! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Helena Vlčková

autor

Emócie a znalosti KuliFerdo a jeho svet


Tretí zošit trojdielnej série Kuliferdo a jeho svet je zameraný na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej zrelosti, pracovného tempa, emocionálnej zrelosti a všeobecných znalostí. Pracovný zošit je rozdelený do nasledujúcich 5 tematických blokov: 1.Spolupráca a sociálna zrelosť – predstavuje takú mieru pripravenosti dieťaťa, keď dokáže spoľahlivo reagovať na inštrukcie, rozlišuje sociálne roly a dokáže im prispôsobiť svoje konanie. 2.Pozornosť a a pracovná zrelosť – zahŕňa schopnosť dieťaťa vydržať po danú dobu v pokoji a sústredene pracovať, jeho zameranie pozornosti je stále, bez výkyvov. 3.Pracovné tempo – predstavuje takú úroveň, keď dieťa v stanovenom limite splní svoju úlohu, jeho tempo je stále, napriek tomu dostačujúce na elimináciu chýb. 4.Emocionálna zrelosť – predstavuje takú úroveň prežívania dieťaťa, keď dieťa dokáže byť pokojné, vyrovnané, zvládne krátkodobé sociálne odlúčenie od rodičov a čiastočne vie ovládať svoje zážitky a pocity, ktoré nie sú v danej situácii žiaduce. 5.Všeobecné znalosti – zahŕňajú najmä intelektové činnosti triedenia, predstavovanie si, formy abstrakcie, porovnávanie a pod.
Na sklade 1Ks
2,85 € 3,00 €

KuliFerdo Ide do školy KOMPLET 1 – 3


Sada 3 pracovných zošitov pre predškolákov, ktoré pripravia na školu naozaj po všetkých stránkach. Tvoria užitočnú pomôcku na zistenie a rozvíjanie školskej pripravenosti detí. Sú určené pre deti vo veku 5 až 7 rokov. Úlohy v pracovných zošitoch sú koncipované tak, aby rozvíjali všetkých desať oblastí školskej pripravenosti: Pohyb, Samostatnosť, Motorika, Vnímanie, Tvorivosť, Myslenie, Pravidlá, Jazyk a reč, Vedomosti a Pamäť.
Na sklade 3Ks
23,75 € 25,00 €

KuliFerdo Ide do školy 1


Pracovný zošit Kuliferdo ide do školy 1 je rozdelený do troch častí, ktoré sú zamerané: o na oblasť hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, pravo-ľavej a priestorovej orientácie, predmatematických predstáv a myslenia, o na oblasť zrakového a sluchového vnímania, reči a oblasť koordinácie ruky a oka (tzv. vizuomotoriky), o na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej zrelosti, pracovného tempa, emocionálnej zrelosti a oblasť všeobecných poznatkov.
Na sklade 3Ks
8,55 € 9,00 €