! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Daniela Gandžalová

autor

Základy rodinného práva: Rodičia a deti - výživné


Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva charakterizuje právnu úpravu vybraných oblastí rodinného práva a to konkrétne oblasť právnej úpravy vzťahov medzi rodičmi a deťmi a inštitút výživného s podrobným vymedzením jednotlivých druhov vyživovacej povinnosti, ktoré pozná právna úprava v Zákone o rodine.
Na sklade 1Ks
9,88 € 10,40 €

Základy rodinného práva: Úvodná časť - manželské právo - osvojenie


Vysokoškolská učebnica Základy rodinného práva, je novou aktualizovanou a inovovanou podobou učebnicou z problematiky rodinného práva. Jej autori pri vypracovaní obsahového textu prihliadali na všetky zmeny, ktoré medzičasom nastali v oblasti rodinného zákonodarstva, a jednak na najnovšie poznatky vedy rodinného práva ako aj na niektoré skúsenosti súdnej praxe. Učebnica obsahuje úvodnú časť, právo manželské a problematiku osvojenia. Publikácia je určená nielen poslucháčom PrF UMB v Banskej Bystrici, ale aj ostatným poslucháčom fakúlt UMB, vrátane širšej odbornej verejnosti, ktorá sa stretáva s problematikou rodinného práva.
U dodávateľa
13,11 € 13,80 €