Petr Holý

autor

Autorský zákon 5. vydání


Páté vydání komentáře reflektuje aktuální legislativní změny a judikaturu. Autorský zákon nově obsahuje například úpravu osiřelých děl, karikatury a parafráze nebo komplexní úpravu kolektivní správy. Zároveň došlo k prodloužení doby trvání majetkových práv výkonného umělce v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti záznamu uměleckého výkonu a majetkových práv výrobce zvukového záznamu v souvislosti s vydáním nebo sdělením veřejnosti takového záznamu. Kniha obsahuje též komentář úpravy licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ).
U dodávateľa
44,20 € 46,53 €

Krabí zjevení


Strašidelné příběhy jsou v Japonsku velmi oblíbené; k největšímu rozkvětu tohoto žánru došlo v období Edo. Na starší historky o neobyčejných či nadpřirozených bytostech navázali moderní japonští autoři, ať už vlastní tvorbou nebo sběratelskou činností. Ke sběratelům tajuplných příběhů o podivných a neuvěřitelných jevech patří i autor této mimořádné knížky.
U dodávateľa
11,56 € 12,17 €

Nihilista na balkonu


Pětice vynikajících soudobých humoristických novel na pomezí fantaskna a satiry, hravě, a hlavně chytře vystavěných na paradoxech naší v mnohém tak komické současnosti.
Na sklade 1Ks
11,61 € 12,22 €

Válka na Ukrajině: kontext


Zaskočila vás tato válka? Nechápete, co se děje? Nechte se uvést do kontextu. Dozvíte se, proč je Putin v Rusku oblíbený, v čem selhal Západ, jak se liší přístupy světových velmocí a jaká jsou možná východiska konfliktu. Petr Holý vystudoval FSV a FHS UK. Pět let pracoval na oddělení bezpečnostních hrozeb Ministerstva vnitra. Potom se z vlastní vůle stal řidičem tramvaje. Díky této unikátní kariéře mohou být jeho analýzy psány fundovaně, ale zároveň svobodně, neformálně a čtivě.
Na sklade 5Ks
9,82 € 10,34 €

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související


Tento titul je novým vydaním knihy Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související z roku 2004Již druhé vydání komentáře k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalšíc h zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přináší nové poznatky z praxe, je doplněno o nejnovější judikaturu soudů, zejména Nejvyššího správního soudu a dokumenty vztahující se k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Komentář reaguje na aktuální otázky související s přechodem na digitální vysílání a naznačuje i předpokládaný vývoj tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU včetně směrnice o audiovizuálních mediálních službách. Publikace je určena nejen advokátům a pr ávníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je současně koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost, ať ze strany provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání, zadavatelů a zpracovatelů reklamy, ale i samotných konzumentů rozhlasového a televizního vysílání.
Vypredané
53,14 € 55,94 €

Autorský zákon


Tento titul je novým vydaním knihy Autorský zákon z roku 2004Autorský zákon přijatý v roce 2000 přinesl zcela novou koncepci pojetí autorských práv v České republice. Druhé vydání úspěšného komentáře vychází poté, co byly shromážděny prvé zkušeno sti s novým autorským zákonem, a to jak prostřednictvím judikatury obecných soudů, tak jeho aplikací ze strany těch, jejichž právní vztahy upravuje. Přináší fundovaný, prakticky zaměřený výklad práva autorského a práv souvisejících s autorským právem . Z obsahu: Text zákona Komentář Mezinárodní smlouvy Dokumenty Evropského společenství Prováděcí předpisy a předpisy související
Vypredané
44,21 € 46,54 €

Regulace reklamy Komentář


Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě. Publikace je určena nejen advokátům a právníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost (včetně zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy), ale i pro studenty vysokých škol oborů zaměřených na komunikační média.
Vypredané
32,15 € 33,84 €

Autorský zákon, komentář, 4.vydání


Kniha je komplexnou úpravou autorského práva a práv súvisiacich s autorských právom, tak ako sa vyvíjala v rámci medzinárodných zmlúv a európskeho práva a akú obsahujú i niektoré členské štáty Európskej únie. Obsahuje taktiež prostriedky ochrany autorského práva a práv súvisiacich a zahŕňa aj kolektívnu správu práv. Cieľom tohto komentára je pomenovanie eventuálnych nejasností či možných problémov a pomocou výkladových pravidiel a praxe autorov či príslušných súdov dospieť ku konrétnym záverom.
Vypredané
44,21 € 46,54 €