% Zľavy na hry %

Rebecca Merrill

autor

Najdôležitejšie veci ako prvé


Chcete žiť tak, aby ste stíhali svoje povinnosti a zároveň si užívali všetko, čo máte radi? Zamysleli ste sa niekedy, či to, čo práve robíte a kam smerujete, je skutočne pre vás to najdôležitejšie? Tradičné teórie o manažovaní času, ktoré učia ľudí spraviť čo najviac vecí za čo najkratší čas, sú už prekonané. V tejto knihe sa dozviete, ako skutočne efektívni ľudia využívajú svoj čas, prečo všetky vaše predchádzajúce pokusy o efektívne manažovanie času zlyhali, ako súvisí manažovanie času s manažovaním financií, ako zrealizovať svoje predsavzatia a dlhodobo sa nimi riadiť, ako delegovať povinnosti a zároveň nestratiť nad vecami kontrolu, ako získať celkovú kontrolu nad svojím životom, a nie len nad tým, ako trávite svoj čas, a mnoho ďalších inšpirácií k tomu, aby ste viedli plnohodnotný život. Kniha Najdôležitejšie veci ako prvé nadväzuje na predošlý Coveyho klasický bestseller 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a pomôže vám lepšie zhodnotiť, čo je vo vašom živote skutočne to najdôležitejšie, čomu sa oplatí venovať čas, záujem či snahu.
Na sklade 1Ks
14,24 € 14,99 €

dostupné aj ako:

Najdôležitejšie veci ako prvé


Chcete žiť tak, aby ste stíhali svoje povinnosti a zároveň si užívali všetko, čo máte radi? Zamysleli ste sa niekedy, či to, čo práve robíte a kam smerujete, je skutočne pre vás to najdôležitejšie? Tradičné teórie o manažovaní času, ktoré učia ľudí spraviť čo najviac vecí za čo najkratší čas, sú už prekonané. Stephen R. Covey a A. Roger Merrill prichádzajú s knihou, v ktorej nájdete spôsob, ako si zariadiť život tak, aby ste rozpoznali svoje skutočné ciele, utriedili si ich podľa dôležitosti a následne im venovali toľko času, koľko potrebujete, aby ste sa cítili dobre. Táto kniha nadväzuje na predošlý Coveyho klasický bestseller 7 návykov skutočne efektívnych ľudí a pomôže vám lepšie zhodnotiť, čo je vo vašom živote skutočne to najdôležitejšie, čomu sa oplatí venovať čas, záujem či snahu.
Na stiahnutie
9,95 €

dostupné aj ako:

A bizalom sebessége


Vajon mi szükséges egy virágzó gazdasághoz, egy erős kormányhoz, egy sikeres vállalkozáshoz, egy szoros barátsághoz, és a legmélyebb szeretethez? Vajon mi az a rejtett tényező, ami meghatározza életünk minden pillanatát és képes mindent megváltoztatn i? A bizalom - vágjuk rá könnyen, és tesszük hozzá szkeptikusan: ami vagy van, vagy nincs. Stephen M. R. Covey ezzel az általánosan elfogadott vélekedéssel szemben, vezetői és tanácsadói tapasztalataira építve, rengeteg példán keresztül meggyőzően mu tatja be, hogy ezt az eddig elhanyagolt és meg nem értett tényezőt sokkal komolyabban kellene vennünk, mert hiánya hatalmas költségekkel, megléte viszont óriási haszonnal jár. A bizalom csak rajtunk múlik. Nekünk kell megteremtenünk magunk körül, és nekünk kell helyreállítanunk, ha elveszítjük. A könyvből megtudhatjuk, hogyan válhatunk az üzleti életben sikeressé, azaz mit kell tennünk, hogy felgyorsítsuk a bizalom terjedésének sebességét, milyen viselkedési minták alapján növelhetjük saját önbi zalmunkat, és lehetünk ezáltal hatással a társas, a szervezeti, a piaci és a társadalmi bizalomra.
Vypredané
16,44 € 17,31 €