Laetitia Corynová

autor

Sexkomiks


Komiksový bestseller, první svého druhu, zachycuje s erudicí a zároveň humorem dějiny sexu, sexuality a lidské intimity od pravěku až po vize budoucnosti. Obnažuje témata, o nichž víme možná překvapivě málo: co je to vlastně erotika, kde se vzal sklon k monogamii, kdy a kde se pořádaly falické slavnosti, jak to bylo s používáním pásů cudnosti a vynálezem kondomu nebo jak překvapivě genderově rovnostářské byly některé staré civilizace. Sexuální motivy se tu prolínají mytologií, náboženstvím, politikou, uměním, kniha se věnuje dobovým zákazům a předsudkům, historickým přístupům k masturbaci či homosexualitě, proměnám pojetí perverze a slasti, vlivu pohlavních nemocí na promiskuitu a mnohým dalším otázkám. Stačí už jen zaujmout vaši oblíbenou (čtecí) polohu…
U dodávateľa
18,71 €

The Story of Sex


A history of sex, sexuality and human intimacy through the ages, from our primate pasts to our robotic futures Sex is everywhere, yet how many of us truly understand it? Our attitudes to sex and sexuality are forever in flux. Driven by pleasure, power, revenge, a desire for children or simply because it isn't allowed, humans have had sex on the brain since pre-civilisation. But what do we really know? In The Story of Sex, we discover the truth, including: what eroticism really is, when the first couple was established, what phallic festivals were all about, when chastity belts were used and how some ancient civilisations were far ahead of their time when it came to gender equality. We learn how, through the centuries, religion, superstition and morality laws have shaped our view of what is and isn't palatable - with many cultures having come a long way from prohibiting masturbation (by way of a microscope) or considering homosexuality a 'perversion', while others continue to condemn promiscuous behaviour, particularly of women - and how technology and disease have redefined the limits of pleasure and reproduction. The first graphic novel of its kind, The Story of Sex brilliantly and humorously uncovers the most fascinating details of our sexual ancestry, and foretells a future of virtual gratification. Philippe Brenot is a psychiatrist and the Director of Sexology at Paris Descartes University. Laetitia Coryn is a graphic artist and illustrator.
Vypredané
18,00 € 18,95 €

Sex a lži


Předlohou pro tento grafický román byla kniha reportážních pojednání Sex a lži Intimní život v Maroku. Přinesla řadu portrétů především žen, které se autorce svěřily se svými intimními příběhy vzniklo tak dílo vcelku věrně odrážející každodenní marockou realitu, což především evropským čtenářům umožňuje nahlédnout do problémů lidí, žijících v jiném kulturním prostředí, ale majících stejné přirozené potřeby. Protagonistky předkládaných příběhů pocházejí z různých sociálních vrstev, vesměs všechny se ale ocitly v soukolí tradice, víry a zároveň emancipace, všechny musejí více či méně podvádět, aby unikly permanentní hrozbě trestu rodinného, náboženského nebo policejního. Totéž platí ovšem i pro muže a ještě více pro homosexuály. Výchova i oficiální zákony jsou ve stálém rozporu s praktickým životem, všeobecná přetvářka připravuje půdu pro korupci, brutální zásahy do intimity a frustraci.
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €

Sexkomiks 2: Intimní historie Afriky a Orientu


Po dějinách sexu v západní kultuře, kterým se věnoval první svazek Sexkomiksu, se vydáme do sexuálních světů geograficky vzdálenějších. Vypravíme se za mýty a pohádkami, rituály, náboženstvím i každodenností Afriky, Blízkého východu, Indie, Číny a Japonska. Erotická linka Pohádek tisíce a jedné noci zaujme stejně jako prodloužené stydké pysky konžských a rwandských žen, rozříznutý penis keňských mužů, taoistická sexuální příručka ozvláštňující milostný akt barvitými přírodními metaforami nebo sexuální apetit předsedy Maa. Směřuje vývoj sexuality spíše k potlačení, nebo k uvolnění? Jak souvisí sexualita se svobodou, s mocí, dominancí mužů a respektem vůči ženám? Jak se rodí pojem normality a jak se společnost vyrovnává s vybočením vůči této normě? Rozmanitost kultur nezastře fakt, že lidská sexualita je společná nám všem.
U dodávateľa
16,47 € 17,34 €