! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Jaroslav Feyereisl

autor

Postpartální hemoragie


Primární poporodní hemoragie je v současné době hlavní příčinou mateřských úmrtí v globálním měřítku a významným faktorem závažné mateřské morbidity. Prevence, včasná diagnóza a efektivní léčba jsou hlavními předpoklady minimalizace negativního dopadu této závažné porodní komplikace na obecné i reprodukční zdraví žen. Profesionální management kritického poporodního krvácení vyžaduje dobré teoretické znalosti všech zúčastněných zdravotníků i efektivní organizaci práce na porodním sále. Motivací vzniku monografie o klinických aspektech postpartální hemoragie je snaha zlepšit povědomí o této trvalé hrozbě a zdokonalit organizaci péče o krvácející ženu po porodu, a to s využitím vlastních klinických zkušeností. Kniha reflektuje vývoj terapeutických metod poporodního krvácení a obsahuje bohatý autentický klinický materiál. Publikace je určena lékařům oboru gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicíny, hematologie, chirurgie či studentům lékařství a porodní asistence.
Na sklade 2Ks
20,42 € 21,49 €

Postpartum hemorrhage


Primární poporodní hemoragie je v současné době hlavní příčinou mateřských úmrtí v globálním měřítku a významným faktorem závažné mateřské morbidity. Prevence, včasná diagnóza a efektivní léčba jsou hlavními předpoklady minimalizace negativního dopadu této závažné porodní komplikace na obecné i reprodukční zdraví žen. Profesionální management kritického poporodního krvácení vyžaduje dobré teoretické znalosti všech zúčastněných zdravotníků i efektivní organizaci práce na porodním sále. Motivací vzniku monografie o klinických aspektech postpartální hemoragie je snaha zlepšit povědomí o této trvalé hrozbě a zdokonalit organizaci péče o krvácející ženu po porodu, a to s využitím vlastních klinických zkušeností. Kniha reflektuje vývoj terapeutických metod poporodního krvácení a obsahuje bohatý autentický klinický materiál. Publikace je určena lékařům oboru gynekologie a porodnictví, anesteziologie a intenzivní medicíny, hematologie, chirurgie či studentům lékařství a porodní asistence.
Na sklade 1Ks
21,37 € 22,49 €

Repetitorium gynekologie, 2. rozšířené vydání


Kniha zpracovává moderním obsáhlým informačním způsobem gynekologická témata, je zaměřena na endokrinologii, pojednává o tématech urogynekologie, infekcích v gynekologii a o gynekologické onkologii. Rozsahem a způsobem zpracování je tato encyklopedie naprosto výjimečným počinem v oboru a na našem trhu ojedinělým dílem. Obsah: Anatomie malé pánve • Hormony řídící reprodukční funkci ženy • Metabolismus androgenů • Patologie metabolismu androgenů • Stanovení hormonů • Embryonální vývoj • Intersexualita – poruchy pohlavního vývoje • Kongenitální adrenální hyperplazie • Dysgeneze gonád • Menstruační cyklus • Poruchy menstruačního krvácení • Poruchy vázané na menstruační cyklus • Primární amenorea • Sekundární amenorea • Hyperandrogenní syndrom • Období pohlavního dospívání • Menopauza • Primární ovariální poruchy • Léčba příznaků spojených s menopauzou • Endo krinologie těhotenství • Antikoncepce • Endometrióza • Hyperprolaktinemie • Neplodnost • Ovariální hyperstimulační syndrom • Poruchy štítné žlázy se vztahem k reprodukční funkci • Infekce v gynekologii • Pelvic pain • Ektopická gravidita • Inkontinence moči • Sestup pánevních orgánů • Urgence a urgentní inkontinence moči • Úvod do gynekologické onkologie • Benigní onemocnění vulvy • Maligní onemocnění vulvy • Benigní onemocnění pochvy • Maligní onemocnění pochvy • Benigní onemocnění hrdla dělohy • Maligní onemocnění hrdla dělohy • Benigní onemocnění děložního těla • Maligní onemocnění děložního těla • Benigní onemocnění ovaria • Maligní onemocnění ovaria • Benigní onemocnění prsu • Maligní onemocnění prsu • Gestační trofoblastická nemoc • Operace v gynekologii • Endoskopie v gynekologii • Léky a lékové formy Komu je kniha určena: především pro postgraduální přípravu na evropskou specializační atestaci v oboru gynekologie a porodnictví, ale také pro ostatní gynekolgy v klinické praxi, studenty medicíny s hlubším zájmem o obor a pro všechny další klinické praktiky, kteří by se chtěli zabývat určitou problematikou podrobněji
Vypredané
66,75 € 70,26 €

Peripartální hemoragie 2


Významní domácí ako aj zahraniční autori sa v publikácii venujú celosvetovo jednej z hlavných príčin úmrtnosti rodičiek- peripartálnemu krvácaniu - krvácaniu ktoré súvisí s pôrodom.Vzhľadom na to, že táto problematika predstavuje veľmi rozsiahly interdisciplinárny problém, kniha je zostavená z kapitol,ktoré sú pre klinickú prax najdôležitejšie.Je určená ženským lekárom ako aj študentom medicíny.
Vypredané
36,10 € 38,00 €