! Doprava ZADARMO už od 20 € !

W. Churchill

autor

Vek revolúcií


Tretí zväzok monumentálnej historiografickej práce jedného z najvýznamnejších politikov a spisovateľov XX. storočia, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru, mapuje obdobie vlády Viliama Oranžského, boje na nezávislosť Spojených štátov, vojnu s Napoleonom až po víťaznú bitku pri Waterloo. „Počas obdobia zahrnutého v tomto zväzku, menovite v rokoch 1688 až 1815, ovplyvnili vývoj ľudstva tri revolúcie. Odohrali sa v priebehu jedného storočia a všetky vyústili do vojny medzi Britániou a Francúzskom. Anglická revolúcia z roku 1688 viedla k vypudeniu katolíckeho kráľa z britských ostrovov a Britániu vohnala do neľútostného zápasu s posledným veľkým francúzskym kráľom, Ľudovítom XIV. Americká revolúcia z roku 1775 rozdelila po anglicky hovoriace národy na dve vetvy s rozdielnymi postojmi a osudmi, napriek tomu, že ich v zásade aj naďalej spájal spoločný jazyk, tradície a právny poriadok. Silou a terorom, ktorý nemal až do boľševickej revolúcie z roku 1917 vo svete obdobu, vyhlásilo roku 1789 Francúzsko princípy rovnosti, slobody a práv človeka. V tieni týchto politických otrasov prebiehali revolučné zmeny aj vo vede a výrobe. A práve tie položili základy priemyselného veku, v ktorom dnes žijeme. Reformačné náboženské nepokoje konečne ustali. Od týchto čias už Britániu rozdeľovali vždy iba praktické stranícke otázky, nie vierovyznanie a Európu už odvtedy sužovali len mocenské a národnostné spory. Zatiaľ čo staršie ideály smerovali k vízii náboženskej jednoty, teraz sa na kontinente rozhorel zápas za povznesenie jednotlivých národných záujmov. No v tomto boji už náboženské prúdy zohrávali zanedbateľnú úlohu.“
U dodávateľa
15,73 € 16,56 €

Veľké demokracie


Štvrtý a záverečný zväzok výnimočnej historiografickej práce nositeľa Nobelovej ceny za literatúru sira Winstona S. Churchilla. Po Napoleonovom páde sa Británia dostala do pozície nespochybniteľnej vládkyne veľkej časti sveta. V nasledujúcich desaťročiach otriasli mnohými európskymi veľmocami revolúcie a občianske nepokoje, z ktorých sa zrodili nové národné spoločenstvá. Zatiaľ čo Amerika zamerala svoje úsilie na osídľovanie zvyšnej polovice severoamerického kontinentu, Británia sa postupne zmocňovala mnohých doposiaľ neobsadených území po celom svete. Kolonizácia Austrálie a Nového Zélandu i podmanenie Južnej Afriky podnietili vznik nového a ešte rozsiahlejšieho Britského impéria. Na čele tejto impozantnej ríše stála kráľovná Viktória. Krvavá občianska vojna v USA aj za cenu približne milióna ľudských životov vykorenila otroctvo v Spojených štátoch, no Únia napriek tomu prežila. Nová britská ríša bola založená na základe konsenzu a dobrovoľného spojenia autonómnych štátov pod záštitou Koruny. Po smrti kráľovnej Viktórie sa zdalo, že problémy minulých storočí sú na najlepšej ceste k postupnému vyriešeniu. V Európe sa však medzičasom začala dvíhať neskrotná a vulkanická energia teutónskej rasy, ktorú až doposiaľ utlmovala jej politická roztrieštenosť a prežívajúce stredoveké vládne formy.
U dodávateľa
15,73 € 16,56 €

Nový svet


Dejiny po anglicky hovoriacich národov.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Druhá světová válka


Dokumenty shromážděné v této knize poskytují přehled nesmírně závažných událostí, jak je ve své době viděl člověk, který nesl hlavní tíhu odpovědnosti za válku a politiku Britského impéria. Tento podrobný záznam o každodenním vedení války a řízení státu je příspěvkem historii, který poslouží budoucnosti.
Vypredané
66,93 € 70,45 €

Věk revoluce


V období zahrnutém ve třetím díle (1688 až 1815) historické práce ovlivnily vývoj lidstva tři revoluce: anglická revoluce (1688), americká revoluce (1775) a revoluce ve Francii (1789). Za těmito politickými otřesy, skrytě a nepozorovaně, probíhaly revoluce ve vědě a výrobě, jež položily základy průmyslového věku, v němž žijeme dodnes.
Vypredané
10,67 € 11,23 €

Sohase engedjetek!


„...Sohase engedjetek, sohase engedjetek, soha, soha, soha, soha – semmiben, se nagyban, se kicsiben, se fontosban, se jelentéktelenben – ne engedjetek semminek, csakis a becsület és a józan ész meggyőződésének...” Winston Churchill „mozgósította és csatába küldte az angol nyelvet” – John F. Kennedy elnök, 1963 „Néma csend borult Európára... Miféle csend ez? Ó, jaj! A feszült várakozás csendje, sok országban pedig a félelem csendje ez. Hallgassák csak! Hegyezzék jól a fülüket; mintha hallanék valamit – igen, ez most tisztán hallható volt. Önök nem hallják? Hadseregek dobogása ez, gyakorlóterek kavicsa ropog a talpuk alatt, eső áztatta mezőkön tocsognak, kétmillió német katona és több mint egymillió olasz dobogása ez...” – Churchill, 1939. augusztus 8. „...harcolni fogunk a tengereken és az óceánokon, harcolni fogunk egyre növekvő bizalommal és erővel a levegőben, megvédjük Szigetünket, bármibe kerüljön, harcolni fogunk a tengerparton, harcolni fogunk a leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, harcolni fogunk a hegyekben; sohasem adjuk meg magunkat...” – Churchill, 1940. június 4. „A Balti-tenger menti Stettintől az adriai Triesztig vasfüggöny ereszkedett le a kontinensre. E vonal mögött fekszenek Közép- és Kelet-Európa összes ősi államának fővárosai. Varsó, Berlin, Prága, Bécs, Budapest, Belgrád, Bukarest és Szófia, mind e híres városok és a körülöttük lévő népesség a szovjet érdekszférába kerültek...” – Churchill, 1946. március 5. ************************** Winston Churchill (1874—1965) korának legékesszólóbb politikusa és államférfia volt. Harrow magániskolájában és a sandhursti katonai akadémián tanult, évekig katonatisztként szolgált, majd újságíró, azután képviselő lett. 1940 májusában koalíciós kormányt alakított, és miniszterelnökként vezette végig Nagy-Britanniát a második világháborún. Az 1945-ös választásokon vereséget szenvedett, és ellenzékbe kényszerült, de 1951-ben ismét visszahódította a miniszterelnöki széket. Utolsó éveiben sokan „a legnagyobb élő angolnak” nevezték. 1953-ban lovagi címet kapott, és ugyanebben az esztendőben elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. Unokája, Winston S. Churchill (szül. 1940) ugyancsak író, újságíró, politikus. Kötetünk Churchill több mint 8000 oldalnyi, ötmillió szóból álló beszédtermésének legjavát tartalmazza, első ízben nyújtva válogatást a XX. század legnagyobb szónokának örökzöld orációiból.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

SET CHURCHILL WINSTON


He was an uninspired student who won the Nobel Prize for literature. He failed military school examinations twice--and then became Lord of the Admiralty. A disastrous decision during World War I threatened to ruin his political career, yet he was nam ed Prime Minister of Britain in 1940. The three programs in this multi-faceted collection explore Winston Churchill's extraordinary life and monumental legacy. Written and hosted by his official biographer, Martin Gilbert, The Complete Churchill is t he landmark profile from A&E's acclaimed BIOGRAPHY series.
Vypredané
56,03 € 58,98 €

Nové svět


Churchillovy Dějiny jsou velkolepým souhrnem dějin Velké Británie a její koloniální říše. Specifikem tohoto díla je, že je nepsal profesionální historik, ale význačný státník, který - jak v úvodu knihy sám podotýká - měl možnost nikoli bezvýznamně zasahovat do osudů moderního světa. Právě tento aspekt je pro čtenáře knihy nejzajímavější. Druhý díl zahrnuje období od roku 1485 do roku 1688.
Vypredané
10,63 € 11,19 €

Zrod Británie


Prvý zväzok Zrod Británie sa venuje dejinám po anglicky hovoriacich národov od najranejších počiatkov až po predvečer objavenia Nového sveta Európanmi. Začína sa vylodením Caesara v Británii a končí na bosworthskom bojisku poslednou bitkou búrlivého anglického stredoveku a smrťou kráľa Richarda III.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

Second World War: The Grand Alliance


Dealing with war on a giant scale, THE GRAND ALLIANCE focuses on events as Britain, after fighting a desperate battle alone, was joined in the struggle against the enemy by Soviet Russia and the United Sates. Hitler's invasion of Russia brought to an end a period of almost exactly a year during which Britain and her Empire had stood alone. Six months later, the United States, attacked by Japan, joined the war and the Grand Alliance was born. It was a momentous turn in the course of the war and Sir Winston Churchill noted, 'United we could subdue everybody else in the world. Many disasters, immeasurable cost and tribulation lay ahead, but there was no more doubt about the end.'
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Second World War: Closing The Ring


CLOSING THE RING covers the decisive 12 months between June 1943 and June 1944. Command of the seas had returned to Allied hands, the U-boats were mastered and the Luftwaffe beaten. These achievements made possible the 'closing of the ring' which was to extinguish Axis resistance and eventually end the war. The danger was no longer defeat but stalemate. Russian armies were driving the German invaders back into their own country, Italy was freed from the fascist yoke and Africa was cleared. However, before the Allies lay the formidable task of invading the aggressors in their own land. Frankly and unreservedly, Sir Winston Churchill reveals the tensions and divergences of opinions concerning how best to achieve this among the three great partners, Britain, USA and Russia.
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Second World War: The Hinge Of Fate


THE HINGE OF FATE marks in Sir Winston Churchill's words, 'the turning-point of the Second World War.' It details a period during which almost uninterrupted defeat gave way to almost unbroken success for the Allies. While the Afrika Korps advanced almost to the outskirts of Alexandria and the Japanese struck by land and by sea, despair came to all but the most resolute. However, from this nadir there followed an ever-steady climb. Rommel was thrown back and defeated at Alamein. The British fought shoulder to shoulder for the first time with their American allies in North Africa and the tide turned in the Pacific.
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Second World War: Their Finest Hour


For eight grim months Great Britain stood alone as the only European power still carrying on the struggle against Nazi Germany. Eight months in which the Luftwaffe tried and failed to drive the RAF from the skies; eight months in which the Nazi fleet tried to starve Britain into submission. Focusing on the period from May 1940 to the end of the year, THEIR FINEST HOUR embraces Sir Winston Churchill's first days as Prime Minister, France's defeat, British troops' mass evacuation from Dunkirk and the uneasy summer when the enemy was daily expected upon our shores. However, it also features the first gleams of light as the danger of invasion faded and the year closed with Desert Victory. The descriptions of these times and events, both desperate and hopeful, are drawn from the pen of the man who shaped them and who led his people in resistance to every challenge, bringing the period to a close with the first victorious counter-attack.
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Second World War: The Gathering Storm


Hanging the chronicle and discussion of great military and political events upon the thread of his personal experiences, Sir Winston Churchill provides an immediate and current account of all the tremendous events of the coming of war as they unfolded. THE GATHERING STORM explores the events of the period between the end of the Great War and the beginning of the Second World War and details Sir Winston Churchill's belief that the latter should never have been allowed to occur. Mankind, he asserts, must learn from the lessons of the past as 'There was never a war more easy to stop than that which has just wrecked what was left of the world from the previous struggle.'
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Second World War: Triumph And Tragedy


Concluding Sir Winston Churchill's narrative of the Second World War, TRIUMPH AND TRAGEDY spans the period from the D-Day landings of June 1944 to the surrender of all Allied enemies 14 months later. In this period, Nazi Germany was crushed, partitioned and occupied; Soviet Russia established herself in the heart of Western Europe and in Japan, the first atomic bombs were cast. Composed from the documents and speeches composed under the daily ordeal rather than being informed by hindsight and subsequent occurrences, TRIUMPH AND TRAGEDY gives the truest picture of the momentous events that rocked the world during these fateful months.
Vypredané
28,45 € 29,95 €

Great Republic


THE GREAT REPUBLIC is Sir Winston Churchill's personal vision of American history, from the arrival of the first European settlers to the dawn of the Cold War, edited by his grandson, the historian and journalist Winston S. Churchill. A magnificent r e-telling of the American story, the volume testifies to Churchill's skills as a historian and his deep warmth of feeling for America - the Great Republic, as he called it - and its people. THE GREAT REPUBLIC lays out America's history, character and destiny with the brilliance that could only come from an author with Churchill's gifts as a narrative historian and experience as a national leader and strategist.
Vypredané
18,53 € 19,50 €