Frankl E

autor

Hľadanie zmyslu života


Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života. Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.
Na sklade 4Ks
10,22 € 10,99 €

dostupné aj ako:

Bůh a člověk hledající smysl


Psychiatr a neurolog V. E. Frankl a židovský teolog P. Lapide vedli v roce 1984 ve Vídni mezioborový dialog o spáse a uzdravení člověka. Výsledky jejich diskuze doposud nebyly publikovány. Zvláštností tohoto svazku je především snaha obou autorů zcela se otevřít perspektivě té druhé disciplíny a její vědění využít ve službách hledání pravdy. Oba diskutující se přitom neustále potkávají ve svých osobních náboženských zkušenostech a rozhodujících životních dějinných událostech, jako je např. otázka holocaustu. Podstatnou roli zde hrají základní, existenciální otázky - utrpení a vina, ale i láska a smysl života.
U dodávateľa
7,06 € 7,43 €

Utrpení z nesmyslnosti života


Kniha obsahuje přednášky z let 1957–1975, v nichž se jako červená nit táhne otázka člověka po smyslu života. Viktor Frankl je přesvědčen, že utrpení z pocitu hluboké nesmyslnosti a ochromující prázdnoty života je specifickou nemocí naší doby. Vytvořil proto terapeutickou koncepci, s jejíž pomocí toto existenciální vakuum úspěšně léčil. V této knize dává nahlédnout do svého myšlení i praxe a na mnoha příkladech ukazuje, jak se dá utrpení z nesmyslnosti života léčit. „Názory, které profesor Frankl zastává v této a dalších svých knihách, znamenají nejdůležitější přínos pro obor psychoterapie od časů Freuda, Adlera a Junga. A jeho styl je mnohem čtivější.“ (Sir Cyril Burt, předseda British Psychological Society). „Tento svazek je tak zhuštěný, tak prodchnutý žhoucím humanismem, tak bohatý na dokumentaci a jeho kritické postoje jsou tak uvážlivé, že zasluhuje podrobnou četbu stránka co stránka.“ (Annales Médico-psychologiques). Viktor E. Frankl (1905–1997) byl profesorem neurologie a psychiatrie na vídeňské univerzitě a profesorem logoterapie na United States International University v Kalifornii a dalších amerických univerzitách. Je tvůrcem specifického druhu terapie, již nazval „logoterapie“, a směru tzv. existenciální analýzy, v nichž využil mj. své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů.
U dodávateľa
13,33 € 14,03 €

Mégis mondj igent az életre!


Világszerte olvasók egész generációi számára nyújtott megrázó élményt Viktor Frankl pszichiáter klasszikus memoárja, amelyben a náci haláltáborokban zajló mindennapi életről számol be. Frankl négy koncentrációs tábort járt meg 1942-45 között, ezek egyike Auschwitz volt. Meg kellett tapasztalnia szülei, fivére és várandós felesége halálát, és később ezekből a tragikus élményekből, saját és mások végletes gyötrődéséből kiindulva hozta létre terápiás módszerét. A szenvedést nem kerülhetjük el, állítja Frankl professzor, azt azonban eldönthetjük, hogy milyen módon viszonyulunk hozzá, és találunk-e benne értelmet. Értelmet találni az életben, bármilyen is az; kitűzni bizonyos célokat, és azok felé haladni - Frankl logoterápiájának ez a törekvés az alapköve. Sok tekintetben a pszichoanalízisre épít ez az elmélet, de annál általánosabb érvényű, és pozitív üzenete révén mindenkit szíven talál. Az ember egyedi, senki mással össze nem téveszthető lény, hangsúlyozza dr. Frankl, éppen ezért mindenkire rá van bízva, hogyan éli meg, hogyan értelmezi saját személyes tapasztalatait. Hozzuk ki a legtöbbet a lehetőségeinkből, forduljunk bizakodással a jövő felé, és legyünk elfogadóak - a logoterápia módszere ebben segít. Viktor E. Frankl 1997-ben, kilencvenkét évesen hunyt el. Könyvét azóta több mint harminc nyelvre fordították le, gondolatai olvasók tízmillióihoz jutottak el. Visszaemlékezését az amerikai kongresszusi könyvtár már évtizedekkel ezelőtt beválogatta a tíz legnagyobb hatású könyv közé.
U dodávateľa
11,77 € 12,39 €

dostupné aj ako:

Teorie a terapie neuróz


Po obecném výkladu neuróz autor dělí duševní poruchy na endogenní psychózy, psychosomatická onemocnění, funkční onemocnění a neurózy reaktivní, iatrogenní, psychogenní, noogenní a kolektivní. Výraz noogenní neurózy odráží Franklovo přesvědčení, že i problémy duchovního rázu či existenciální krize se mohou zdát zdrojem neurotických obtíží. Kolektivní neurózy zase znamenají neurotické poruchy typické pro ducha doby, v níž daný člověk žije. V druhé části knihy autor představuje dvě hlavní metody léčby noogenních neuróz logoterapii jakožto terapii vycházející z duchovních zdrojů a existenciální analýzu coby terapii zaměřenou na duchovní oblast a na osobní duchovní existenci. Kniha je doprovázena mnoha kazuistikami. Viktor E. Frankl (19051997) byl profesorem neurologie a psychiatrie. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto třetího vídeňského směru psychoterapie, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšla jeho kniha Utrpení z nesmyslnosti života.
Na sklade 1Ks
19,29 € 20,30 €

A szenvedő ember


A szenvedés teljesítményt és növekedést jelent. A szenvedés tulajdonképpeni teljesítménye nem más, mint érési folyamat. Az érést azonban az alapozza meg, hogy az ember belső szabadságra jut - minden külső függőség ellenére. Gondoljunk olyan extrém helyzetre, mint a hadifogság vagy a koncentrációs tábor: ebben a helyzetben az ember rendkívüli módon függ azoktól a feltételektől, amelyeket rákényszerítenek. De kitűnik, hogy ezek a feltételek és körülmények csak tevékenységét és élményeit határozzák meg, őt magát azonban meghagyják szabadnak, amint arról van szó, ahogyan ő viszonyul ehhez a külső körülmények által rendkívüli mértékben meghatározott szituációhoz. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember szabad minden feltételtől és körülménytől, és szabad sorsa belső uralására, az igaz, őszinte szenvedésre. Ez a szabadság nem ismer feltételeket, ez a szabadság „minden körülmények között” és az utolsó leheletig érvényesül.
Na sklade 1Ks
5,52 € 5,81 €

Léčba smyslem


Tato kniha je výsledkem série přednášek, kterou měl autor v letním semestru roku 1966 na Jižní metodistické univerzitě v texaském Dallasu. Ústředním pojmem přednášek je logoterapie psychoterapie zaměřená na hledání smyslu lidského života. Frankl zde zdůrazňuje systematickou povahu logoterapie, která předpokládá svobodu vůle, vůli ke smyslu a smysl života. Zaměřuje se na konkrétní logoterapeutické techniky a také na aplikační oblasti logoterapie, jež léčí různé typy neuróz. Logoterapie je kladena do kontextu jiných psychoterapeutických škol a závěrečná kapitola knihy se věnuje i jejímu vztahu k teologii. Viktor E. Frankl (19051997) byl profesorem neurologie a psychiatrie na Vídeňské univerzitě a profesorem logoterapie na United States International University v Kalifornii a dalších amerických univerzitách. Je tvůrcem tzv. logoterapie a existenciální analýzy jakožto třetího vídeňského směru psychoterapie, který se zaměřuje na hledání smyslu v lidském životě. Ve svých knihách Frankl mj. využil své zkušenosti vězně nacistických koncentračních táborů. V Portále vyšly jeho knihy Utrpení z nesmyslnosti života a Teorie a terapie neuróz.
Na sklade 1Ks
15,63 € 16,45 €

Napriek všetkému povedať životu áno


Znovuobjavené majstrovské dielo autora medzinárodného bestsellera Hľadanie zmyslu života, ktoré dáva nádej aj v neistých časoch. Jedenásť mesiacov po oslobodení z nacistických koncentračných táborov uskutočnil psychiater a neurológ Viktor E. Frankl vo Viedni sériu verejných prednášok. Profesor Frankl, ktorý sa krátko nato stal známym na celom svete, v nich vysvetlil svoje ústredné myšlienky o zmysle, odolnosti a dôležitosti prijatia života - aj napriek veľmi nepriaznivým udalostiam. Franklove slová silno rezonujú aj v súčasnosti, keď svet čelí čoraz vážnejším klimatickým a ekologickým hrozbám, prehlbujúcej sa sociálnej aj názorovej nerovnosti a veľkej ekonomickej neistote. Autor ponúka zaujímavý pohľad na odporúčanie "žite tak, akoby ste dostali druhú šancu" a odhaľuje svoje základné presvedčenie, že každá kríza v sebe zahŕňa príležitosť. Napriek nevýslovným hrôzam koncentračných táborov Frankl pozorovaním sily svojich spoluväzňov zistil, že vždy je možné "povedať životu áno". Toto poznanie je hlboká a nadčasová lekcia pre nás všetkých.
Na sklade 2Ks
9,56 € 10,99 €

dostupné aj ako:

Válaszd az életet. Visszaemlékezések


Frankl auschwitzi beszámolója olvasók millióit rendítette meg. De vajon milyen volt az élete előtte és utána? Ki az ember a könyvek mögött? Önéletírásában a világhírű pszichológus azokról a tapasztalatokról is mesél, amelyek a rezilienciakutatás előfutárává és az értékközpontú pszichoterápia megalapozójává tették: a zsidó szülői házról, Sigmund Freudhoz és Alfred Adlerhez fűződő fiatalkori kapcsolatairól, az öngyilkosság által fenyegetett fiatalok körében végzett munkájáról, a nácik eutanáziaprogramjával szemben kifejtett ellenállásáról, politikai üldöztetéséről, deportálásáról, majd hazatéréséről Bécsbe, ahol majd egész életét leélte. Frankl visszaemlékezéseit az elszenvedett veszteségek és szenvedések ellenére mélységes emberszeretet hatja át. Visszaemlékezését a családi archívumból származó képek egészítik ki. "Segített megbirkóznom a fájdalmaimmal" Edith Eva Eger
U dodávateľa
10,73 € 11,29 €

dostupné aj ako:

O smyslu života


Držíte v rukou nové vydání tří přednášek Viktora Frankla z roku 1946, které mají obrovskou sílu a jsou překvapivě aktuální a které shrnují celé myšlení tohoto velkého lékaře a psychoterapeuta. Jejich smyslem je ukázat, že život má navzdory všemu smysl – navzdory bídě, smrti, utrpení, nemoci, osudu – a je možné mu říci Ano. Mnoho lidí po celém světě skličuje poznání, že materiální blahobyt sám o sobě není tím, co by jejich životu dávalo smysl. Viktor Frankl říká, že je to sám život, kdo nám klade otázky, na něž máme odpovídat. A jedině když na ně odpovídáme, máme možnost naplnit smysl života. Frankl rozvíjí své základní přesvědčení, že být člověkem znamená být schopen zvolit si, jak budeme v různých situacích reagovat, jak k nim budeme přistupovat. Důkazem toho jsou jeho vlastní bolestivé zkušenosti se ztrátou, hladem a strachem ze smrti, ve kterých přese všechno dokázal nalézt i naději, přátelství a smysluplné zkušenosti. V každé krizi se skrývá také příležitost – a to prokázat svou vlastní lidskost.
Na sklade 1Ks
7,88 € 8,29 €

Napriek všetkému povedať životu áno


Dostupné aj v atraktívnej kolekcii za výhodnú cenu! Znovuobjavené majstrovské dielo autora medzinárodného bestsellera Hľadanie zmyslu života, ktoré dáva nádej aj v neistých časoch. Kniha Napriek všetkému povedať životu áno sú úplne prvé originálne prednášky Viktora Frankla, ktoré mal iba 11 mesiacov po oslobodení z koncentračného tábora. Tieto prednášky čiastočne obsahujú náznak niektorých myšlienok, ktoré neskôr rozpracoval v Hľadaní zmyslu života, ale obsahujú aj iné myšlienky a nejde o rovnaké texty. Prednášky vyšli pôvodne knižne v nemčine, ale nikdy predtým nevyšli v slovenčine, dokonca ani v angličtine, až teraz. Tieto dve knihy sa navzájom myšlienkovo dopĺňajú. Jedenásť mesiacov po oslobodení z nacistických koncentračných táborov uskutočnil psychiater a neurológ Viktor E. Frankl vo Viedni sériu verejných prednášok. Profesor Frankl, ktorý sa krátko nato stal známym na celom svete, v nich vysvetlil svoje ústredné myšlienky o zmysle, odolnosti a dôležitosti prijatia života – aj napriek veľmi nepriaznivým udalostiam. Franklove slová silno rezonujú aj v súčasnosti, keď svet čelí čoraz vážnejším klimatickým a ekologickým hrozbám, prehlbujúcej sa sociálnej aj názorovej nerovnosti a veľkej ekonomickej neistote. Autor ponúka zaujímavý pohľad na odporúčanie „žite tak, akoby ste dostali druhú šancu“ a odhaľuje svoje základné presvedčenie, že každá kríza v sebe zahŕňa príležitosť. Napriek nevýslovným hrôzam koncentračných táborov Frankl pozorovaním sily svojich spoluväzňov zistil, že vždy je možné „povedať životu áno“. Toto poznanie je hlboká a nadčasová lekcia pre nás všetkých.
Na stiahnutie
7,95 €

dostupné aj ako:

Hľadanie zmyslu života


Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako kniha Hľadanie zmyslu života. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora a hoci sa mu zážitky z neho stali hlavným podkladom, nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života. Od svojho prvého vydania v roku 1946 sa kniha stala svetovým bestsellerom, predalo sa z nej viac ako 10 miliónov kusov a bola preložená do viac ako tridsiatich svetových jazykov.
Na stiahnutie
6,95 €

dostupné aj ako:

Yes To Life In Spite of Everything


A rediscovered masterpiece by the 16 million copy bestselling author of Man's Search For Meaning Just months after his liberation from Auschwitz renowned psychiatrist Viktor E. Frankl delivered a series of talks revealing the foundations of his life-affirming philosophy. The psychologist, who would soon become world famous, explained his central thoughts on meaning, resilience and his conviction that every crisis contains opportunity. Published here for the very first time in English, Frankl's words resonate as strongly today as they did in 1946. Despite the unspeakable horrors in the camp, Frankl learnt from his fellow inmates that it is always possible to say 'yes to life' - a profound and timeless lesson for us all. With an introduction by Daniel Goleman.
U dodávateľa
13,25 € 13,95 €

Hľadanie zmyslu života - špeciálne doplnené vydanie


Len málo kníh zanechá v čitateľovi taký silný dojem ako táto. Autor, svetoznámy neurológ a psychiater, ju napísal po prepustení z koncentračného tábora, no nejde o vyratúvanie krutostí, ale o originálnu psychoanalýzu vychádzajúcu z autorovho prístupu k hľadaniu zmyslu vlastnej existencie a života. Doteraz sa z nej predalo viac ako 10 miliónov výtlačkov a bola preložená do vyše 30 jazykov. Toto vydanie navyše obsahuje: predslov autora bestsellera Chlapec v pásikavom pyžame, doslov psychoanalytika, list, ktorý Frankl napísal bezprostredne po návrate z koncentračného tábora v roku 1945, spomienkový príhovor pri príležitosti 40. výročia oslobodenia koncentračného tábora v Türkheime, spomienkový príhovor pri príležitosti 50. výročia invázie Hitlera do Rakúska, slovník pojmov a chronológiu života autora a holokaustu.
Na sklade 4Ks
12,34 € 12,99 €

dostupné aj ako:

Prožitek hor a zkušenost smyslu, 2.vydanie


Strach z lezení působil na známého neurologa a psychiatra jako koření života. Copak si člověk musí od sebe nechat všechno líbit? Nemůže být silnější než strach? V horách dostávají myšlenky volný průběh a vlastně není žádné větší podstatné rozhodnutí v mém životě, které bych tam neučinil Veškeré zážitky, za které jsme horám a stěnám a horským hřbetům vděčni, se podle Frankla svážejí a ukládají jako životní úroda do stodol, kde jsou chráněny před pomíjivostí. Hluboké myšlenky k horolezectví jsou doplněny působivými snímky Jana Zahradníčka.
U dodávateľa
7,73 € 8,14 €

Lékařská péče o duši


Kniha je základním dílem tzv. logoterapie, což je léčba smyslem. Logoterapie jako moderní psychoterapeutická metoda je v tomto díle nejsystematičtěji a nejinstruktivněji vyložena v obecném i specifickém plánu, a kniha je nejlepším pracovním úvodem do ní.
Na sklade 1Ks
12,54 € 13,20 €