Ján Chalupka

autor

Súborné dramatické dielo I.


Divadelný ústav sa ako prvé vydavateľstvo vracia k pôvodnej Chalupkovej "kocúrkoviáde" z rokov 1830 - 1836. Chalupkove dramatické texty boli doteraz verejnosti známe len z neskorších vydaní, ktoré sám autor podstatne prepracoval a upravil. Vydanie obsahuje aj porevolučné komédie a "činohru" Dobrovoľníci, ktorá patrí k prvým odozvám na revolučné roky 1848/49 v našej dramatickej tvorbe a je doplnené podrobným poznámkovým aparátom a rozsiahlou štúdiou o európskych súvislostiach Chalupkovej tvorby. Publikácia tak unikátnym spôsobom dopĺňa a miestami i reviduje doterajšie poznatky a rehabilituje portrét nášho prvého klasického dramatika.
Na sklade 1Ks
15,20 € 16,00 €