! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Knight Christopher

autor

Urielov stroj


Povesť o Enochovi, ktorému anjel Uriel prikázal zachovať tajomstvá civilizácie, pretože jej hrozil bezprostredný zánik, môže obsahovať rovnako veľa pravdy ako tá o celosvetovej potope, o ktorej biblické a babylonské zdroje, ale už aj dnešná archeológia tvrdia, že nastala dávno predtým, než sa ľudstvo naučilo písať.
Na sklade 1Ks
14,16 € 14,90 €

Druhý Mesiáš


Po vyše sedem storočí sa Turínske plátno pokladalo za drahocennú relikviu s odtlačkom tela ukrižovaného Ježiša Krista. V roku 1988 laboratórne skúšky definitívne potvrdili, že plátno nemôže pochádzať spred roku 1260 n.l. Podľa názoru autorov sa však Turínske plátno spája s tzv. veľkým tajomstvom slobodomurárstva a s tajnými spoločnosťami, ktoré ho po stáročia uchováv
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Chíramov kľúč


Sú zvitky, ukryté Ježišovo tajné učenie, ukryté v Škótsku? Boli zvitky obsahujúce Ježišovo tajné učenie zakopané pod Herodesov chrám, aby ich v 12. storočí vykopali templári, predchodcovia moderných slobodomurárov a prijali ich rituály? Boli neskôr tieto zvitky znova zakopané pod presnú rekonštrukciu Herodesovho chrámu na vrchole škótskeho kopca, kde teraz čakajú, kým ich opäť objavia?
Na sklade 1Ks
12,58 € 13,24 €

Kniha o Chíramovi


Kniha o Chíramovi Christophera Knighta a Roberta Lomasa, autorov Chíramovho kĺúča, Urielovho stroja a Druhého Mesiáša, je mimoriadnym príbehom o štrnásťročnom skúmaní pôvodu slobodomurárskych rituálov a snáh o odhalenie tajného učenia pochovaného pod Rosslynskou kaplnkou neďaleko Edinburgu. Autori o kaplnke tvrdia, že je najdôležitejším depozitárom Zvitkov od Mŕtveho mora, ktoré pravdepodobne obsahujú priame odkazy na mesiášsku osobnosť Ježiša Krista. Knight a Lomas nás vedú dejinami až ku kultúre prehistorickej Británie založenej na poznatkoch z astronómie a poukazujú na doteraz nepredpokladané súvislosti. Pátranie autorov sa končí udivujúcim odhalením týkajúcim sa koreňov kresťanstva, slobodomurárstva a vedy, keď všetko poznanie ovplyvňovala viera v záhadné kozmické javy, s ktorými sa spájali udalosti ako napríklad exodus z Egypta, nájdenie Šalamúnovho chrámu alebo objavenie Betlehémskej hviezdy. Táto kniha po prvýkrát odhaľuje, prečo sa v čase narodenia Ježiša Krista tak veľmi očakával príchod Mesiáša. Druhá časť knihy prináša Slobodomurársky odkaz. Logickú líniu tohto testamentu, formou pripomínajúceho Bibliu, autori vyextrahovali z rituálov slobodomurárskych stupňov, ktoré považujú za najstaršiu ústne odovzdávanú tradíciu západného sveta.
U dodávateľa
14,49 € 15,25 €

Kto vytvoril Mesiac?


Môže byť Mesiac umelý? Môže byť dokonca dutý? Pri prirodzenom vesmírnom telese to zdanlivo neprichádza do úvahy.Čo spôsobuje, že Mesiac sa otáča rýchlosťou rovnou presne jednej stotine rýchlosti, akou sa otáča Zem okolo svojej osi? A prečo je Mesiac presne 400-krát menší než Slnko a presne 400-krát bližšie k Zemi?Prečo sme pri pohľade na každý významný aspekt týkajúci sa Mesiaca zistili ucelenú a dokonalú postupnosť celých čísel a nijaký podobný systém neexistuje pri ktorejkoľvek planétu alebo mesiaci v Slnečnej sústave?Prečo geometrická sústava používaná v dobe kamennej tak dokonale zapadá do vzťahov týkajúcich sa Mesiaca?Sú to naozaj pozoruhodné zistenia. Zachovajte si však otvorenú myseľ a zoznámte sa s presvedčivými argumentmi založenými na vedeckých dôkazoch a nezvratnej logike. Tie úplne zmenia spôsob, akým sa pozeráme na náš svet.Ak by náš Mesiac neexistoval, neexistovali by sme ani my. Experti sa v súčasnosti zhodujú v tom, že vyššie formy života na Zemi sa vyvinuli práve vďaka Mesiacu.Existuje Mesiac naozaj ako dôsledok zrážky počas náhodnej hry s vesmírnymi kolkami, alebo to bolo plánované – a ak áno, kto bol architektom? Závery sú ohromujúce!
Vypredané
11,31 € 11,90 €

Kdo postavil Měsíc?


Po tisíciletí je Měsíc předmětem respektu a zájmu lidských bytostí po celé planetě. Přesto dosud neexistuje taková teorie jeho původu, která by vysvětlila veškerá známá fakta - například že obíhá přesně jednou setinou rychlosti, jakou se otáčí Země, je přesně 400krát menší než Slunce a přesně 400krát blíže k Zemi, neobsahuje téměř žádné těžké kovy a nemá jádro. Odborníci se nyní shodují na tom, že vyšší životní formy se mohly vyvinut na Zemi jen díky tomu, že Měsíc je přesně to, co je, a přesně tam, kde je! Po přezkoumání všech faktů se stává nesmyslné lpět na myšlence, že Měsíc je přírodní objekt. Zůstává jediná otázka – kdo ho postavil?
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Decoding Chomsky - Science and Revolutionary Politics


A fresh and fascinating look at the philosophies, politics, and intellectual legacy of one of the twentieth century's most influential and controversial minds Occupying a pivotal position in postwar thought, Noam Chomsky is both the founder of modern linguistics and the world's most prominent political dissident. Chris Knight adopts an anthropologist's perspective on the twin output of this intellectual giant, acclaimed as much for his denunciations of US foreign policy as for his theories about language and mind. Knight explores the social and institutional context of Chomsky's thinking, showing how the tension between military funding and his role as linchpin of the political left pressured him to establish a disconnect between science on the one hand and politics on the other, deepening a split between mind and body characteristic of Western philosophy since the Enlightenment. Provocative, fearless, and engaging, this remarkable study explains the enigma of one of the greatest intellectuals of our time.
Vypredané
26,13 € 27,50 €

Klíč k chíramovi


Při rozboru symboliky zednářských obřadů dochází autoři k důkazu přímé spojitosti mezi moderními zednáři a středověkými templáři. Když se členové zednářské lóže Ch. Knight a R. Lomas rozhodli nalézt původ svobodného zednářství, netušili, že tím začnou odhalovat skutečný příběh Ježíše Krista a původní jeruzalémské církve. Pečlivým analyzováním a srovnáváním staroegyptských dokumentů, Starého a Nového zákona, raných křesťanských a rabínských textů, svitků od Mrtvého moře a rituálů svobodného zednářství dokázali autoři rekonstruovat zapomenutý příběh Ježíše a jeho bratra Jakuba a popsat jejich zápas o vybudování "království nebeského" na zemi s pomocí rituálů v zednářském stylu. V založení křesťanské církve autoři odhalují politický záměr, jenž má s mužem, jemuž říkáme "Ježíš", pramálo společného.
Vypredané
15,99 € 16,83 €

Lacná kniha Kto vytvoril Mesiac? (-70%)


Môže byť Mesiac umelý? Môže byť dokonca dutý? Pri prirodzenom vesmírnom telese to zdanlivo neprichádza do úvahy.Čo spôsobuje, že Mesiac sa otáča rýchlosťou rovnou presne jednej stotine rýchlosti, akou sa otáča Zem okolo svojej osi? A prečo je Mesiac presne 400-krát menší než Slnko a presne 400-krát bližšie k Zemi?Prečo sme pri pohľade na každý významný aspekt týkajúci sa Mesiaca zistili ucelenú a dokonalú postupnosť celých čísel a nijaký podobný systém neexistuje pri ktorejkoľvek planétu alebo mesiaci v Slnečnej sústave?Prečo geometrická sústava používaná v dobe kamennej tak dokonale zapadá do vzťahov týkajúcich sa Mesiaca?Sú to naozaj pozoruhodné zistenia. Zachovajte si však otvorenú myseľ a zoznámte sa s presvedčivými argumentmi založenými na vedeckých dôkazoch a nezvratnej logike. Tie úplne zmenia spôsob, akým sa pozeráme na náš svet.Ak by náš Mesiac neexistoval, neexistovali by sme ani my. Experti sa v súčasnosti zhodujú v tom, že vyššie formy života na Zemi sa vyvinuli práve vďaka Mesiacu.Existuje Mesiac naozaj ako dôsledok zrážky počas náhodnej hry s vesmírnymi kolkami, alebo to bolo plánované – a ak áno, kto bol architektom? Závery sú ohromujúce!
Vypredané
3,57 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Kdo postavil Měsíc? (-25%)


Po tisíciletí je Měsíc předmětem respektu a zájmu lidských bytostí po celé planetě. Přesto dosud neexistuje taková teorie jeho původu, která by vysvětlila veškerá známá fakta - například že obíhá přesně jednou setinou rychlosti, jakou se otáčí Země, je přesně 400krát menší než Slunce a přesně 400krát blíže k Zemi, neobsahuje téměř žádné těžké kovy a nemá jádro. Odborníci se nyní shodují na tom, že vyšší životní formy se mohly vyvinut na Zemi jen díky tomu, že Měsíc je přesně to, co je, a přesně tam, kde je! Po přezkoumání všech faktů se stává nesmyslné lpět na myšlence, že Měsíc je přírodní objekt. Zůstává jediná otázka – kdo ho postavil?
Vypredané
10,54 € 14,05 €

dostupné aj ako: