Knižné kamarátstva | DOPRAVA ZADARMO od 15€!

Lajos Grendel

autor

Az utolsó reggelen


Az alterego főhős, egy volt kiadói lektor súlyos életválsága távlatából tekint vissza sorsára. A felidézett történetdarabok, anekdoták, félbeszakadt monológok rendre a kudarcot, a hiábavaló küzdelmek gyötrő tapasztalatát jelenítik meg.
U dodávateľa
7,89 € 8,30 €

Odtienené oblomky


Trilógiu Odtienené oblomky tvoria romány Ostrá streľba (1981), Odkundesi (1982) a Odvodeniny (1986), za ktorý autor dostal Cenu Zväzu slovenských spisovateľov za najlepšiu prózu (1986). V prózach sa autor zamýšľa nad esenciou dejín, autentickým bytím a nad miestom človeka v histórii na území strednej Európy pri Dunaji so zmiešaným slovenským a maďarským obyvateľstvom od čias tureckého polmesiaca až po dnešok. V Ostrej streľbe nositelia príbehu dejiny strácajú pod nohami a nosia ich v sebe spolu so svetom, v ktorom žijú. V Odkundesoch autentický život vylučuje neschopnosť človeka vymaniť sa zo vzťahov menšinového etnického a prostredia a v Odvodeninách hlavná postava žije „odvodeným“ životom, lebo mu ho zhora a zvonka manipuluje (totalitný) režim.
Na sklade
12,26 € 12,90 €

Padlí anjeli


Posledný autorský výber Lajosa Grendela (1948-2018) obsahuje romány, ktoré prvýkrát vychádzajú v slovenčine v preklade Karola Wlachovského: Théseus a čierna vdova (1991), Posledné ráno (2013), Cesta doprázdna (2014), Padlí anjeli (2017). Súčasťou výberu sú aj nové, prepracované preklady diel Einsteinove zvony (1992) a Láska na diaľku (2012). Štýlovo rozdielne romány (historická alúzia, ironická absurdita, psychologická sonda) sceľuje autorov pohľad za clonu javovej skutočnosti všedného života. Jeho prvoradým zámerom je odhaliť odvrátenú tvár verejného a súkromného života (kariéra, politika; sex, rodina), v ktorom sa napriek beznádeje predsa len blysnú autenticky a zmyselne prežité nevšedné a zmysluplné dni.

Doteraz vo vydavateľstve Marenčin PT vyšli tri zväzky súborného diela Lajosa Grendela: Newhontská trilógia (2017), Odtienené oblomky (2017) a Obsažné batožiny (2018).
Na sklade
14,16 € 14,90 €

Képviselők


Vypredané
31,54 € 33,20 €

Obsažné batožiny


Autorský výber z kratších próz Lajosa Grendela. Tri literárne batožiny sa vlastne zhodujú s tromi etapami (rozhranie tvoria roky 1989 a 2014) autorovho prístupu k vnímanej a zažitej realite života a jeho obrazu v tvare literárnej fikcie s výrazným, ale premenlivým podtextom: obrazným, symbolickým, metaforickým, filozofickým, existenciálnym, žoviálnym, humorným, ironickým, absurdným.
Na sklade
14,16 € 14,90 €

Távol a szerelem


Grendel Lajos a Négy hét az élet című remeklése után újabb leszámolás-regényt írt. A halál és a szerelem rejtélye végigkíséri a főhős egész életét. Csupán ötven év múlva szembesül apja halálának valódi körülményeivel, s a kamaszkori, beteljesületlen szerelem a Németországban élő rokonlány iránt is talányként marad benne.
Na sklade
8,41 € 8,85 €

A kutya fája


U dodávateľa
4,73 € 4,98 €

És eljön az ő országa


Vypredané
1,90 € 2,00 €

Nálunk, New Hontban


"New-Hont, ez az először a szerző "Tömegsír" című regényében felbukkant kisváros, amelyiktől a regénybe szereplőként belépő író a "Nálunk, New Hontban" végén elbúcsúzik, hogy aztán a "Mátyás király New Hontban" című művében most már Grendelként írja tovább a történetet, olyan hely, ahol a történetek sosem fejeződnek be. Folyton újrakezdődnek, egymásra is válaszolva továbbíródnak a magyar irodalomban a kisváros-regények is, amelyeknek hőseiben már a XX. század elején ott volt az a tapasztalat, hogy ők valamiféle távoli, kifinomult kultúrában lejátszódott, nagyívű tragédia szereplőinek kisszerű másolatai... (...)" (Szilágyi Zsófia)
Na sklade
13,16 € 13,85 €

Newhontská trilógia


Newhontskú trilógiu tvoria tri romány U nás doma, v New Honte (2001), Hromadný hrob pri New Honte (1999) a Kráľ Matej v New Honte (2005). Autor v nich rozpráva s prísadou humoru, irónie, paródie, ale aj grotesky a absurdity o pomyselnom meste a kraji New Hont niekde medzi Tekovom a Hontom. V prírodnom a spoločenskom prostredí sa staré (Hont) spája s novým (New), čo poznačuje charakter Newhonťanov, najmä z akéhosi hontianského „záhoria", pomyselnej dediny Pohorného. Pohorniaci s predponou „po“ v mene sú svojrázne po/mýlení, po/rábajú tak i onak to aj ono, po/žívajú si tak aj onak (hlavne za tmy) A keď sa po/milujú, život sa im nezdá ani taký po/...tý...
Na sklade
12,26 € 12,90 €

A modern magyar irodalom története


Grendel Lajos A modern magyar irodalom története első kiadása (2010) után - kisebb-nagyobb megszakításokkal - szinte a haláláig dolgozott könyve bővítésén. Mindez részben betoldásokat, kiegészítéseket jelentett a meglévő fejezeteknél, amikor úgy ítélte meg, hogy korábbi értelmezései, elemzései nem elég árnyaltak az adott szerzőről, műről. Másrészt pedig új fejezeteket írt a két világháború közötti az. ún. konzervatív irodalom (Tormay Cécile, Szabó Dezső, Nyírő József, Bánffy Miklós, stb.), vagy a határon túli (Kányádi Sándor, Végel László, Fülöp Antal) és a kortárs irodalmunk (Hernádi Gyula, Ágh István, Tóth Erzsébet) képviselőiről. Grendel nem csak íróként, hanem olvasóként is szabad elme volt: a földrajzi határok mellett a különböző politikai-ideológai és ízlésbeli korlátokat is átlépte.
Na sklade
12,23 € 12,87 €

Einsteinove zvony


Iskrivý román o skutočnej tvári socializmu a zlomových udalostiach novembra 1989. Naivne dôverčivý mládenec sa ožení s dcérou komunistického funkcionára a ten ho vzápätí povýši na námestníka. Svetlá budúcnosť sa však nekoná, mladému potentátovi pomaly začne svitať.
Vypredané
4,75 € 5,00 €

Hromadný hrob pri New Honte


Grendelov román, ktorý prvýkrát vyšiel v roku 1999, je ukážkovým príkladom toho, ako je možné manipulovať vedomie človeka, ktorý síce nie je zlýÔ, ale má slabý charakter, je akýmsi novodobým Oblomovom. Dej sa odvíja od tej chvíle, keď v jednej zas
trčenej dedine, kdesi na strednom Slovensku, objavia masový hrob. Príbeh sa čoskoro dostane do absurdnej roviny, keď notabilityÔ dediny - starosta, notár, policajný kapitán - sa chopia iniciatívy a z tragickej skutočnosti sa pokúsia vyťažiť maximu
m, vraj v prospech chudobnej dediny.
Vypredané
6,28 € 6,61 €

Thészeusz és a fekete özvegy


Yvette-em, fekete hajú, tüzes Ariadném, fölöttébb büszke volt rám. Egy délelőtt, megint csak a konyhában, odasúgta a fülembe, hogy jó lenne, ha... Úgy látszik, a konyhai munka és környezet van a legélénkebb hatással szerelmi vágyára, gondoltam. Hiáb
a, minden nő egyedi eset, külön egyéniség, más-más hangszer: az egyik oboa, a másik angolkürt, a harmadik lant, a negyedik csembaló. Már indultam volna a nappaliba, de Yvette keze megállított.
Most itt.
Ejha! szörnyűködtem.
Én ráhasalok az as
ztalra, te fölhajtod hátul a szoknyámat, és úgy.

A Thészeusz és a fekete özvegyben Grendel Lajos előző regénye, a Szakítások legszerelmesebb, legkicsapongóbb természethű alakjának, a történész Szemere Ákosnak a további sorsát kíséri figyelemmel. Ák
os akit a csehszlovákiai magyar értelmiségi sors megtestesítőjének is tarthatunk ebben a regényben sem tagadja meg korábbi önmagát, Thészeuszként bolyong a kompromisszumok és érzelmek labirintusában, mígnem végleg kiköt Ariadnéja, a fekete özvegy k
arjaiban...
Vypredané
9,52 € 10,02 €

És eljön az Ő országa


Miközben a sajtó, rádió, tévé, közélet habzó gyűlölettel és sunyi lapítással hol máglyára küldené a volt (?) ügynököket, hol elmismásolná a puszta létüket is, Grendel megírja az ügynökök drámáját. Páratlan teljesítmény, még csak megközelítőleg sem vállalkozott ... Folytatás ›› senki hasonlóra. Holott mint minden nagyszerű dolog, ez is végtelenül egyszerű. Csak annyi, hogy akár Pilinszky, azt mondja: az ügynök "lappangó démonitása", bármilyen sötét dolgokat művelt is, nem tevékenységében rejlik, hanem a sorsában. (Pályi András)
A(z) És eljön az Ő országa Könyv szerzője Grendel Lajos.
Vypredané
9,56 € 10,06 €