! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Michael Halaška

autor

Repetitorium gynekologie, 2. rozšířené vydání


Kniha zpracovává moderním obsáhlým informačním způsobem gynekologická témata, je zaměřena na endokrinologii, pojednává o tématech urogynekologie, infekcích v gynekologii a o gynekologické onkologii. Rozsahem a způsobem zpracování je tato encyklopedie naprosto výjimečným počinem v oboru a na našem trhu ojedinělým dílem. Obsah: Anatomie malé pánve • Hormony řídící reprodukční funkci ženy • Metabolismus androgenů • Patologie metabolismu androgenů • Stanovení hormonů • Embryonální vývoj • Intersexualita – poruchy pohlavního vývoje • Kongenitální adrenální hyperplazie • Dysgeneze gonád • Menstruační cyklus • Poruchy menstruačního krvácení • Poruchy vázané na menstruační cyklus • Primární amenorea • Sekundární amenorea • Hyperandrogenní syndrom • Období pohlavního dospívání • Menopauza • Primární ovariální poruchy • Léčba příznaků spojených s menopauzou • Endo krinologie těhotenství • Antikoncepce • Endometrióza • Hyperprolaktinemie • Neplodnost • Ovariální hyperstimulační syndrom • Poruchy štítné žlázy se vztahem k reprodukční funkci • Infekce v gynekologii • Pelvic pain • Ektopická gravidita • Inkontinence moči • Sestup pánevních orgánů • Urgence a urgentní inkontinence moči • Úvod do gynekologické onkologie • Benigní onemocnění vulvy • Maligní onemocnění vulvy • Benigní onemocnění pochvy • Maligní onemocnění pochvy • Benigní onemocnění hrdla dělohy • Maligní onemocnění hrdla dělohy • Benigní onemocnění děložního těla • Maligní onemocnění děložního těla • Benigní onemocnění ovaria • Maligní onemocnění ovaria • Benigní onemocnění prsu • Maligní onemocnění prsu • Gestační trofoblastická nemoc • Operace v gynekologii • Endoskopie v gynekologii • Léky a lékové formy Komu je kniha určena: především pro postgraduální přípravu na evropskou specializační atestaci v oboru gynekologie a porodnictví, ale také pro ostatní gynekolgy v klinické praxi, studenty medicíny s hlubším zájmem o obor a pro všechny další klinické praktiky, kteří by se chtěli zabývat určitou problematikou podrobněji
Vypredané
66,75 € 70,26 €