% Zľavy na hry %

Stephen Covey

autor

To nejdůležitější na první místo 2. vydání


Světově proslulý autor a jeho spolupracovníci zaměřují pozornost čtenářů na to, aby si kladli otázku, jaké věci jsou pro ně v jejich životě nejdůležitější, rozlišovali mezi tím, co je důležité a co je naléhavé, navozovali rovnováhu mezi osobními a pracovními povinnostmi a zájmy.
Vypredané
18,52 € 19,49 €

8. návyk - 2. vydání


„Práce Stephena R. Coveyho ovlivnila život miliónů lidí po celém světě. Ve své nové knize autor výrazně posouvá horizont našeho uvažování a předkládá myšlenky a postupy, které mohou být v životě člověka průlomové. Kniha 8. návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti je vynikající dílo, je triumfem ducha a podle mne patří v Coveyho tvorbě k tomu nejlepšímu.“ - WARREN BENNIS, profesor managementu na University of Southern California, autor knihy On Becoming a Leader a Staří psi a nové triky aneb O tvořivosti a spolupráci Svět se neustále mění. Problémy, jimž dnes čelíme v rodině, na pracovištích či v různých v komunitách, a úkoly, které musíme řešit, se stávají stále složitějšími a nabývají nových podob a forem. Být efektivní již nestačí. Chtějí-li jedinec nebo organizace být dnešním světě turbulentních změn – ve věku znalostí a informací - uspět, musí se stát výjimečnými, tzn. že musí podstatně změnit způsob myšlení a uvažování, osvojit si nové schopnosti, nové dovednosti, nové postupy.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása-Az önfejlesztés kézikönyve


A valaha írt egyik leginspirálóbb és legnagyobb hatású könyv, A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása már 25 éve hódít újabb és újabb olvasókat. A könyv elnökök és vezérigazgatók, pedagógusok és szülők életét változtatta meg - emberek millióit minden korosztályban és foglalkozással. "Időről időre megjelenik egy olyan könyv, amely nemcsak az olvasók életét változtatja meg, de magán a kultúrán is ott hagyja nyomát. A 7 szokás ilyen könyv." (Daniel Pink, az Eladni emberi dolog szerzője) "Covey mesterműve nem a világot váltotta meg, hanem sokmillió olvasója gondolkodását befolyásolta, akik békésebb hellyé tehetik és teszik is bolygónkat, növelve a jólétet, a felkészültséget és a céltudatosságot." (Warner Bennis, az On Becoming a Leader szerzője, a menedzsment tudományok professzora, Kaliforniai Egyetem) "Szerencsések vagyunk, hogy huszonöt éve itt van nekünk ez a könyv, amelyből tanácsot és bátorítást kaphatunk. Most arra biztatok mindenkit, hogy maradjunk lojálisak, és támogassuk a programot még legalább huszonöt évig." (Maya Angelou) "A 7 szokás időtlen alapelveket tanít, amelyek bármelyik vállalkozást segítik a sikerhez." (Tony Hsieh, a Delivering Happiness című New York Times bestseller és a Zappos.com, Inc. vezérigazgatója) "Senki sem él örökké, de a könyvek és az eszmék sokáig fennmaradnak. Amikor ezeket az oldalakat olvassa, az ereje teljében lévő Stephen Covey-val fog megismerkedni." (Jim Collins)
Vypredané
13,40 € 14,11 €

3rd Alternative


In any conflict, the First Alternative is my way, and the Second Alternative is your way. The fight always boils down to a question of whose way is better. This book presents a new and practical, but incredibly effective and eye-opening, way to reach resolution through using the 'Third Alternative'. The Third Alternative moves beyondyour way or my way to a higher and better way - one that allows both parties to emerge from debate or even heated conflict in a far better place than either had envisioned. With the Third Alternative, nobody has to give up anything, and everyone wins. To a world of escalating strife and contention, Third Alternative thinkers like those Covey profiles in this innovativeand practical book, bring creative solutions, peace and healing. Through key examples and stories from his work as aconsultant, Covey will demonstrate that Third Alternative thinking is the supreme opportunity of our times. Readers will learn how to create new and better results instead of escalating conflict, as well as how to build strong relationships with diverse individuals based on an attitude of winning together. The Third Alternative represents a departure from material on conflict resolution, negotiation and mediation; the book represents a new way of thinking that will be embraced not only by the many fans that have flocked to Covey's prior books, but also by anyone who is seeking resolution in their professional or personal lives.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Primary Greatness - The 12 Levers of Success


Primary Greatness : The 12 Levers of Success
Vypredané
15,15 € 15,95 €

Primary Greatness


Stephen R. Covey believed there were only two ways to live life: a life of primary greatness or a life of secondary greatness. Through his books and speaking, he taught that the intrinsic rewards of primary greatness - integrity, responsibility and contribution - far outweighed the extrinsic rewards of secondary greatness - money, popularity and the self-absorbed, pleasure-ridden life that some people consider 'success'.In his posthumous work, Covey lays out the 12 levers of success that willl lead to a life of primary greatness: Integrity, Contribution, Sacrifice, Service, Responsibility, Loyalty, Reciprocity, Diversity, Teaching, Learning and Renewal, For the first time, Covey defines each of these 12 qualities and how they can be leveraged and enacted in your daily life to lead you to success and happiness.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

7 návyků spokojené rodiny


Kniha Stephena R. Coveyho, mezinárodně uznávaného odborníka na vedení lidí, konzultanta, autora motivační literatury, charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem pro vytvoření harmonické osobnosti, potažmo rodiny. Autor poukazuje na to, že rodina je – či by měla být – základním stavebním kamenem společnosti, a aby lidem přinášela to nejvyšší naplnění, je třeba dodržovat 7 návyků i při plnění rodinných či dalších mimopracovních „povinností“. Pomáhá rodinám osvojit si správné hodnoty a dává ponaučení, jak 7 návyků uplatňovat v nejrůznějších životních situacích. Kniha 7 návyků spokojené rodiny je dobrá a užitečná četba nejen pro rodiče, ale i pedagogy a psychology. Obsahuje mnoho zajímavých životních příběhů, včetně návodů, jak problémy řešit, ať již jde o problémy dětí, rozvádějí-li se rodiče, vážné nemoci v rodině, o problémy dospívajících apod. Pozornost je věnována nesnázím, které mohou rodině způsobit, podlehne-li některý člen, zvláště děti, drogové a jiné závislosti. Kniha je obohacena řadou příběhů, které autor pečlivě zvolil tak, aby názorně ukazovaly aplikaci určitého návyku v praktickém životě. Zápletka těchto příběhů zde nehraje tak zásadní roli, důležité je použití a účinek principů 7 návyků (či způsob myšlení podle 7 návyků), které jsou formulovány tak, aby byly jasné, srozumitelné a použitelné v běžném životě … a s nimiž by bylo možné se bezezbytku ztotožnit. A St. Covey přesně ví, jak toho v našem bláznivém, proměnlivém a rodinám často nepříliš nakloněném prostředí dosáhnout, neboť vztahy mezi členy rodiny a s přáteli představují tu nejdůležitější investici. Jak říká autor: „Na konci svého života nebudete litovat toho, že jste nezvládli nějaký test nebo neuzavřeli nějaký obchod, budete však litovat toho, že jste nestrávili více času s dětmi, manželem, manželkou, přáteli…“ Stephen R. Covey je autorem mnoha pozoruhodných knih, včetně bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí, který v nakladatelství Management Press vyšel ve třech vydáních a jehož se zatím prodalo přibližně 25 000 výtisků. Kniha 7 návyků spokojené rodiny patří vedle 7 návyků efektivních lidí k nejúspěšnějším knihám St. Coveyho. Tak jako kniha 7 návyků efektivních lidí i tato byla přeložena do 40 jazyků.
Vypredané
27,07 € 28,49 €

7 Habits Of Highly Effective People


The 7 Habits of Highly Effective People, the beloved classic that has sold over 20 million copies worldwide, is celebrating its 25th anniversary with this reissue! With a new foreword, the wisdom of the 7 Habits still holds true after all these years. The 7 Habits have become so famous because they work. They have been integrated into everyday thinking by many millions of people. The reason: They work. Habit 1: Be Proactive. Habit 2: Begin with the End in Mind. Habit 3: Put First Things First. Habit 4: Think Win/Win. Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood. Habit 6: Synergize. Habit 7: Sharpen the Saw. The book presents a principle-centered approach for solving personal and professional problems. With penetrating insights and pointed anecdotes, Covey reveals a step-by-step pathway for living with fairness, integrity, honesty and human dignity - principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take advantage of the opportunities that change creates.
Vypredané
20,85 € 21,95 €

7 Habits of Highly Effective People


In the groundbreaking book, The 7 Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey presents the reader with a holistic, integrated and principle-centred approach for solving personal and professional problems.
Vypredané
15,15 € 15,95 €

7 návyků skutečně efektivních lidí 3. vydání


Nejnovější, jubilejní vydání bestselleru uznávaného odborníka na vedení lidí a rodinnou problematiku, renomovaného autora, lídra a konzultanta, vycházející při příležitosti 25. výročí uvedení této knihy na knižní trh, charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavěji vyvstává potřeba se těmito návyky řídit. Dnes již klasická kniha, která je považována za jednu z nejvlivnějších knih několika posledních desetiletí a jež byla přeložena do čtyřiceti světových jazyků, vychází v nové úpravě s předmluvou Jima Collinse a s předmluvou autorových dětí, v níž vzdávají hold nejen svému skutečně efektivnímu otci, ale především věhlasnému učiteli a výjimečnému člověku. Závěr knihy patří syntéze Coveyho „nadčasových“ myšlenek týkajících se 7 návyků, které jsou prezentovány formou „posledního rozhovoru s autorem“. Překlad z angličtiny Aleš Lisa. Vyšlo ve spolupráci s FC Czech. Za 25 let, jež uplynuly od prvního vydání knihy 7 návyků skutečně efektivních lidí, se okruh vlivu Stephena R. Coveyho rozšířil natolik, že obsáhl celou naši planetu. Covey během této doby diskutoval s mnoha lidmi na svých seminářích i mimo ně, s mnoha vrcholovými manažery i běžnými pracovníky a nejrůznějšími způsoby je seznamoval s principy efektivního života a s tím, jak jich dosáhnout. V době svého skonu v roce 2012 byl považován za jednoho z nejvlivnějších lidí na světě a kniha 7 návyků za nejvýznamnější publikaci na téma sebezdokonalování ve dvacátém století. Radikální změny, jichž jsme a budeme svědky, počínaje nejistotami v ekonomické sféře a dramatickými změnami globálních mocenských vztahů konče, vyvolávají potřebu ještě více těžit z moudrých a nadčasových myšlenek Stephena R. Coveyho. Stephen R. Covey – uznávaný odborník na vedení lidí a rodinnou problematiku, renomovaný autor, lídr a konzultant – v tomto svém jedinečném díle dokazuje, že primárním předpokladem úspěchu je osvojit si a systematicky využívat základní, univerzální principy - návyky, jež jsou základem vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti a jež nám umožňují, abychom jednali co možná nejefektivněji nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Nejprve musíme začít sami u sebe (osvojit si návyky 1: Buďte proaktivní, 2: Začínejte s myšlenkou na konec a 3: To nejdůležitější dávejte na první místo) a poté tyto návyky využít k rozšíření svého okruhu vlivu – k tomu, aby i další lidé začali v souladu s nimi jednat. Proto je třeba seznámit se s návyky 4: Myslete způsobem výhra-výhra, 5: Nejdříve se snažte pochopit, potom být pochopeni a 6: Vytvářejte synergii). Poslední 7. návyk: Ostřete pilu ilustruje, že je nezbytné neustále se posouvat na kvalitativně vyšší úroveň, a poskytuje praktický návod, jak to dokázat. Třetí rozšířené, jubilejní vydání dnes již klasické knihy, která byla přeložena do čtyřiceti světových jazyků, vychází v nové úpravě s předmluvou Jima Collinse a s předmluvou autorových dětí, v níž vzdávají hold nejen svému skutečně efektivnímu otci, ale především věhlasnému učiteli a výjimečnému člověku. Závěr knihy patří syntéze Coveyho nadčasových myšlenek týkajících se 7 návyků, v níž Covey mimo jiné apeluje na enormní nutnost řídit se jimi v dnešním rychle se měnícím světě mnohem více než kdykoli dříve. Žijte v souladu se 7 návyky a přiřaďte se k těm vzácným lidem, kteří dokáží svět skutečně transformovat, dokáží soustředit svoji energii, odhodlání, elán, tvořivost a kázeň na něco většího a trvalejšího, než jsou oni sami, dokáží se soustředit na cíl, který je „přesahuje“, ať už je to vytvořit skvělou firmu nebo být dobrým lídrem pro ostatní. Stephen R. Covey – mezinárodně uznávaný odborník na vedení lidí, spoluzakladatel a viceprezident společnosti FranklinCovey, učitel a autor motivační literatury - zasvětil svůj život seznamování lidí s tím, jak vést život založený na principech a vedení lidí. Je autorem několika pozoruhodných a vysoce ceněných publikací, zvláště pak bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí (7 Habits of Highly Effective People). Z jeho dalších děl jmenujme knihu Třetí alternativa (The Third Alternative), 8. návyk (The 8th Habit), To nejdůležitější na první místo (First Things First), Vedení založené na principech (Principle-Centered Leadership), 7 návyků šťastné rodiny (7 Habits of Highly Effective Families) či knihu I ve mně je lídr (The Leader in Me). Se svou rodinou žil v Provu, ve státě Utah. Zemřel v roce 2012 ve věku nedožitých osmdesáti let.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

The 7 Habits Of Highly Effective People


New York Times bestseller - over 25 million copies sold The No. 1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century"[Thirty] years after it first appeared, the wisdom of The 7 Habits is more relevant than ever. On an individual level people are burning out, and on a collective level we are burning up the planet. So Dr. Covey's emphasis on self-renewal and his understanding that leadership and creativity require us to tap into our own physical, mental, and spiritual resources are exactly what we need now." Arianna HuffingtonOne of the most inspiring and impactful books ever written, The 7 Habits of Highly Effective People has captivated readers for nearly three decades. It has transformed the lives of presidents and CEOs, teachers and parents - millions of people of all ages and occupations. Now, this 30th anniversary edition of the timeless classic commemorates the wisdom of the 7 habits with modern additions from Sean Covey.The 7 habits have become famous and are integrated into everyday thinking by millions and millions of people. Why? Because they work!With Sean Covey's added takeaways on how the habits can be used in our modern age, the wisdom of the 7 habits will be refreshed for a new generation of leaders.They include: Habit 1: Be Proactive Habit 2: Begin with the End in Mind Habit 3: Put First Things First Habit 4: Think Win/Win Habit 5: Seek First to Understand, Then to Be Understood Habit 6: Synergise Habit 7: Sharpen the SawThis beloved classic presents a principle-centered approach for solving both personal and professional problems. With penetrating insights and practical anecdotes, Stephen R. Covey reveals a step-by-step pathway for living with fairness, integrity, honesty, and human dignity - principles that give us the security to adapt to change and the wisdom and power to take advantage of the opportunities that change creates.Stephen R. Covey dedicated his life to demonstrating how a person can truly control their destiny with profound yet straightforward guidance. As an internationally respected leadership authority, family expert, teacher, organisational consultant, and author, his advice gives insight to millions. He sold more than 20 million books (in 40 languages), and The 7 Habits of Highly Effective People was named the No. 1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century. He was the author of The 3rd Alternative, The 8th Habit, The Leader in Me, First Things First, Principle-Centered Leadership, and many other titles. He held an MBA from Harvard and a doctorate from Brigham Young University, USA. He was the cofounder of FranklinCovey, a leading global education and training firm with offices in 147 countries.Sean Covey is President of FranklinCovey Education and oversees all of Franklin Covey's International partnerships which cover over 140 countries. He is a New York Times best-selling author and has written several books, including The 6 Most Important Decisions You'll Ever Make, The 7 Habits of Happy Kids, and The 7 Habits of Highly Effective Teens, which has been translated into 20 languages and sold over 4 million copies worldwide.
Vypredané
20,85 € 21,95 €

Lacná kniha A 8. szokás (-50%)


A világ rengeteget változott. A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása megjelenése óta, amely szerte a világon tízmilliók életét változtatta meg. Kapcsolatainkban, magán- és üzleti életünkben, a közösségekben, ahová tartozunk, ma már sokkal nagyobb kihívásokkal kell szembesülnünk. Minden sokkal összetettebb, mint régen; Covey ezt Tudásalapú Kornak nevezi. Ma a sikerhez, a kiemelkedéshez és ahhoz, hogy valakiből vezető legyen, már nem elég, ha csupán eredményes, kiválónak kell lennie.Az emberi elmében rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához és az eredményes motivációhoz óriási változásra van szükség. Teljesen új gondolkozásmódra, újfajta jártasságokra és eszközökre röviden egy egészen új szokásra kell szert tennünk.
Vypredané
6,64 € 13,27 €

dostupné aj ako: