Štefan Hrušovský

autor

Praktická hepatológia - 3. prepracované, aktualizované vydanie


Praktická hepatológia - 3. prepracované, aktualizované vydanie
Na sklade 1Ks
13,16 € 13,85 €

Internistická propedeutika


OBSAH: Zoznam skratiek 7 Predhovor k I. vydaniu 13 Úvod 14 Ako čítať túto knihu 16Kapitola 1 MEDICÍNSKA ETIKA 17 1.1 Etika, zdravie a choroba 21 1.2 Etika lekára 22 1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23 1.4 Etika klinického výskumu 26Kapitola 2 ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ 2.1 Komunikačné zručnosti 29 2.2 Diagnostický, terapeutický proces a určovanie prognózy 33 2.3 Zdravotná dokumentácia a právne aspekty zdravotnej starostlivosti 37 2.4 Medicína založená na dôkazoch 45 2.5 Klinický výskum 46 2.6 Elektronická medicína 48Kapitola 3 ANAMNÉZA 3.1 Všeobecné poznámky 53 3.2 Terajšia choroba, terajší stav 55 3.3 Osobná anamnéza 75 3.4 Gynekologická a andrologická anamnéza 76 3.5 Sociálna a pracovná anamnéza 82 3.6 Rodinná anamnéza 83Kapitola 4 FYZIKÁLNE VYŠETRENIE 4.1 Základné pojmy fyzikálneho vyšetrenia 87 4.2 Prítomný celkový stav 90 4.3 Koža a kožné adnexy 103 4.4 Prítomný stav orgánov 147 4.5 Vyšetrenie pohybového systému 196Kapitola 5 SYNDROMOLÓGIA 5.1 Význam syndromológie 205 5.2 Poruchy termoregulácie 207 5.3 Poruchy imunity 212 5.4 Poruchy krvného tlaku 220 5.5 Koronárne syndrómy a infarkt myokardu 230 5.6 Retencia tekutín – edém 232 5.7 Obezita 235 5.8 Chudnutie 238 5.9 Asténia a únavový syndróm 242 5.10 Neurologické syndrómy 245 5.11 Gravidita a vnútorné choroby 248 5.12 Geriatrické syndrómy 252Kapitola 6 LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA 6.1 Laboratórne vyšetrenia 275 6.2 Biochemické vyšetrenia 278 6.3 Hematologické vyšetrenia 301 6.4 Mikrobiologické vyšetrenia 310 6.7 Vyšetrenie moču 325 Miniatlas 1 Mikroskopické vyšetrenie kostnej drene a krvi 327 Miniatlas 2 Mikroskopické vyšetrenie moču 334 Minigaléria 342Kapitola 7 DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE 7.1 Zobrazovanie v medicíne 345 7.2 Röntgenové zobrazenie 346 7.3 Zobrazenie magnetickou rezonanciou 349 7.4 Zobrazenie ultrazvukom 357 7.5 Nukleárna medicína a molekulové zobrazenie 374 Miniatlas 3 Rádiodiagnostické zobrazenia 397 Minigaléria 466Kapitola 8 ENDOSKOPIE 8.1 Princípy endoskopie 469 8.2 Vyšetrenie očného pozadia 470 8.3 Otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia 474 8.4 Bronchoskopia 477 8.5 Torakoskopia 483 8.6 Ezofágo-gastro-duodenoskopia 486 8.7 Kolonoskopia 490 8.8 Laparoskopia 493 Miniatlas 4 Endoskopia tráviacej trubice 496Kapitola 9 ELEKTROGRAFIA 9.1 Princípy snímania biopotenciálov 509 9.2 Elektrografia pri vyšetrení nervového systému 511 9.3 Elektrokardiografia 517Kapitola 10 BIOPSIE ORGÁNOV A TKANÍV 10.1 Patologická anatómia a jej metódy 567 10.2 Biopsia a cytológia 570 Miniatlas 5 Biopsie orgánov a tkanív 572 Minigaléria 586Kapitola 11 DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY 11.1 Punkcie ciev, injekcie a infúzie 589 11.2 Transfúzia krvi a krvných prípravkov 590 11.3 Orotracheálna intubácia 595 11.4 Žalúdkové sondy 598 11.5 Cievkovanie a punkcia močového mechúra 600 11.6 Punkcie telových dutín 602 11.7 Lumbálna punkcia 610 11.8 Punkcie orgánov 613 11.9 Vyšetrenia s katetrizáciou srdca 618 Minigaléria 624Kapitola 12 TERAPIA VNÚTORNÝCH CHORÔB 12.1 Životný štýl, životospráva 627 12.2 Lekárska psychológia 629 12.3 Diéty a liečebná výživa 636 12.4 Farmakoterapia 648 12.5 Hemoterapia 677 12.6 Oxygenoterapia 679 12.7 Eliminačná liečba 680 12.8 Invazívna liečba 684 12.9 Transplantácia orgánov, tkanív a buniek 685 12.10 Rádioterapia 693 12.11 Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve 699 12.12 Ortopedická protetika 710 12.13 Kúpeľná starostlivosť 717 12.14 Alternatívna medicína 721Kapitola 13 INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE 13.1 Kardiopulmonálna resuscitácia 727 13.2 Intenzívna starostlivosť pri vnútorných chorobách 739 13.3 Kardioverzia a defibrilácia 740 13.4 Liečba šoku 742 13.5 Poruchy vnútorného prostredia 746 13.6 Akútne krvácanie 751 13.7 Najčastejšie otravy 756 Miniatlas 6 Jedovaté huby 762
Vypredané
95,00 € 100,00 €