! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Stephen Covey

autor

Vedení založené na principech


Další bestseller světoznámého odborníka na vedení lidí představuje nové paradigma, dalece přesahující klasické techniky vedení založené na vnějších faktorech. Zatímco hodnoty, okolnosti a životní zaměření se mohou měnit, principy jsou kompasem, který nám
Na sklade 1Ks
16,62 € 17,49 €

Třetí alternativa


Ve své nejnovější - a bohužel i poslední - knize Třetí alternativa, autor Stephen R. Covey představuje nový, vysoce účinný způsob řešení problémů, jimž každodenně čelíme ve svém profesním i osobním životě. Ukazuje, jak překonat tradiční postupy řešení konfliktů a nalézat takové, jež budou přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Nejlepší postup není ani ten „můj“, ani „tvůj“, ale postup kvalitativně „vyšší“ představující originální, tvůrčí způsob myšlení, který je založen na synergickém přístupu soupeřících stran – tzv. třetí alternativa. Vynikající výsledky, jichž aplikace této metody v praxi dosáhla, jsou přesvědčivým důkazem jejího významu v dnešním nepředvídatelném ekonomickém prostředí.
Na sklade 1Ks
20,42 € 21,49 €

Najdôležitejšie veci ako prvé


Chcete žiť tak, aby ste stíhali svoje povinnosti a zároveň si užívali všetko, čo máte radi? Zamysleli ste sa niekedy, či to, čo práve robíte a kam smerujete, je skutočne pre vás to najdôležitejšie? Tradičné teórie o manažovaní času, ktoré učia ľudí spraviť čo najviac vecí za čo najkratší čas, sú už prekonané. V tejto knihe sa dozviete, ako skutočne efektívni ľudia využívajú svoj čas, prečo všetky vaše predchádzajúce pokusy o efektívne manažovanie času zlyhali, ako súvisí manažovanie času s manažovaním financií, ako zrealizovať svoje predsavzatia a dlhodobo sa nimi riadiť, ako delegovať povinnosti a zároveň nestratiť nad vecami kontrolu, ako získať celkovú kontrolu nad svojím životom, a nie len nad tým, ako trávite svoj čas, a mnoho ďalších inšpirácií k tomu, aby ste viedli plnohodnotný život. Kniha Najdôležitejšie veci ako prvé nadväzuje na predošlý Coveyho klasický bestseller 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a pomôže vám lepšie zhodnotiť, čo je vo vašom živote skutočne to najdôležitejšie, čomu sa oplatí venovať čas, záujem či snahu.
Na sklade 2Ks
14,24 € 14,99 €

dostupné aj ako:

Valódi nagyság - 12 eszköz a sikerhez


Ez a könyv Stephen R. Covey - A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása szerzője - összegyűjtött és korábban kiadatlan írásait tartalmazza, melyek közös vezérfonalra fűzhetők föl: miben áll a valódi nagyság, és miért vezet boldogabb és teljesebb élethez, mint pusztán a siker, a népszerűség, a pénz vagy a hatalom másodlagos értékeinek keresése. A valódi nagyság a siker külső jegyeinek hajszolása helyett a jellemről szól - a belső integritásról, azokról az időtálló elvekről, melyeknek követése révén belső békére, elégedettségre és bölcsességre tehetünk szert. És igen, ráadásként gyakran még sikerre is.
U dodávateľa
15,30 € 16,10 €

7 návykov dobre fungujúcich manželstiev


Ako urobiť vzťah prioritou v turbulentnom svete. V dnešnom svete nestačí iba túžiť po vybudovaní pevného manželstva a rodiny. Na to, aby sa človek úspešne popasoval s touto výzvou, potrebuje nadobudnúť nové nastavenie mysle, nový súbor schopností a nový súbor nástrojov. Ak máme na zmeny reagovať efektívne, naše vzťahy musia byť založené práve na takých princípoch, ktoré efektívnosť zabezpečujú. Užitočné návyky v tejto knihe opisujú nastavenie mysle a súbor schopností, ktoré prešli skúškou času. Využívaju´ ich milióny ľudí po celom svete, aby sa vyhli fatálnym chybám, ktoré by ich mohli stáť manželstvo a rodinu. Začítajte sa do veľmi praktických a podnetných rád členov rodiny jedného z najuznávanejších koučov a konzultantov na svete, akým bol Stephen R. Covey.
Na sklade 2Ks
10,44 € 10,99 €

dostupné aj ako:

7 návykov skutočne efektívnych ľudí, aktualizované a doplnené vydanie


Svetový bestseller Stephena R. Coveyho pomohol miliónom ľudí na celom svete osvojiť si zásady, vďaka ktorým dokázali zmeniť svoj súkromný i pracovný život k lepšiemu. Uznávaný odborník na vedenie ľudí a poradca mnohých svetových spoločností v knihe definuje sedem hlavných princípov, ktoré sú základom pre vytvorenie cieľavedomej, vnútorne vyrovnanej osobnosti a kľúčom pre dosiahnutie úspešného, harmonického života. Autor na konkrétnych príkladoch demonštruje, ako dodržiavanie jeho siedmich zásad úspechu prinieslo ľuďom úžasné výsledky v rozvoji ich vlastnej osobnosti a aj vo vzťahoch k iným. Tento svetový bestseller sa stal postupom času klasikou a neodmysliteľnou súčasťou vzdelania všetkých skutočne efektívnych ľudí, ktorí sa ním inšpirujú nielen v biznise, ale aj v súkromí. Dodnes sa z neho predalo viac ako 50 miliónov výtlačkov, preložili ho do 40 jazykov a patrí medzi sto najdôležitejších kníh 20. storočia. Po smrti autora text aktualizoval a doplnil jeho syn Sean Covey, ktorý otcove prevratné myšlienky a hlboký odkaz naďalej rozvíja.
Na sklade 4Ks
15,47 € 17,99 €

A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokása - Az önfejlesztés kézikönyve - bővített, 30 éves kiadás


A kiemelkedően eredményes emeberek 7 szokása továbbra is a legkeresettebb könyv azok körében, akik személyes fejlődésüket tartják szem előtt. A valaha írt egyik leglenyűgözőbb könyv, mely a tisztesség, az őszinteség és az emberi méltóság időtlen elveire összpontosít. Harminc éve játszik szerepet milliók életének megváltoztatásában korcsoportra, nemre vagy foglalkozásra való tekintet nélkül. Senki sem számíthat tartós sikerre, hacsak nem képes hatékonyan vezetni saját magát vagy nem tud eredményesen együttműködni másokkal. Meg kell tanulnunk folyamatosan fejlődni, megújítani képességeinket. Ez a könyv megtanít arra, hogyan és miként alakítsunk ki olyan integrált, elvközpontú szokásokat, melyek a személyes és szakmai problémák megoldása felé mutatnak. A 30 éves kiadás azért is különleges, mert tartalmazza azokat a legújabb felismeréseket, melyeket Sean Covey jegyzett le az egyes fejezetekhez kapcsolódóan
U dodávateľa
15,30 € 16,10 €

Sedm cest k šťastnému manželství


Přežít a uspět v nejisté a zrychlené době současného světa vyžaduje pevné a oddané vztahy. Sedm cest vytvoří partnerskému vztahu potřebný návod pro uplatnění obecných i často samozřejmých principů, které párům umožní efektivněji komunikovat o svých problémech a úspěšně je řešit. Zdravé vztahy nejsou samozřejmé, musí se stále udržovat, posilovat a obnovovat. Vyžaduje to energii, talent, touhu, předvídavost a hlavně odhodlání od obou partnerů. Výcvikový materiál obsažený v knize představuje principy a postupy čerpané z 50 let trvajícího manželství Dr. Stephena Coveyho a jeho manželky Sandry a také poznatků z 25leté výuky a osvědčení těchto návyků v životech tisíců lidí, které zaznamenali syn Dr. John Covey spolu se svojí ženou Jane. Vydejme se sedmi cestami, které nás dovedou do cíle šťastného vztahu.
Na sklade 2Ks
6,69 € 13,29 €

A kiemelkedően eredményes házasságok 7 szokása


A párkapcsolatok rengeteg új kihívás előtt állnak, ezért hathatós eszközökre van szükségünk a szerető, támogató családi légkör fenntartására. Stephen R. Covey, A kiemelkedően eredményes emberek 7 szokásának szerzője ezúttal feleségével, testvérével és sógornőjével együtt azt mutatja be, miként alkalmazták ők, és hogyan gyakorolhatják mások is ezeket az időtálló, sokszorosan bevált alapelveket egy bensőséges, erős és boldog házasság megteremtéséhez.
Na sklade 1Ks
10,73 € 11,29 €

Najdôležitejšie veci ako prvé


Chcete žiť tak, aby ste stíhali svoje povinnosti a zároveň si užívali všetko, čo máte radi? Zamysleli ste sa niekedy, či to, čo práve robíte a kam smerujete, je skutočne pre vás to najdôležitejšie? Tradičné teórie o manažovaní času, ktoré učia ľudí spraviť čo najviac vecí za čo najkratší čas, sú už prekonané. Stephen R. Covey a A. Roger Merrill prichádzajú s knihou, v ktorej nájdete spôsob, ako si zariadiť život tak, aby ste rozpoznali svoje skutočné ciele, utriedili si ich podľa dôležitosti a následne im venovali toľko času, koľko potrebujete, aby ste sa cítili dobre. Táto kniha nadväzuje na predošlý Coveyho klasický bestseller 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a pomôže vám lepšie zhodnotiť, čo je vo vašom živote skutočne to najdôležitejšie, čomu sa oplatí venovať čas, záujem či snahu.
Na stiahnutie
9,95 €

dostupné aj ako:

Live Life in Crescendo


The inspirational final book from the legendary leadership expert Stephen R. Covey, internationally best-selling author of The 7 Habits of Highly Effective People. How do you live your best life, no matter your age? How should you approach the challenges and opportunities of middle to later life-like raising children, caring for parents, managing and inspiring others, and staying on top of your career and what comes next? In Live Life in Crescendo Stephen R. Covey sets out to answer these questions, outlining his vision for those in the prime of your life, whatever age you may be. To live life in crescendo is to continually grow in contribution, learning, and influence. In the same way that music builds on previous notes but leaves us anticipating the next note, a life builds on the past but unfolds in the future. The Crescendo Mentality urges readers to use whatever you have - your time, talents, skills, resources, gifts, passion, money, influence - to enrich the lives of people around you. Written near the end of his life and published posthumously, Live Life in Crescendo is a life-changing and life-affirming book infused with Covey's generosity and wisdom.
U dodávateľa
18,00 € 18,95 €

7 návykov skutočne efektívnych ľudí


Autor na konkrétnych príkladoch demonštruje, ako dodržiavanie jeho 7 zásad úspechu prinieslo ľuďom úžasné výsledky v rozvoji osobnosti aj vo vzťahoch k iným. 7 princípov uvedených v tejto knihe je základom pre vytvorenie cieľavedomej, vnútorne vyrovnanej osobnosti a kľúčom pre úspešný, harmonický život.
Vypredané
15,19 € 15,99 €

The Speed of Trust : The One Thing That Changes Everything


Stephen M.R. Covey shows how trust—and the speed at which it is established with clients and, employees—is essential to a successful organization. With nearly 750,000 copies in print, this instant classic shows that establishing trust is “the one thing that changes everything” (Marcus Buckingham, coauthor of Now, Discover Your Strengths) in both business and life. Trust, says Stephen M.R. Covey, is the very basis of the new global economy, and he shows how trust—and the speed at which it is established with clients, employees, and constituents—is the essential ingredient for any high–performance, successful organization. For business leaders and public figures in any arena, The Speed of Trust offers an unprecedented and eminently practical look at exactly how trust functions in our every transaction and relationship—from the most personal to the broadest, most indirect interaction—and how to establish trust immediately so that you and your organization can forego the time–killing, bureaucratic check–and–balance processes so often deployed in lieu of actual trust.
Vypredané
11,35 € 11,95 €

7 návyků skvělých teenagerů


V publikaci autor aplikuje nadčasové principy sedmi rad pro -náctileté na problematiku teenagerů a náročné problémy a životně důležitá rozhodnutí, která tuto věkovou skupinu nevyhnutelně čekají.
Vypredané
10,72 € 11,28 €

8.návyk.Od efektivnosti k výjimečnosti


Nová kniha proslulého autora a rádce, jehož "7 návyků skutečně efektivních lidí" je považováno za jednu z nejvlivnějších knih 20. století, se zaměřuje na osvojování si potřebného nového návyku, jenž v nové době informací a znalostí umožní člověku nalézt cestu k prosazení osobní výjimečnosti a k sebeuspokojení v pracovním i v osobním životě. Musíme se naučit řídit se svým vnitřním hlasem (najít sebe sama, být si vědomi své jedinečnosti a rozvíjet své vrozené nadání) a pomáhat druhým, aby totéž dokázali i oni. Covey tedy zároveň ukazuje, jak principy upevňující 8. návyk a umožňující přechod od "efektivnosti k výjimečnosti" uplatnit také v životě organizací. Vyšlo ve spolupráci se společností FranklinCovey Czech.
Vypredané
17,57 € 18,49 €

7 návyků skutečně efektivních lidí


Nové vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora motivační literatury a experta na rodinnou problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavější je potřeba se jimi řídit. Aktualizované vydání knihy, která je považována za jednu z nejvlivnějších knih století a jež byla přeložena do 38 světových jazyků, vychází ve zcela novém překladu Aleše Lisy. Čtenáři, kteří by si chtěli osvojit 8. návyk a chtěli-by přejít od efektivnosti k výjimečnosti , přivítají i pokračování této knihy.
Vypredané
17,40 € 18,32 €