Ďalším prehliadaním stránky súhlasíte s používaním cookies.

Róbert Jakubáč

List.php:/getLoadedProductCollection 9 List.php:/getLoadedProductCollection 9
 • Autor: Pavol Valuška, Róbert Jakubáč

  Judikatúra vo veciach dobrých mravov

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 30. augusta 2017
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,25 €
  Vaša cena: 18,29 
  Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov. Zásadný význam pri presadzovaní morálneho rozmeru práva a idey spravodlivosti pri aplikácii právnych noriem v oblasti súkromného práva, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Marek Maslák, Róbert Jakubáč

  Zákon o pozemkových spoločenstvách

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 9. mája 2019
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Posielame do 21 dní
  Bežná cena: 38,50 €
  Vaša cena: 36,58 
  Starostlivé obhospodarovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy by malo byť jednou z hodnôt našej spoločnosti. Zameriavanie sa na význam lesov a poľnohospodárstva je veľmi dôležité pre prežitie spoločnosti ako-takej. Práve pôda je centrálnym pojmom činnosti pozemkových spoločenstiev. Urbariáty, komposesoráty a im podobné … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč, Zdenko Jakubáč

  Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov II. diel

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 20. februára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,90 €
  Vaša cena: 16,06 
  Relatívna neplatnosť právnych úkonov, (ne)platnosť právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, dôsledky neplatnosti právnych úkonov a posudzovanie (ne)platnosti právnych úkonov Značný rozsah judikatúry, týkajúcej sa problematiky (ne)platnosti právnych úkonov a jej dôsledkov, neumožnil spracovať prehľad stanovísk súdnej … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč, Zdenko Jakubáč

  Judikatúra vo veciach (ne)platnosti právnych úkonov - I.diel

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 17. januára 2018
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 20,50 €
  Vaša cena: 19,48 
  Všeobecná právna úprava (ne)platnosti právnych úkonov v oblasti občianskeho práva hmotného, resp. súkromného práva, obsiahnutá v Občianskom zákonníku, vykazujúca značnú mieru stabily v tom zmysle, že nie je predmetom častých legislatívnych zmien, patrí medzi fundamentálne zložky matérie občianskeho práva hmotného, … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč

  Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 15. novembra 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,50 €
  Vaša cena: 18,53 
  Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných zoznamov, resp. verejných registrov. Zápis do katastra ako verejnej knihy má spravidla ďalekosiahle dôsledky v oblasti súkromného práva a v niektorých prípadoch … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč

  Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - komentár

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 31. júla 2016
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 15,00 €
  Vaša cena: 14,25 
  V aplikačnej praxi nie sú nijako výnimočné prípady uplatňovania práva na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, resp. zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč

  Judikatúra vo veciach vecných práv k cudzím veciam

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 10. októbra 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,80 €
  Vaša cena: 15,96 
  Po publikáciách „Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva“, „Judikatúra vo veciach podielového spoluvlastníctva“ a „Judikatúra vo veciach bezpodielového spoluvlastníctva manželov“ prichádza vydavateľstvo Wolters Kluwer s. r. o. s ďalším výberom z judikatúry slovenských a českých súdov z oblasti … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč

  Judikatúra vo veciach držby a vlastníckeho práva

  Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
  Dátum vydania: 8. júla 2014
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 19,50 €
  Vaša cena: 18,53 
  Ďalší výber judikatúry z oblasti súkromného práva z dielne vydavateľstva Wolters Kluwer je venovaný primárne jednému zo základných ľudských práv, a to právu vlastniť majetok (čl. 20 Ústavy SR), resp. vlastníckemu právu, ale aj nepochybne zaujímavému a dôležitému inštitútu držby. Keďže právo vlastniť majetok … Zobraziť viac info ►
 • Autor: Róbert Jakubáč

  Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

  Vydavateľstvo: Iura Edition
  Dátum vydania: 20. novembra 2013
  Jazyk: slovenský
  Dostupnosť: Vypredané v e-shope
  Bežná cena: 16,80 €
  Vaša cena: 15,96 
  Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu, ktorý je zameraný na problematiku zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím … Zobraziť viac info ►