% Zľavy na hry %

Stephen Covey

autor

The Speed of Trust : The One Thing That Changes Everything


Stephen M.R. Covey shows how trust—and the speed at which it is established with clients and, employees—is essential to a successful organization.With nearly 750,000 copies in print, this instant classic shows that establishing trust is “the one thing that changes everything” (Marcus Buckingham, coauthor of Now, Discover Your Strengths) in both business and life. Trust, says Stephen M.R. Covey, is the very basis of the new global economy, and he shows how trust—and the speed at which it is established with clients, employees, and constituents—is the essential ingredient for any high–performance, successful organization. For business leaders and public figures in any arena, The Speed of Trust offers an unprecedented and eminently practical look at exactly how trust functions in our every transaction and relationship—from the most personal to the broadest, most indirect interaction—and how to establish trust immediately so that you and your organization can forego the time–killing, bureaucratic check–and–balance processes so often deployed in lieu of actual trust.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

7 návyků skvělých teenagerů


V publikaci autor aplikuje nadčasové principy sedmi rad pro -náctileté na problematiku teenagerů a náročné problémy a životně důležitá rozhodnutí, která tuto věkovou skupinu nevyhnutelně čekají.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

8.návyk.Od efektivnosti k výjimečnosti


Nová kniha proslulého autora a rádce, jehož "7 návyků skutečně efektivních lidí" je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě. Musíme se naučit řídit se svým vnitřním hlasem (najít sebe sama, být si vědomi své jedinečnosti a rozvíjet své vrozené nadání) a pomáhat druhým, aby totéž dokázali i oni. Covey tedy zároveň ukazuje, jak principy upevňující 8. návyk a umožňující přechod od "efektivnosti k výjimečnosti" uplatnit také v životě organizací. Vyšlo ve spolupráci se společností FranklinCovey Czech.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

7 návyků skutečně efektivních lidí


Nové vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora motivační literatury a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavější je potřeba se jimi řídit. Aktualizované vydání knihy, která je považována za jednu z nejvlivnějších knih století a jež byla přeložena do 38 světových jazyků, vychází ve zcela novém překladu Aleše Lisy. Čtenáři, kteří by si chtěli osvojit 8. návyk a chtěli-by přejít od efektivnosti k výjimečnosti , přivítají i pokračování této knihy.
Vypredané
17,40 € 18,32 €

Důvěra - Jedina věc


Tato provokativní a v mnoha směrech převratná kniha rozvíjí klíčové myšlenky bestsellerů S. R. Coveyho "7 návyků skutečně efektivních lidí" a "8. návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti". Stephen Covey, ml., v ní překonává zažité stereotypy a ukazuje, že dů
Vypredané
17,57 € 18,49 €

To nejdůležitější na první místo


Světově proslulý autor manažerské a motivační literatury a jeho spolupracovníci zaměřují pozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější. Věnují jim tolik pozornosti, péče a času, kolik by chtěli? Na rozdíl od všech tradičních knih o time managementu, jež kladou důraz především na zvyšování efektivnosti s využitím různých racionalizačních technik, Dr. Covey ukazuje, že na využívání vlastního času je možné se dívat zcela jinak. Kniha vás naučí rozlišovat mezi vašimi úkoly a určovat priority, zaměřovat se na to, co je důležité, a nikoli jen naléhavé, dávat na první místo to nejdůležitější a navozovat rovnováhu mezi vašimi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy, abyste tak od života dostávali, to, co si přejete.
Vypredané
20,49 € 21,57 €

Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech


Jedinou věcí, kterou si můžeme v byznysu být jisti, je nejistota. S. R. Covey ve své nejnovější knize ukazuje, že přesto existují organizace, které – bez ohledu na nejisté ekonomické podmínky – dosahují vynikajících výsledků tím, že se za všech okolností řídí čtyřmi klíčovými principy, které jsou trvalé a neměnné (dotahují věci do konce a vynikajícím způsobem realizují své priority, vytvářejí atmosféru důvěry, dosahují vyšší hodnoty s méně zdroji, nešíří strach). Překlad z angličtiny Lumír Šarman.
Vypredané
10,44 € 10,99 €

7 návyků skutečně efektivních lidí


Stephen R. Covey v knize 7 návyků skutečně efektivních lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším zm ěnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavější je potřeba se jimi řídit. Kniha je považována za jednu z nejvlivnějších knih století a byla přeložena do 38 světových jazyků. Kniha 7 návyků skutečně efektivních lidí sestala bestsellerem z toho prostého důvodu, že ignoruje trendy a populární teze psychologie, základem pro úspěch jsou osvědčené principy spravedlnosti, bezúhonnosti, poctivosti, a lidské důstojnosti.
Vypredané
18,71 € 19,69 €

A bizalom sebessége


Vajon mi szükséges egy virágzó gazdasághoz, egy erős kormányhoz, egy sikeres vállalkozáshoz, egy szoros barátsághoz, és a legmélyebb szeretethez? Vajon mi az a rejtett tényező, ami meghatározza életünk minden pillanatát és képes mindent megváltoztatn i? A bizalom - vágjuk rá könnyen, és tesszük hozzá szkeptikusan: ami vagy van, vagy nincs. Stephen M. R. Covey ezzel az általánosan elfogadott vélekedéssel szemben, vezetői és tanácsadói tapasztalataira építve, rengeteg példán keresztül meggyőzően mu tatja be, hogy ezt az eddig elhanyagolt és meg nem értett tényezőt sokkal komolyabban kellene vennünk, mert hiánya hatalmas költségekkel, megléte viszont óriási haszonnal jár. A bizalom csak rajtunk múlik. Nekünk kell megteremtenünk magunk körül, és nekünk kell helyreállítanunk, ha elveszítjük. A könyvből megtudhatjuk, hogyan válhatunk az üzleti életben sikeressé, azaz mit kell tennünk, hogy felgyorsítsuk a bizalom terjedésének sebességét, milyen viselkedési minták alapján növelhetjük saját önbi zalmunkat, és lehetünk ezáltal hatással a társas, a szervezeti, a piaci és a társadalmi bizalomra.
Vypredané
16,44 € 17,31 €

Wisdom and Teachings of Stephen R.Covey


Stephen R Covey passed away in July 2012, leaving behind a legacy unmatched in his writings about leadership, time management, effectiveness and success, even love and family. The Wit and Wisdom of Stephen R Covey is a compilation of his most profound, inspiring teachings and sayings. Among the topics covered in this book are time management, success, leadership - including principle-centered leadership - all of the 7 Habits, love, and family.
Vypredané
14,73 € 15,50 €

Nyerő csapat


Ha létezik biztos dolog az üzleti életben, az a bizonytalanság. Mégis akadnak olyan nagyszerű szervezetek, melyek a körülményekre való tekintet nélkül egyenletesen kitűnő teljesítményt nyújtanak. E prakti­kus könyv arról szól, hogyan érhetsz el kiszámítható eredményeket jó és rossz időkben egyaránt, négy kulcsfontosságú elv alkalmazásával.1. KIVÁLÓ VÉGREHAJTÁS A nyerő szervezetek egyszerű és világos célokat tűznek maguk elé, és szigorúan nyomon követik a megvalósulásukat. A csapat minden tagja tudja, mi a teendője a célok eléréséhez, s ezt pontosan végre is hajtja.2. A BIZALOM SEBESSÉGÉVEL A bizalmatlanság akadályt gördít utadba és növeli a költségeidet - kivált zűrzavaros időkben. Amikor azonban a bizalom szintje meg­emelkedik, minden felgyorsul, és a költségek is lecsökkennek.3. EREDMÉNYEK KEVESEBB RÁFORDÍTÁSSAL A nyerő szervezetek arra összpontosítanak, hogy ne csupán megszo­rításokat alkalmazzanak, hanem több értéket is nyújtsanak.4. A FÉLELEM ÁTALAKÍTÁSA ELKÖTELEZETTSÉGGÉ A nyerő szervezetek olyan küldetéssel bízzák meg az embereket, amelyben hinni tudnak, s ekként szorongásukat mederbe terelik, és eredményekké alakítják.
Vypredané
4,45 € 4,68 €

Okos bizalom


Kutatási eredmények igazolják, hogy a tartós siker, az életerő és a boldogság közvetlenül összefügg a bizalom szintjével emberi kapcsolatainkban - legyen szó akár szakmai, akár magánéletünkről. Stephen M. R. Covey és régi üzlettársa, Greg Link lebilincselő és olvasmányos stílusban osztanak meg velünk megszívelendő elveket és anekdotákat olyan emberekről és szervezetekről, akik és amelyek nem csupán példátlan jólétet teremtettek az okos bizalomnak köszönhetően, hanem - ami még ösztönzőbb - igazán energikussá és örömtelivé változtatták a mindennapjaikat. Az "Okos bizalom" bemutatja módszereiket, illetve azt az öt konkrét lépést, amelyet azért tesznek, hogy olyan körülmények között is gyarapodhassanak, amelyek között mások sorra buknak el.Covey és Link egy olyan gyakorlatias és jól alkalmazható formulát tárnak elénk, amely a bizalmat a vezetők, cégek, szervezetek, sőt országok teljesítményének multiplikátorává teszi. Bemutatják, miért válik a bizalom mind gyorsabban korunk legsarkalatosabb életvezetési és vállalatvezetői erényévé - a karrierhez elengedhetetlen készséggé, amellyel veszedelmes 21. századunk összefonódó globális gazdaságában versenyképesek maradhatunk. Megtanítják, hogyan szavazhatunk másoknak okos bizalmat, miáltal képessé válunk józan ítéletet alkotni egy bizalomszegény világban, minimálisra csökkentve a kockázatot, és maximálisan kihasználva a lehetőségeket.Az "Okos bizalom"-ból kiderül, miért alkalmazzák és léptetik elő nagyobb valószínűséggel a bizalomra méltó embereket, miért ők kapják a legjobb projekteket és a nagyobb költségvetési keretet, és hogy miért őket építik le utoljára. Ez a sorsfordító könyv örökre meg fogja változtatni a szemléletmódunkat, miközben feltárja és egyszer s mindenkorra igazolja a bizalom átformáló hatalmát. Az "Okos bizalom" áttanulmányozása megnöveli annak valószínűségét, hogy sikeresen boldoguljunk napjaink egyre kiszámíthatatlanabb világában. Hiszen minél bizonytalanabb a helyzet, annál tetemesebb versenyelőnyhöz jutunk gyanakvó világunkban a józan értékítélet és a bizalom képessége által, és annál jobban tudjuk kezelni a bizalomhiány okozta bizonytalanságot.
Vypredané
13,12 € 13,81 €

Důvěra CD


Tato provokativní a v mnoha směrech převratná audiokniha rozvíjí klíčové myšlenky bestsellerů S. R. Coveyho "7 návyků skutečně efektivních lidí“ a „8. Návyk - od efektivnosti k výjimečnosti". Stephen Covey, ml., v ní překonává zažité stereotypy a ukazuje, že důvěra není pouze ctnost, ale je měřitelným faktorem, který ovlivňuje výkonnost a výši vynaložených nákladů a tím má prokazatelné dopady na ekonomické výsledky firem. Problémy, které vznikají následkem nedůvěry, jako např. nízká úroveň komunikace, byrokracie nebo fluktuace, snižují produktivitu a zvyšují náklady. Vysoká důvěra naopak zvyšuje rychlost a snižuje náklady. Autor analyzuje proces vytváření důvěry a poskytuje návod, jak důvěru vzbudit, udržet si ji a dále prohlubovat.
Vypredané
23,35 € 24,58 €

Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech CD


Jedinou věcí, kterou si můžeme v byznysu být jisti, je nejistota. S. R. Covey ve své nejnovější knize ukazuje, že přesto existují organizace, které – bez ohledu na nejisté ekonomické podmínky – dosahují předvídatelných (a skvělých!) výsledků tím, že se za všech okolností řídí čtyřmi klíčovými principy, které jsou trvalé a neměnné. Předvídatelných výsledků v nepředvídatelné, turbulentní, chaotické době mohou dosahovat pouze firmy, které mají jednoduché a jasně formulované cíle, které dokáží realizovat a které se zaměřují na dosahování vyšší hodnoty pro zákazníka.
Vypredané
16,57 € 17,44 €

Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech CD


Jedinou věcí, kterou si můžeme v byznysu být jisti, je nejistota. S. R. Covey v této knize ukazuje, že přesto existují organizace, které - bez ohledu na nejisté ekonomické podmínky - dosahují předvídatelných (a skvělých!) výsledků tím, že se za všech okolností řídí čtyřmi klíčovými principy, které jsou trvalé a neměnné. Předvídatelných výsledků v nepředvídatelné, turbulentní, chaotické době mohou dosahovat pouze firmy, které mají jednoduché a jasně formulované cíle, které dokáží realizovat a které se zaměřují na dosahování vyšší hodnoty pro zákazníka.
Vypredané
17,42 € 18,34 €

7 návyků skutečně efektivních lidí


Nejnovější, jubilejní vydání úspěšného bestselleru uznávaného odborníka na vedení lidí a rodinnou problematiku, renomovaného autora, lídra a konzultanta, vycházející při příležitosti 25. výročí uvedení této knihy na knižní trh, charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavěji vyvstává potřeba se těmito návyky řídit. Dnes již klasická kniha, která je považována za jednu z nejvlivnějších knih několika posledních desetiletí a jež byla přeložena do čtyřiceti světových jazyků, vychází v nové úpravě s předmluvou Jima Collinse a s předmluvou autorových dětí, v níž vzdávají hold nejen svému skutečně efektivnímu otci, ale především věhlasnému učiteli a výjimečnému člověku. Závěr knihy patří syntéze Coveyho „nadčasových“ myšlenek týkajících se 7 návyků, které jsou prezentovány formou „posledního rozhovoru s autorem“. Covey v něm mimo jiné apeluje na enormní nutnost řídit se jimi v dnešním světě plném změn mnohem více než kdykoli dříve.
Vypredané
17,57 € 18,49 €