! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Robert Lomas

autor

Muž, ktorý vynašiel 20. storočie


Nikola Tesla. zabudnutý génius elektrinyIba málokto si spomenie na srbsko-amerického vedca. ktorý okrem iného vynašiel žiarivku. bol bol zrode seizmológie a svetovej siete dátovej komunikácie. ktorá bola predobrazom internetu. Azda najväčšmi sa však zaslúžil o to. že sa v priemysle rovnako ako domácnostiach presadil striedavý elektrický prúd. ktorý sa dá efektívne prenášať aj na veľké vzdialenosti a umožňuje fungovanie takmer všetkých našich strojov a prístrojov. Tesla bol bezpochyby najväčším neospievaným vedeckým hrdinom minulého storočia.
Na sklade 2Ks
12,26 € 12,90 €

Otočiť Chíramovým kľúčom


O slobodomurárstve sa publikovalo už viacero škandalóznych odhalení. Všetko sa začalo v roku 1730 knihou Samuela Pricharda Rozpitvané slobodomurárstvo. V roku 1952 vyšla kniha Waltona Hannaha Viditeľná tma. Potom, v roku 1984, Steven King napísal knihu Bratstvo. Dokopy môžeme narátať viac ako šesťdesiat opisov slobodomurárskych rituálov, ktoré však majú jednu spoločnú črtu. Napísali ich so zámerom opísať imaginárne zlo, ktoré sa údajne nachádza v samom srdci slobodomurárstva. V tomto prípade však po prvý raz za 275 rokov odhaľovania slobodomurárstva sa ozval presvedčený slobodomurár. Robert Lomas vysvetľuje, prečo dospel k názoru, že je dobré byť slobodomurárom. Lomas má dlhoročnú skúsenosť s písaním o slobodomurárstve. Je spoluautorom štyroch bestsellerov zo série o Chíramovom kľúči a je aj autorom štúdie o vplyve slobodomurárskych zásad na modernú vedu. V tejto knihe presne vysvetľuje fungovanie slobodomurárstva ako vedy o duchovnom sebazlepšovaní. Približuje všetko, čo sa dozvedel o rituáloch, o tom, ako k nim pristupoval z vedeckej stránky a publikuje aj neznáme materiály o filozofickom pozadí hnutia. Slobodomurárstvo zdedilo celý systém starodávnych vedomostí, vyslovených ako alegórie, ktoré vyučuje prostredníctvom symbolov. Kniha sprostredkuje možnosť zažiť tajomstvá týchto rituálov z vlastných skúseností autora. Ukazuje, ako sa mýty, symbolika a novoobjavené funkcie mozgu spájajú, aby vytvorili celkom nový svetonázor. V konečnom dôsledku spája vedu s pocitovým svetom. Výsledkom tohto spojenia má byť, že duch sa oslobodí a dosiahne nové, netušené výšky. K stráženým tajomstvám slobodomurárstva patrí aj nanajvýš tolerantný spôsob, ako dosiahnuť kultivovanosť ducha, v ktorom niet ani za mak povier, politických podtónov a dogiem, ktoré obklopujú náboženstvá. Prečo zaujímať k tejto duchovnej ceste nepriateľský postoj? Slobodomurárstvo je západná duchovná tradícia, ktorej práve svitlo na lepšie časy. Táto kniha vysvetľuje, akým spôsobom funguje.
U dodávateľa
12,58 € 13,24 €

Vidění v temnotách- Odmykání chíramovým klíčem


Legenda o staviteli Šalomounova chrámu Chíramovi patří k základům moderního svobodného zednářství. O tomto hnutí existuje obsáhlá literatura, velkou většinou však odsuzujícího charakteru. Anglický přírodovědec Robert Lomas má osobní prožitky zasvěceného člena Bratrstva a odpovídá jako první nezaujatě na hlavní provokující otázky kolem svobodného zednářství – o jeho aktuálním významu i starých tradicích, a zejména o smyslu jeho tajných rituálů. Snaží se také dokázat, že toto společenství s prastarými kořeny má ušlechtilé cíle a jeho kladné působení na lidskou mysl a duši je tak silné, že může dosáhnout až stavu blaženosti.
Vypredané
10,76 € 11,33 €

Hiram könyve


E könyv arra a megdöbbentő végkövetkeztetésre jut: a távoli múltban már megváltoztatta a világot egy azóta elfeledett tudomány - és megváltoztathatja ismét. Amikor C. Knight és R. Lomas (szabadkőművesek) rendjük ősi rítusainak eredete után kezdtek kutatni, nem is hitték volna, hogy foglalkozniuk kell majd az őskori csillagászattal vagy a kereszténység kialakulásával. Tizennégy évvel később a Hiram könyvében foglalták össze megállapításaikat. A mű a legújabb régészeti felfedezéseken, a Biblián és a szabadkőműves rítusok korai változatain alapuló új, drámai bizonyítékokat tár elénk. A szerzők újjáépítették a szabadkőművesség rítusaiban megőrződött, ám rég szétszóródott és elfeledett történetet. A rekonstruált legendának a "Szabadkőműves szövetség" címet adták, mivel a Bibliáéval párhuzamos történetet beszél el, s olyan eseményeket ír le, amikről a Biblia nem beszél.
Vypredané
3,16 € 3,33 €

Klíč k chíramovi


Při rozboru symboliky zednářských obřadů dochází autoři k důkazu přímé spojitosti mezi moderními zednáři a středověkými templáři. Když se členové zednářské lóže Ch. Knight a R. Lomas rozhodli nalézt původ svobodného zednářství, netušili, že tím začnou odhalovat skutečný příběh Ježíše Krista a původní jeruzalémské církve. Pečlivým analyzováním a srovnáváním staroegyptských dokumentů, Starého a Nového zákona, raných křesťanských a rabínských textů, svitků od Mrtvého moře a rituálů svobodného zednářství dokázali autoři rekonstruovat zapomenutý příběh Ježíše a jeho bratra Jakuba a popsat jejich zápas o vybudování "království nebeského" na zemi s pomocí rituálů v zednářském stylu. V založení křesťanské církve autoři odhalují politický záměr, jenž má s mužem, jemuž říkáme "Ježíš", pramálo společného.
Vypredané
15,99 € 16,83 €