, za kterou se tyto změny dějí, neustále zrychluje. Cítíme, kolik sil nás stojí s tím vším udržet krok. Dostáváme se do začarovaného kruhu, kdy máme pocit, že si nemůžeme dovolit se zastavit. A když už nastane chvíle, kdy se můžeme zastavit, nejde nám to. Zapomínáme na svou přirozenou schopnost uvolněně ”být”, opouštíme cestu, jejíž přirozenou součástí je čistá radost, spočívání a bytí, a na které je přirozeně střídáno aktivní tvoření a uvolněné spočívání. Snad nikdy v historii lidstva nebylo téma relaxace více aktuální, než v dnešní době. Slovo relaxace doslova znamená “znovu volný”. Pokusili jsme se vytvořit knihu, která je především praktická. Srozumitelně vysvětluje, jak začarovaný kruh stresu ovlivňuje náš život v míře, která je až překvapující. A přináší konkrétní techniky, které může každý přenést do svého života. V knize najdete instrukce k relaxacím pro jakoukoliv příležitost, většina je vhodná pro opakované použití. Některé jsou vhodné pro lepší usínání, některé jsou vhodné pro uvolnění v přírodě, a některé jsou instrukcí první pomoci. Našim záměrem bylo vytvořit texty k relaxacím tak, aby je mohl kdokoliv použít pro sebe, ale také při doprovázení druhého. Na nahrávce ke stažení najdete různá relaxační cvičení, od super-krátkých po téměř 40-minutová. Můžete si je nahrát do telefonu nebo do mp3 přehrávače a kdykoliv si je pustit. Kéž vám tato kniha pomůže k tomu, aby se uvolněný stav začal znovu stávat vaší přirozeností…
Na stiahnutie
8,28 €

Děti a emoce


Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Příběha doplňují interaktivní cvičení, rady, návody k hrám a dalším aktivitám, kterým je možno se věnovat jak doma, tak v mateřských a základních školách. Knihu doplňuje CD se zhudebněnými texty pro společné zpívání.
Na stiahnutie
12,21 €

Lacná kniha Děti a emoce + CD (-50%)


Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Každé emoci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje: - vyprávění příběhu obsahujícího určitou emoční situaci - komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy - otázky k tématu a praktická cvičení ( tělesná, dechová, tvořivá dílna) - hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace - básničku a písničku - náměty pro samostatná cvičení doma - poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy Cílem knihy je pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvědavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustřední a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.
Na sklade 1Ks
7,25 € 14,49 €

dostupné aj ako:

Rétorika pre obchodníkov i bežný život + DVD


Titul je určený tým, ktorých každodenným chlebom je vysvetľovanie a presvedčovanie - obchodníkom, ale tiež manažérom, učiteľom, politikom, atď. Ponúkne im ucelený kurz, ktorého úlohou je vylepšiť vystupovanie, prejav, ale predovšetkým argumentáciu. P rejde najčastejšie námietky, ako sa na ne čo najlepšie pripraviť a ako ich v praxi zvládnuť. Súčasťou knihy je i DVD - video lekcia vás zasvätí do tajov reči tela, v jazykovom kútiku si zopakujete zásady bezchybnej výslovnosti i správneho prednesu, osvojíte si jazykové väzby, ktoré v obchode nenásilne fungujú. Prejdete si typické situácie ako pri jednaní, ale aj v bežnom živote, s typmi a odporúčaniami, ako je možné ich riešiť.
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Reč tela


Publikácia je určená: pre obchodných zástupcov i obchodníkov za pultom – naučí ich rýchlo a bezpečne rozoznať, čo si zákazník naozaj myslí, navedie ich, ako s ním rokovať, aby dosiahli svoj cieľ všeobecne pre všetkých, ktorí riadia väčší počet ľudí, alebo s ním spolupracujú, teda napríklad pre manažérov, politikov, učiteľov, hercov a ďalších, ktorých zoznámi s tým, ako by oni sami mali vystupovať, aby svojich „poslucháčov“ presvedčili V podrobnom sprievodcovi sa dozviete: prečo je komunikácia sociálne podmienená a aké existujú hlavné príčiny nedorozumení čo sú neverbálne kódy, čo rozumieme arbitrárnym, ikonickým a intrinzickým kódovaním že ľudia reagujú na svoju predstavu o skutočnosti, nie na skutočnosť samu akú úlohu v neverbálnej komunikácii hrá proxemika ako rešpektovať osobné zóny ľudí, ako využiť pri rokovaní alebo prezentácii priestor čím sa zaoberá posturológia, aké existujú základné telesné postoje že by ste mali rešpektovať šesť zásad pri perfektnom držaní tela nakoľko spolu súvisí kinezika a gestika kedy vytvoria založené ruky bariéru medzi komunikujícimi ako funguje mimika – komunikácia prostredníctvom výrazov tváre ktoré zóny v tvári prezradia prekvapenie, strach, znechutenie, rozčúlenie, šťastie, smútok a ďalšie pocity že haptika, komunikácia dotykom dokáže prezradiť nečakané množstvo informácií ako správne podávať ruku o komunikácii očným kontaktom, za akých okolností je príjemná a za akých naopak nie je čo všetko spadá pod vedu zvanú paralingvistika a čo môžeme vyčítať z hlasového prejavu hovorcu aký vzhľad a úpravu má mať zovňajšok človeka, aby pôsobil na druhých príjemne praktické rady a príklady ako pracovať s hlavou, ramenami, rukami, nohami atď. ako sa vhodne správať pri obchodnom rokovaní, ako pri výberovom pohovore, ako pri komunikácii so šéfom i v ďalších situáciách. V každej kapitole nájdete rad testov, prostredníctvom ktorých zistíte, ako ste na tom s danou znalosťou a schopnosťou. Priložené DVD obsahuje video ukážky rôzneho správania, a to ako hrané, tak i spontánne. Prejde s vami jednotlivé zložky neverbálnej komunikácie tak, aby ste sa v nich naučili bezpečne orientovať a rýchlo rozoznať, aké pocity partner práve prežíva. O autorovi: PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psychológ, psychoterapeut, firemný konzultant, trenér rozvoja psychosociálnych schopností. Takmer 20 rokov sa venuje príprave a realizácii rozvojových programov pre rôzne profesie (robotníci, majstri, sekretárky, obchodníci, manažment) v rozličných odboroch (strojárenských, telekomunikačných, automobilových, chemických, textilných, farmakologických, poľnohospodárskych, finančných,...) v celej republike. V rámci týchto programov kladie dôraz na osvojenie praktických schopností, riešenie konkrétnych problémov zákazníkov a tréning. Pracuje tiež ako osobný poradca pre vrcholový manažment pri riešení osobných problémov manažérov. Publikace je určena: pro obchodní zástupce i obchodníky za pultem – naučí je rychle a bezpečně r
Vypredané
13,29 € 13,99 €

Prodejní techniky


Publikace je určena: pro obchodní zástupce denně cestující za klienty – poskytne jim nejen všechny informace, jež potřebují pro svou činnost znát, ale i cvičení, pomocí kterých si osvojí a vylepší prodejní dovednosti pro obchodníky za pultem či přepážkou – seznámí je s typy zákazníků i s doporučeními, jak s kterou osobností jednat pro obchodní ředitele – nabídne jim několik desítek testů, prostřednictvím kterých mohou zjistit a vyhodnotit, jak jsou na tom jejich podřízení nebo adepti na místo obchodního zástupce V podrobném průvodci se dozvíte: jak se připravit na řemeslo obchodníka – jaké reálné cíle si stanovit, jak se učit obchodovat od úplného začátku nebo jak rozvíjet již získané znalosti a dovednosti co je neurolingvistické programování (NLP) a jak vám pomůže při obchodování jaké jsou tři charakteristiky dobrého obchodníka a jak se podle nich řídit jak se připravit na první kontakt se zákazníkem proč je důležitý první dojem a jak to udělat, aby byl co nejlepší jaký je rozdíl mezi aktivním a pasivním nasloucháním jaké existují techniky kladení otázek a kdy kterou použít jaké známe typy rozhovorů a kdy je který vhodný co dělat, když klient vaše zboží odmítá, jak reagovat na jeho kritiku, jak úspěšně zdolat konflikty a agresivní situace co obsahují tzv. styly či techniky vyjednávání, jaké argumenty na zákazníka v danou chvíli „zabírají“ co všechno spadá pod prezentační dovednosti, jakou má mít každá prezentace strukturu, jak se připravit a prezentaci co nejlépe provést z jakých částí se každý prodejní proces skládá a jak je co nejprofesionálněji zvládnout jaké námitky můžete při obchodování nejčastěji slýchat, jak se na ně připravit a jak je s úspěchem zdolat co je metoda SPIN, metoda AIDA a metoda mlčení jak vám neverbální signály pomohou poznat, co si ve skutečnosti váš protějšek myslí do jakých kategorií řadíme lidské osobnosti a co na kterou osobnost nejvíce platí jak v obchodě využít znalost lidských emocí. V každé kapitole naleznete řadu testů, prostřednictvím kterých zjistíte, jak jste na tom s danou znalostí a dovedností. Cvičení, které následuje, vám pomůže procvičit si místo, kde si nejste úplně O autorovi: PhDr. Vojtěch Černý, Ph.D., psycholog, psychoterapeut, firemní konzultant, trenér rozvoje psychosociálních dovedností. Téměř 15 let se věnuje přípravě a realizaci rozvojových programů pro různé profese (dělníci, mistři, sekretářky, obchodníci, management) v rozličných oborech (strojírenských, telekomunikačních, automobilových, chemických, textilních, farmakologických, zemědělských, finančních,...) v celé republice. V rámci těchto programů klade důraz na osvojení praktických dovedností, řešení konkrétních problémů zákazníků a trénink. Pracuje rovněž jako osobní poradce pro vrcholový management při řešení osobních problémů manažerů.
Vypredané
19,32 € 20,34 €

Jak překonat stres 3. aktualizované vydání


Cítíte, že se na vás v životě valí jedna náročná událost za druhou? Jste pod rostoucím tlakem a vypětím? Kde vězí chyba? Ve vás, nebo ve vašem okolí? Potřebujete zjistit, jaké jsou vaše dispozice vůči stresu, a najít návod či radu, jak zvýšit svou odolnost? Příručka Jak překonat stres – testy a cvičení je tu právě pro vás. Pomocí testů se dozvíte, jak na tom jste, pomocí doporučených cvičení dokážete vylepšit svou „duševní kondici“. Na první straně vyplníte test, otočíte list, na druhé straně si najdete vyhodnocení, jak na tom jste, a na třetí straně vás potom čeká doporučené cvičení. Bohaté ilustrace zpestří vaši práci – snáze se v problematice vyznáte. Špičkový autor a výborný výtvarník vás provedou bohatým světem lidské duše.
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Reč tela + DVD


Psychológ Vojtěch Černý objasní hlavné príčiny chýb pri komunikácií. Vysvetlí podstatu tzv. kódovania aj význam priestorového umiestnenia. Jadrom sú kapitoly o posturologií, mimike, haptike, komunikácií prostredníctvom dotyku, paralingvistike ad. V kapitole Rýchly sprievodca nájdete, ako vystupovať pri obchodnom jednaní, pri prijímacom pohovore alebo ako sa chovať pred nadriadeným. Súčasťou knihy je DVD s video ukážkami.
Vypredané
12,34 € 12,99 €

Děti a emoce + CD


Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Každé emoci je věnována samostatná kapitola, která obsahuje: - vyprávění příběhu obsahujícího určitou emoční situaci - komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy - otázky k tématu a praktická cvičení ( tělesná, dechová, tvořivá dílna) - hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace - básničku a písničku - náměty pro samostatná cvičení doma - poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy Cílem knihy je pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvědavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustřední a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.
Vypredané
13,77 € 14,49 €

dostupné aj ako:

Relaxační techniky pro tělo, dech a mysl + CD


Člověk se od nepaměti zabývá tím, jak dobře žít. Jak dobře využít omezený čas, který je nám dán v rámci lidského života. Zároveň vnímáme, jak se vše neustále mění, jak je vše nestálé. A jak se doba, za kterou se tyto změny dějí, neustále zrychluje. Cítíme, kolik sil nás stojí s tím vším udržet krok. Dostáváme se do začarovaného kruhu, kdy máme pocit, že si nemůžeme dovolit se zastavit. A když už nastane chvíle, kdy se můžeme zastavit, nejde nám to. Zapomínáme na svou přirozenou schopnost uvolněně ”být”, opouštíme cestu, jejíž přirozenou součástí je čistá radost, spočívání a bytí, a na které je přirozeně střídáno aktivní tvoření a uvolněné spočívání. Snad nikdy v historii lidstva nebylo téma relaxace více aktuální, než v dnešní době. Slovo relaxace doslova znamená “znovu volný”. Pokusili jsme se vytvořit knihu, která je především praktická. Srozumitelně vysvětluje, jak začarovaný kruh stresu ovlivňuje náš život v míře, která je až překvapující. A přináší konkrétní techniky, které může každý přenést do svého života. V knize najdete instrukce k relaxacím pro jakoukoliv příležitost, většina je vhodná pro opakované použití. Některé jsou vhodné pro lepší usínání, některé jsou vhodné pro uvolnění v přírodě, a některé jsou instrukcí první pomoci. Našim záměrem bylo vytvořit texty k relaxacím tak, aby je mohl kdokoliv použít pro sebe, ale také při doprovázení druhého. Nejpraktičtější je pak nejspíše CD, které je přílohou této knihy, a kde najdete různá relaxační cvičení, od super-krátkých po téměř 40-minutová. Můžete si je nahrát do telefonu nebo do mp3 přehrávače a kdykoliv si je pustit.Kéž vám tato kniha pomůže k tomu, aby se uvolněný stav začal znovu stávat vaší přirozeností…
Vypredané
9,49 € 9,99 €

Děti a emoce


Co vám tato kniha nabízí? Tato kniha je určena rodičům a pedagogům, kteří vychovávají děti a ovlivňují tak jejich emocionální život. Na pozadí krátkých, emočně zabarvených příběhů dvou rodičů a jejich čtyř dětí jsou představeny nejdůležitější emoce, se kterými se my i naše děti setkáváme. Co v kapitolách najdete? • příběh s konkrétní emoční situací • komentář a doporučení pro rodiče a pedagogy • otázky k tématu a praktická cvičení (tělesná, dechová, tvořivá dílna) • hry rozvíjející vnímavost a další dovednosti v kontextu konkrétní emoční situace • básničky a písničky • náměty pro samostatná cvičení doma • poselství kapitoly pro děti, rodiče a pedagogy Co je poselstvím této knihy? Pomoci rodičům, pedagogům a všem, kteří vstupují do života dětí, rozvíjet u nich zvídavost, otevřenou mysl, sebedůvěru a sebepřijetí, zvládání strachu a dalších silných emocí, schopnost soustředění a nalézání klidu, schopnost objektivního vnímání toho, co se děje uvnitř nás i vně, schopnost naladit se na emoce blízkých, rozvíjet soucit a laskavost, sociální kompetence a pocit sounáležitosti.
Vypredané
13,77 € 14,49 €

Jak jednat s různými typy lidí + DVD


Nedílnou součástí knihy je DVD, kde si můžete prohlédnout videa, naučit se rychle rozpoznat kategorie osobností a osvojit se techniku, jak na ně! Publikace je určena: pro obchodníky, které naučí, jak jednat s klientem nebo partnerem, aby dosáhli bezpečně svého cíle pro všechny, kteří řídí větší počet lidí, anebo s ním spolupracují a potřebují přesvědčit různé lidské charaktery V podrobném průvodci se dozvíte: proč je znalost různých lidských povah důležitá a kdy nám pomůže jaké jsou základní čtyři osobnostní typy inspirované Thimothym Learym čím se vyznačuje Nedůvěřila, Mocislav Urputný, Jájaja Sebestředná i ostatní že existují rysy příznačné pro introverta a pro extroverta za jakých okolností využít tzv. pozitivní manažerské techniky ze kterých stylů jednání si můžete v různých situacích vybrat proč je důležité znát a správně odhadnout role lidí v týmu jak by mělo vypadat hodnocení pracovníků nakolik ovlivňují emoce lidskou povahu nakolik ovlivňují emoce lidskou povahu čím jsou charakterizovány osoby z hlediska asertivity jaké styly vedení známe, jaké rysy jsou pro ně typické jak nenásilně ovlivňovat a přesvědčovat se kterými pojmy souvisejícími s problematikou osobností se setkáme nejčastěji V každé kapitole naleznete mnoho příkladů ze života, za nimi řešení, jak s daným charakterem jednat. Objevíte i testy, jejichž prostřednictvím zjistíte, jak jste na tom vy. Přiložené DVD obsahuje video i fotografické ukázky různého chování. Projde s vámi jednotlivé charaktery i typické situace tak, abyste se v nich naučili bezpečně orientovat. Rychle rozpoznat, o jakou povahu se jedná, a obratem zvolit vhodnou vyjednávací taktiku. Dokážete tak svůj protějšek úspěšně přesvědčit!
Vypredané
17,55 € 18,47 €