Michaela Gondeková

autor

KuliFerdo Ide do školy KOMPLET 1 – 3


Sada 3 pracovných zošitov pre predškolákov, ktoré pripravia na školu naozaj po všetkých stránkach. Tvoria užitočnú pomôcku na zistenie a rozvíjanie školskej pripravenosti detí. Sú určené pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Úlohy v pracovných zošitoch sú koncipované tak, aby rozvíjali všetkých desať oblastí školskej pripravenosti: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť.
Na sklade > 5Ks
22,50 € 25,00 €

KuliFerdo Ide do školy 2


Obsahuje súbor pracovných listov, prostredníctvom ktorých rodičia a učitelia zistia a budú rozvíjať školskú pripravenosť dieťaťa. Pri plnení úloh v pracovných listoch sa deti zabavia a zároveň precvičia všetky potrebné schopnosti a vedomosti školskej pripravenosti. Pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 2 je rozdelený do desiatich častí: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť. V jednotlivých tematických oblastiach je pripravených niekoľko úloh, ktoré by dieťa malo splniť.
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €

Paměť Manipulace Samostatnost


"Pracovní sešit obsahuje pracovní listy na procvičování paměti a ověření dovedností dítěte v oblasti manipulace a samostatnosti. Celá sada 6 pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro ověření dovedností, schopností a znalostí dítěte před vstupem do základní školy. Je určena všem, kteří mají doma budoucího školáka. Všechny aktivity lze jednoduše využít pro domácí procvičování při přípravě na úspěšný vstup do 1. třídy. Východiskem pro obsah pracovních listů jsou dovednosti uvedené v dokumentu, který vydalo MŠMT pod názvem „Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku“. Pracovní listy obsahují pojmenování potřebných dovedností a vysvětlení, proč jsou důležité, úkoly pro rodiče, úkoly pro dítě a příklady rozšiřujících aktivit."
Vypredané
2,63 € 2,77 €

Pohyb Manipulace


"Pracovní sešit obsahuje pracovní listy k ověření pohybových a manipulačních dovedností dítěte. Pokud má dítě u některých z dovedností rezervy, pracovní listy nabízejí návod na jejich procvičování. Celá sada 6 pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro ověření dovedností, schopností a znalostí dítěte před vstupem do základní školy. Je určena všem, kteří mají doma budoucího školáka. Všechny aktivity lze jednoduše využít pro domácí procvičování při přípravě na úspěšný vstup do 1. třídy. Východiskem pro obsah pracovních listů jsou dovednosti uvedené v dokumentu, který vydalo MŠMT pod názvem „Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku“. Pracovní listy obsahují pojmenování potřebných dovedností a vysvětlení, proč jsou důležité, úkoly pro rodiče, úkoly pro dítě a příklady rozšiřujících aktivit."
Vypredané
2,63 € 2,77 €

Znalosti Tvořivost


"Pracovní sešit obsahuje pracovní listy zaměřené na ověření znalostí dítěte a zjištění, jaké jsou jeho tvořivé schopnosti. Celá sada 6 pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro ověření dovedností, schopností a znalostí dítěte před vstupem do základní školy. Je určena všem, kteří mají doma budoucího školáka. Všechny aktivity lze jednoduše využít pro domácí procvičování při přípravě na úspěšný vstup do 1. třídy. Východiskem pro obsah pracovních listů jsou dovednosti uvedené v dokumentu, který vydalo MŠMT pod názvem „Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku“. Pracovní listy obsahují pojmenování potřebných dovedností a vysvětlení, proč jsou důležité, úkoly pro rodiče, úkoly pro dítě a příklady rozšiřujících aktivit."
Vypredané
2,63 € 2,77 €