• Počet strán: 800
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788089171729
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-89171-72-9
 • Dátum vydania: 1. januára 2012
 • Vydavateľstvo : Herba
 • Hmotnosť: 2,26 kg

Internistická propedeutika

Štefan Hrušovský

OBSAH:
Zoznam skratiek 7
Predhovor k I. vydaniu 13
Úvod 14
Ako čítať túto knihu 16

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA 17
1.1 Etika, zdravie a choroba 21
1.2 Etika lekára 22
1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23
1.4 Etika klinického výskumu 26Kapitola 2
ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ
2.1 Komunikačné zručnosti 29
2.2 Diagnostický, terapeutický proces a určovanie prognózy 33
2.3 Zdravotná dokumentácia a právne aspekty zdravotnej starostlivosti 37
2.4 Medicína založená na dôkazoch 45
2.5 Klinický výskum 46
2.6 Elektronická medicína 48

Kapitola 3
ANAMNÉZA
3.1 Všeobecné poznámky 53
3.2 Terajšia choroba, terajší stav 55
3.3 Osobná anamnéza 75
3.4 Gynekologická a andrologická anamnéza 76
3.5 Sociálna a pracovná anamnéza 82
3.6 Rodinná anamnéza 83

Kapitola 4
FYZIKÁLNE VYŠETRENIE
4.1 Základné pojmy fyzikálneho vyšetrenia 87
4.2 Prítomný celkový stav 90
4.3 Koža a kožné adnexy 103
4.4 Prítomný stav orgánov 147
4.5 Vyšetrenie pohybového systému 196

Kapitola 5
SYNDROMOLÓGIA
5.1 Význam syndromológie 205
5.2 Poruchy termoregulácie 207
5.3 Poruchy imunity 212
5.4 Poruchy krvného tlaku 220
5.5 Koronárne syndrómy a infarkt myokardu 230
5.6 Retencia tekutín – edém 232
5.7 Obezita 235
5.8 Chudnutie 238
5.9 Asténia a únavový syndróm 242
5.10 Neurologické syndrómy 245
5.11 Gravidita a vnútorné choroby 248
5.12 Geriatrické syndrómy 252

Kapitola 6
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
6.1 Laboratórne vyšetrenia 275
6.2 Biochemické vyšetrenia 278
6.3 Hematologické vyšetrenia 301
6.4 Mikrobiologické vyšetrenia 310
6.7 Vyšetrenie moču 325
Miniatlas 1 Mikroskopické vyšetrenie kostnej drene a krvi 327
Miniatlas 2 Mikroskopické vyšetrenie moču 334
Minigaléria 342

Kapitola 7
DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE
7.1 Zobrazovanie v medicíne 345
7.2 Röntgenové zobrazenie 346
7.3 Zobrazenie magnetickou rezonanciou 349
7.4 Zobrazenie ultrazvukom 357
7.5 Nukleárna medicína a molekulové zobrazenie 374
Miniatlas 3 Rádiodiagnostické zobrazenia 397
Minigaléria 466

Kapitola 8
ENDOSKOPIE
8.1 Princípy endoskopie 469
8.2 Vyšetrenie očného pozadia 470
8.3 Otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia 474
8.4 Bronchoskopia 477
8.5 Torakoskopia 483
8.6 Ezofágo-gastro-duodenoskopia 486
8.7 Kolonoskopia 490
8.8 Laparoskopia 493
Miniatlas 4 Endoskopia tráviacej trubice 496

Kapitola 9
ELEKTROGRAFIA
9.1 Princípy snímania biopotenciálov 509
9.2 Elektrografia pri vyšetrení nervového systému 511
9.3 Elektrokardiografia 517

Kapitola 10
BIOPSIE ORGÁNOV A TKANÍV
10.1 Patologická anatómia a jej metódy 567
10.2 Biopsia a cytológia 570
Miniatlas 5 Biopsie orgánov a tkanív 572
Minigaléria 586

Kapitola 11
DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY
11.1 Punkcie ciev, injekcie a infúzie 589
11.2 Transfúzia krvi a krvných prípravkov 590
11.3 Orotracheálna intubácia 595
11.4 Žalúdkové sondy 598
11.5 Cievkovanie a punkcia močového mechúra 600
11.6 Punkcie telových dutín 602
11.7 Lumbálna punkcia 610
11.8 Punkcie orgánov 613
11.9 Vyšetrenia s katetrizáciou srdca 618
Minigaléria 624

Kapitola 12
TERAPIA VNÚTORNÝCH CHORÔB
12.1 Životný štýl, životospráva 627
12.2 Lekárska psychológia 629
12.3 Diéty a liečebná výživa 636
12.4 Farmakoterapia 648
12.5 Hemoterapia 677
12.6 Oxygenoterapia 679
12.7 Eliminačná liečba 680
12.8 Invazívna liečba 684
12.9 Transplantácia orgánov, tkanív a buniek 685
12.10 Rádioterapia 693
12.11 Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve 699
12.12 Ortopedická protetika 710
12.13 Kúpeľná starostlivosť 717
12.14 Alternatívna medicína 721

Kapitola 13
INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE
13.1 Kardiopulmonálna resuscitácia 727
13.2 Intenzívna starostlivosť pri vnútorných chorobách 739
13.3 Kardioverzia a defibrilácia 740
13.4 Liečba šoku 742
13.5 Poruchy vnútorného prostredia 746
13.6 Akútne krvácanie 751
13.7 Najčastejšie otravy 756
Miniatlas 6 Jedovaté huby 762
OBSAH:
Zoznam skratiek 7
Predhovor k I. vydaniu 13
Úvod 14
Ako čítať túto knihu 16

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA 17
1.1 Etika, zdravie a choroba 21
1.2 Etika lekára 22
1.3 Etika zdravotnej starostlivosti 23
1.4 Etika klinického výskumu 26Kapitola 2
ZÍSKAVANIE A SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ
2.1 Komunikačné zručnosti 29
2.2 Diagnostický, terapeutický proces a určovanie prognózy 33
2.3 Zdravotná dokumentácia a právne aspekty zdravotnej starostlivosti 37
2.4 Medicína založená na dôkazoch 45
2.5 Klinický výskum 46
2.6 Elektronická medicína 48

Kapitola 3
ANAMNÉZA
3.1 Všeobecné poznámky 53
3.2 Terajšia choroba, terajší stav 55
3.3 Osobná anamnéza 75
3.4 Gynekologická a andrologická anamnéza 76
3.5 Sociálna a pracovná anamnéza 82
3.6 Rodinná anamnéza 83

Kapitola 4
FYZIKÁLNE VYŠETRENIE
4.1 Základné pojmy fyzikálneho vyšetrenia 87
4.2 Prítomný celkový stav 90
4.3 Koža a kožné adnexy 103
4.4 Prítomný stav orgánov 147
4.5 Vyšetrenie pohybového systému 196

Kapitola 5
SYNDROMOLÓGIA
5.1 Význam syndromológie 205
5.2 Poruchy termoregulácie 207
5.3 Poruchy imunity 212
5.4 Poruchy krvného tlaku 220
5.5 Koronárne syndrómy a infarkt myokardu 230
5.6 Retencia tekutín – edém 232
5.7 Obezita 235
5.8 Chudnutie 238
5.9 Asténia a únavový syndróm 242
5.10 Neurologické syndrómy 245
5.11 Gravidita a vnútorné choroby 248
5.12 Geriatrické syndrómy 252

Kapitola 6
LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA
6.1 Laboratórne vyšetrenia 275
6.2 Biochemické vyšetrenia 278
6.3 Hematologické vyšetrenia 301
6.4 Mikrobiologické vyšetrenia 310
6.7 Vyšetrenie moču 325
Miniatlas 1 Mikroskopické vyšetrenie kostnej drene a krvi 327
Miniatlas 2 Mikroskopické vyšetrenie moču 334
Minigaléria 342

Kapitola 7
DIAGNOSTICKÉ ZOBRAZOVANIE
7.1 Zobrazovanie v medicíne 345
7.2 Röntgenové zobrazenie 346
7.3 Zobrazenie magnetickou rezonanciou 349
7.4 Zobrazenie ultrazvukom 357
7.5 Nukleárna medicína a molekulové zobrazenie 374
Miniatlas 3 Rádiodiagnostické zobrazenia 397
Minigaléria 466

Kapitola 8
ENDOSKOPIE
8.1 Princípy endoskopie 469
8.2 Vyšetrenie očného pozadia 470
8.3 Otoskopia, rinoskopia, laryngoskopia 474
8.4 Bronchoskopia 477
8.5 Torakoskopia 483
8.6 Ezofágo-gastro-duodenoskopia 486
8.7 Kolonoskopia 490
8.8 Laparoskopia 493
Miniatlas 4 Endoskopia tráviacej trubice 496

Kapitola 9
ELEKTROGRAFIA
9.1 Princípy snímania biopotenciálov 509
9.2 Elektrografia pri vyšetrení nervového systému 511
9.3 Elektrokardiografia 517

Kapitola 10
BIOPSIE ORGÁNOV A TKANÍV
10.1 Patologická anatómia a jej metódy 567
10.2 Biopsia a cytológia 570
Miniatlas 5 Biopsie orgánov a tkanív 572
Minigaléria 586

Kapitola 11
DIAGNOSTICKÉ A TERAPEUTICKÉ VÝKONY
11.1 Punkcie ciev, injekcie a infúzie 589
11.2 Transfúzia krvi a krvných prípravkov 590
11.3 Orotracheálna intubácia 595
11.4 Žalúdkové sondy 598
11.5 Cievkovanie a punkcia močového mechúra 600
11.6 Punkcie telových dutín 602
11.7 Lumbálna punkcia 610
11.8 Punkcie orgánov 613
11.9 Vyšetrenia s katetrizáciou srdca 618
Minigaléria 624

Kapitola 12
TERAPIA VNÚTORNÝCH CHORÔB
12.1 Životný štýl, životospráva 627
12.2 Lekárska psychológia 629
12.3 Diéty a liečebná výživa 636
12.4 Farmakoterapia 648
12.5 Hemoterapia 677
12.6 Oxygenoterapia 679
12.7 Eliminačná liečba 680
12.8 Invazívna liečba 684
12.9 Transplantácia orgánov, tkanív a buniek 685
12.10 Rádioterapia 693
12.11 Rehabilitácia vo vnútornom lekárstve 699
12.12 Ortopedická protetika 710
12.13 Kúpeľná starostlivosť 717
12.14 Alternatívna medicína 721

Kapitola 13
INTENZÍVNA STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE
13.1 Kardiopulmonálna resuscitácia 727
13.2 Intenzívna starostlivosť pri vnútorných chorobách 739
13.3 Kardioverzia a defibrilácia 740
13.4 Liečba šoku 742
13.5 Poruchy vnútorného prostredia 746
13.6 Akútne krvácanie 751
13.7 Najčastejšie otravy 756
Miniatlas 6 Jedovaté huby 762
menej
 • Počet strán: 800
 • Väzba: tvrdá
 • EAN: 9788089171729
 • Jazyk: slovenský
 • ISBN: 978-80-89171-72-9
 • Dátum vydania: 1. januára 2012
 • Vydavateľstvo : Herba
 • Hmotnosť: 2,26 kg

book

85 225 kníh na sklade ihneď k odoslaniu

wallet

Poštovné zadarmo pre nákupy od 39€

store

Rezervácie v 60 kníhkupectvách


Hodnotenia (0)

0

Odporúčania