Rudolf Dilong

autor

Zborník o živote


Kniha, ktorá doteraz najkomplexnejším spôsobom zhŕňa poznatky o živote a diele významného slovenského básnika, príslušníka tzv. katolíckej moderny i predstaviteľa exilovej literatúry. Františkán Rudolf Dilong dostal od literárnych kritikov mnoho prívlastkov – básnik búrlivák, básnik, ktorý držal v jednej ruke pero a v druhej meč, aby rúbal perom a písal mečom, básnik stratenej slovenskej slobody, básnik uštipnutý slobodou, Boží básnik, knieža básnikov, utajený mních – , pričom každý z nich vystihuje a približuje jeho povahu a tvorbu. Vydaním vyše stovky titulov kníh pôvodnej poézie, prozaických a dramatických textov, náboženských, reflexívnych i lyrických meditácií a spomienok patrí medzi najplodnejších i najpozoruhodnejších a najvšestrannejších slovenských spisovateľov uplynulého dvadsiateho storočia. Zborník, ktorý zostavil Jozef M. Rydlo obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku (7. – 9. septembra 2005) a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (27. októbra 2005). Zostavovateľ ich rozšíril o niekoľko dokumentárnych, spomienkových a faktografických príspevkov, o bibliografiu básnika a ikonografickú prílohu.
U dodávateľa
20,81 € 21,90 €

Traja slepí


V ťaživej atmosfére a biednom položení sa v roku 1945 v Ríme stretávajú tri osobnosti slovenskej poézie ? „vydedenci všetkých svetov“ Rudolf Dilong, Karol Strmeň a Ján Okáľ ? a spoločne napíšu jedinečnú modernú baladu Traja slepí, ako hlboké svedectvo tých dní, keď mnohí navždy stratili svoju vlasť. Reprezentujú tak tisícky ľudí, čo nedobrovoľne opúšťajú svoju vlasť, zanechávajú všetko, stávajú sa vyhnancami a odchádzajú do exilu. Pred sebou majú viac ako neistú budúcnosť. Mnohí z nich sa späť už nikdy nevrátia. Tragika chvíle vo vyhnanstve sa kruto zvýrazňuje v závere tohto pohnutého roka ? počas vianočných sviatkov, ktoré sa tradične spájajú s obrazmi domova a rodiny. Táto nielen svojím vznikom ojedinelá básnická skladba ostala dlho v rukopise. Bezmála osemdesiat rokov bola neznáma a zabudnutá. Dnes sa predstavuje slovenským čitateľom po prvýkrát v limitovanom bibliofilskom vydaní. Sprievodnú štúdiu napísal Matúš Marcinčin.
U dodávateľa
9,03 € 9,50 €

Honolulu - pieseň labute


Jedna z najlepších zbierok básnika katolíckej moderny, v ktorej sa autor vyrovnáva s podnetmi moderných básnických smerov, najmä nadrealizmu a poetizmu. Naďalej však ostáva básnikom ľahkého verša, v ktorom nadobúda prevahu poetická hra s obrazotvorno sťou a efektná metafora. Knihu dopĺňajú najpozoruhodnejšie básne z iných zbierok, ako aj dokumenty o živote a tvorbe básnika.
Vypredané
1,58 € 1,66 €

Hviezdy a smútok


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Prvá kniha súboru obsahuje básnickú tvorbu od začiatkov až po rok 1945.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Pieseň lásky


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Tretia kniha výberu prozaických textov z obdobia pred emigráciou a tiež exilovej tvorby. Kniha obsahuje štyri diela počínajúc rokom 1943 končiac 1978.
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Cesty a stesky


Tri rozsiahle knihy reprezentujú tvorbu katolíckeho básnika a spisovateľa zo všetkých období jeho tvorby. Aj ked ide o dosiaľ najväčší výber jeho tvorby, je to iba časť, pretože tento mimoriadne plodný autor napísal viac ako 100 kníh. Editor knihy profesor Július Pašteka vybral pre toto vydanie to najlepšie a doplnil každú knihu erudovanou štúdiou. Knihy vhodne dopĺňajú netradičné ilustrácie Uľjany Zmetákovej. Druhá kniha súboru obsahuje výber tých najlepších básnických textov z exilovej tvorby - od roku 1945 do jeho smrti.
Vypredané
5,64 € 5,94 €

Stlmené slovíčko


Výber z epigramatickej a aforistickej tvorby R. Dilonga vyšiel po prvý raz roku 1974 v zahraničí. Dielo dokladá spisovateľskú erudíciu autora, zručnú prácu so slovom, lapidárny humor. Stlmené slovíčko potvrdzuje brilantné zvládnutie týchto žánrov. Ide o texty a myšlienky, prvý raz publikované na Slovensku, ktoré majú nielen svoj pôvab a šarm, ale aj nadčasovú platnosť.
Vypredané
6,24 € 6,57 €

Mladosť z očistca


Kniha predstavuje hlboký pohľad do básnikovho myslenia, jeho názorov na svet, Boha, poéziu, kňazské povolanie, cirkev, národ, ale aj najintímnejších pocitov, ktoré prežíval z kradmej a "zakázanej" lásky. Dilong sa svojou tvorbou zapísal do slovenskej literatúry ako moderný básnik, ktorý ani v poézii nezatajoval svoj františkánsky rehoľný habit a zároveň mu kňazské rúcho nebránilo v tom istom okamihu vnímať svet z dynamiky mimokláštorného života či podnikať výpravy do vnútra vlastného ľudského ja.
Vypredané
4,07 € 4,28 €

Honolulu, pieseň labute


Honolulu, pieseň labute
Vypredané
1,58 € 1,66 €