Christian Jacq

autor

Egypťan Champollion


V júli 1828 pricestuje Jean-Franois Champollion do Egypta, do svojej duchovnej vlasti. Egypťan, ako ho prezývajú, prichádza do bájneho orientu, plného historických skvostov, ale aj nebezpečenstiev. Presvedčený, že odhalil tajomstvo hieroglyfov, p utuje celým Egyptom a Núbiou, aby preveril správnosť svojej geniálnej intuície...
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Egypt veľkých faraónov


Rozprávanie o osudoch a činoch faraónov veľkého Egypta.Christian Jacq vybral 22 tých, ktorí pravdepodobne najvýraznejšie ovplyvnili osud krajiny a zanechali po sebe najveľkolepejšie stavby. Kráľ Škorpión, Meni, zjednotiteľ Egypta, Džoser, Chufu, Ahmose, faraónka Hatšepsut, Thutmose, kacír Achnaton, Tutanchamon, Ramesse, Kleopatra...sú mená vzdialené i blízke, reprezentujúce dlhú líniu egyptských faraónskych dynastií.
Na sklade 1Ks
13,21 € 13,90 €

Ramses Syn světla


Ožívá příběh o cti, odvaze, zradě a lásce z dob starého Egypta. Ramses je nevědomky připravován na roli budoucího panovníka. Je tu ovšem jeden problém. O trůn totiž usilují i jiní. Nezkušený Ramses se snaží bojovat s podlými intrikami a závistí lidí, od nichž by to nejméně čekal. Ve víru divokých událostí bude muset čelit mnoha těžkým rozhodnutím a hledat způsob, jak rozpoznat pravé přátelství a lásku.
Na sklade 1Ks
16,67 € 17,55 €

dostupné aj ako:

Ramses


Po smrti faraona Setchiho se stává následníkem trůnu Ramses. Šlechta i představitelé církve mají z nového panovníka ale obavy. Jeho starší bratr Šenar se stále nesmířil s tím, že se faraonem stal Ramses, a spřádá plány, jak ho o trůn připravit. Ramsesovu vládu se ovšem snaží znejistit i zrádní nepřátelé a mágové, kteří jsou ochotni zaprodat Egypt výbušným Chetitům, jen aby získali moc.
Na sklade 1Ks
16,67 € 17,55 €

dostupné aj ako:

Kameň svetla - Paneb Ohnivý


Tretí diel svetového bestselleru Kameň svetla, ktorý s úspešnou pantalógiou o Ramzesovi, zaradil autora medzi najpredávanejších francúzskych spisovateľov sveta. Podarí sa hlavným aktérom nášho príbehu zmariť úklady zradcu a udržať Miesto Pravdy - zák lad večnosti egyptského kráľovstva-, ktorému zasvätili svoje životy?
Vypredané
5,96 € 6,27 €

Ramses: Paní z Abú Simbelu, 2. vydání


Ani po vítězství v bitvě se Ramsesovi nepodařilo dosáhnout stažení obávaných chetitských vojsk. Navíc musí čelit také Mojžíšovi, dávnému příteli z dětství, který se vrací do Egypta, aby podnítil hebrejský lid k odchodu. Navzdory všem nástrahám Ramses nezanedbává milovanou Nefertari. Rozhodne se své city vytesat v kameni - postavit v Abú Simbelu dva chrámy jako symboly jejich věčné lásky.
Na sklade 2Ks
16,67 € 17,55 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Mozart 2 - Syn svetla (-90%)


Najprv symfónia, potom serenáda... Mozart neprestáva komponovať, akoby od toho závisel celý jeho život. Táto sloboda vystavovaná na obdiv sa nepáči jeho zamestnávateľovi, salzburskému arcibiskupovi Colloredovi, ktorý si vyžaduje iba jedno - poslušnosť. Mladý rebelantský hudobník sa preto rozhodne definitívne vymaniť spod jeho vplyvu a usadí sa vo Viedni. Tam spoznáva aj ženu svojho života Konstancu Weberovú. Thamos, verný umelcov spoločník, sa v rovnakom čase pokúša vytvoriť slobodomurársku lóžu, ktorá by dokázala preniesť ideály, inšpirované veľkými egyptskými mystériami, na svojho chránenca. Vládna moc však jeho úsilie neoceňuje a hnutie pokladá za nebezpečný výtvor revolúcie. Napriek tomu sa Mozart v dvadsiatich ôsmich rokoch stáva slobodomurárskym učňom. Svetlo je v ňom, blíži sa Figarova svadba...
Na sklade 1Ks
0,99 € 9,92 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Čierny faraón (-50%)


Chrámy v severnom Egypte sú prázdne, bohovia upadli do zabudnutia. Krajine vládne nespravodlivosť a korupcia. Každý myslí iba na to, ako vyťažiť maximum pre seba. V kráľovstve na juhu však múdro a s láskou vládne čierny faraón Pianchi. Tento Núbijčan odmieta neodvratnosť zániku egyptskej ríše. Má jediné želanie, aby sa bohovia zasa usídlili v zjednotenom Egypte.
Na sklade 1Ks
4,14 € 8,27 €

dostupné aj ako:

Lacná kniha Královna svobody II: Válka korun (-70%)


Hyksonští barbaři, kteří ovládli Egypt, netuší, že jejich moc je ohrožena. Díky krásné a odvážné královně Ahotep a jejímu manželovi faraonu Seqenovi vznikla u Théb tajná vojenská základna, kde se připravovali vojáci, vyráběla se válečná výstroj i lodě. Konečně nastává tolik očekávaná chvíle, kdy armáda vytáhne do boje. Prozíravá královna nejprve z jihu odvrátí útok Núbijců, pak vojsko vedené jejím a Sequenovým synem, faraonem Kamesem, zamíří na sever. Zdá se, že je nic nezastaví...
Na sklade 1Ks
2,81 € 9,35 €

dostupné aj ako:

Starobylý Egypt deň po dni


Ako vznikol faraónsky štát? Ktorá je najstaršia kniha sveta? Akí boli odvážni bádatelia skúmajúci Núbiu? Poznáme skutočný príbeh kráľovi oddaného Sinuheta? Na tieto, ale aj iné otázky nám odpovie zasvätený sprievodca starým Egyptom, kde sa stretneme s faraónmi, mágmi, bojovníkmi alebo roľníkmi, krasorečníkmi či inými známymi, ale aj niektorými nedocenými osobnosťami.
Vypredané
12,26 € 12,90 €

Ramses 5 Under The Western Acacia


After bringing outstanding prosperity to Egypt, Ramses had hoped to enjoy a serene old age. But he must continue to rule. Above all, Ramses must strive to preserve Egypt's hard-won peace. But under threat of a new war, the Hittite Emperor is exhorting him to wed his daughter, and the Libyans, greedy for revenge, are rebelling...Ramses is still the miracle worker, the Son of the Light, but the passing of the last forty years of his reign, has robbed him of one after another of his lifelong friends, leaving him more and more isolated as he confronts Egypt's enemies. And when, in his old age, the time to meet his final enemy comes, Ramses goes to sit in the shade of the Western acacia to prepare for his final journey. Only then can the scribe Ahmeni, who has faithfully served his sovereign for the sixty-seven years of his reign, lay down his brush...
Vypredané
10,37 € 10,92 €

Shadow Of The Sphinx


The time has come for the final confrontation. Appointed supreme magistrate and first minister of Egypt, Pazair and his wife Neferet must join forces against the Finance Minister, Pazair's sworn enemy, now openly presenting himself as spokesman for the conspirators who plan to overthrow Ramses the Great in order to seize supreme power. The situation appears desperate. By undermining the economy, the conspirators threaten to destroy the values which presided over the birth of Egyptian civilisation. And allies are few and far between. Where is Pazair's blood brother Suti, who has escaped from his Nubian prison? After several fruitless attempts, will the mysterious "shadow-eater" succeed in eliminating Pazair? Who is the real leader of the conspirators, the one hiding in the shadows? And who will emerge victorious from this fierce battle, on which the survival of Egypt depends?
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Usirove tajomstvá 2. - Sprisahanie zla


Napriek odhodlaniu faraóna Senusreta, napriek neúnavnému, no márnemu úsiliu jeho generálov, hľadajúcich vinníka zla a zlato s liečivou silou, napriek starostlivosti kráľovnej a siedmich kňažiek bohyne Hathor, strom života v Abyde vyschýna. Jedna z kňažiek, tajomná Eset, ktorej krása a pôvab nedajú spávať mladému pisárovi Ikerovi, príde s návrhom, že na záchranu životodarnej akácie treba v Dahšúre postaviť pyramídu stelesňujúcu boha Usira. Faraón s tým súhlasí a stavba sa začína pod Esetiným dohľadom. Zatiaľ sa proti kráľovi pripravuje trojnásobné sprisahanie. Je to predovšetkým Zvestovateľ, diabolský kazateľ spolčený s púšťovými kmeňmi a Ázijčanmi, ktorý sa rozhodol zavraždiť Senusreta, zničiť Egypt a zmocniť sa vlády nad svetom. Aj na kráľovskom dvore ctibažný zradca Medes chce zniesť zo sveta svojho pána a nakoniec zmanipulovaný pisár Iker usúdi, že dozrel čas, aby zúčtoval s „tyranským“ faraónom. Zdá sa, že Senusret je osamotený a že jeho osud je spečatený.
Vypredané
6,91 € 7,27 €

Usirove tajomstvá 4. - Veľké tajomstvo


Zvestovateľ sa v prestrojení a pod cudzím menom votrel do Abyda, kde sa spolu so zákerným kňazom Begom, zvodnou Binou a zabijakom Šabom Krivošom chystá spáchať ten najťažší zločin – zavraždiť Kráľovského syna Ikera. Keby sa mu tento plán podaril, mohol by dosiahnuť nielen zvrhnutie faraóna, ale aj zničenie Egypta a jeho civilizácie. Podarí sa Ikerovi splniť misiu, ktorou ho poveril Senusret – nájsť skrytého nepriateľa v Abyde a celebrovať Usirove mystériá? Ako sa skončí úsilie jeho manželky Eset, ktorá prekoná nepredstaviteľné prekážky a nebezpečenstvá, aby ho vytrhla z chladného objatia smrti? V tomto poslednom zväzku tetralógie Christiana Jacqa budeme objavovať a prežívať mágiu a poéziu veľkého tajomstva usirovského znovuzrodenia, bez ktorého si nevieme predstaviť dejiny starovekého Egypta.
Vypredané
10,06 € 10,59 €

Mozart 1 - Veľký mág


Hral na klavíri a komponoval skôr, než vedel čítať. Zázračné dieťa Wolfgang Amadeus Mozart. Jeho hru obdivovala Mária Terézia i šľachta na najvýznamnejších dvoroch Európy. Málokto však tušil, že po každom koncertnom turné sa Mozart spolu so svojou rodinou musel vrátiť do Salzburgu, do služieb arcibiskupa. Synova vyčerpanosť, choroba a obavy zo straty úspechu trápili hlavne Wolfgangovho otca Leopolda.V prvej časti románu Christiana Jacqa však génia sprevádzal a podporoval ešte jeden muž - Tahmos, gróf z Théb, ktorý prišiel z Horného Egypta, aby na cestách dohliadal na svojho chránenca. Hoci Mozarta spoznáva ako malé dieťa, verí, že má pred sebou Veľkého mága, človeka, ktorého dielo ucháni ľudstvo pred upadnutím do chaosu... V tomto životopisnom románe o W. A. Mozartovi Christian Jacq poodhaľuje tajný život jedného z najväčších skladateľov všetkých čias a jeho úzke spojenie so slobodomurárstvom.
Vypredané
9,42 € 9,92 €

Mozart 2 - Syn svetla


Najprv symfónia, potom serenáda... Mozart neprestáva komponovať, akoby od toho závisel celý jeho život. Táto sloboda vystavovaná na obdiv sa nepáči jeho zamestnávateľovi, salzburskému arcibiskupovi Colloredovi, ktorý si vyžaduje iba jedno - poslušnosť. Mladý rebelantský hudobník sa preto rozhodne definitívne vymaniť spod jeho vplyvu a usadí sa vo Viedni. Tam spoznáva aj ženu svojho života Konstancu Weberovú. Thamos, verný umelcov spoločník, sa v rovnakom čase pokúša vytvoriť slobodomurársku lóžu, ktorá by dokázala preniesť ideály, inšpirované veľkými egyptskými mystériami, na svojho chránenca. Vládna moc však jeho úsilie neoceňuje a hnutie pokladá za nebezpečný výtvor revolúcie. Napriek tomu sa Mozart v dvadsiatich ôsmich rokoch stáva slobodomurárskym učňom. Svetlo je v ňom, blíži sa Figarova svadba...
Vypredané
9,42 € 9,92 €

dostupné aj ako: