! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Alexander Ostró

autor

Vybrané kapitoly z gynekologie dětí a dospívajících 2


Významní domáci ako aj zahraniční autori monografiu zostavili zo starostlivo vybraných kapitol, ktoré reflektujú aktuálny stav problematiky v detskej gynekológii a zároveň poskytujú v jednej publikácii súhrn najnovších poznatkov obohatený o ojedinelú autorskú fotodokumentáciu v kapitole " Přehled vývoje ženského pohlavního ústrojí ", ktorá je výsledkom celoživotnej výskumnej embryologickej činnosti svetovo uzvávaného autora-embryológa prof.Jiráska.Monografia je určená ženským lekárom ako aj študentom medicíny.
Na sklade 1Ks
36,10 € 38,00 €

Peripartální hemoragie 2


Významní domácí ako aj zahraniční autori sa v publikácii venujú celosvetovo jednej z hlavných príčin úmrtnosti rodičiek- peripartálnemu krvácaniu - krvácaniu ktoré súvisí s pôrodom.Vzhľadom na to, že táto problematika predstavuje veľmi rozsiahly interdisciplinárny problém, kniha je zostavená z kapitol,ktoré sú pre klinickú prax najdôležitejšie.Je určená ženským lekárom ako aj študentom medicíny.
Vypredané
36,10 € 38,00 €