! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Tony Judt

autor

Penzion vzpomínek


Když Tony Judt v roce 2008 onemocněl amyotrofickou laterální sklerózou, nevyléčitelným neurodegenerativním onemocněním vedoucím k naprosté fyzické nehybnosti, nacházel útočiště v myšlení – svůj „palác paměti“ situoval do malého penzionu ve Švýcarsku, kde jako desetiletý strávil s rodiči šťastné chvíle zimní dovolené. Proudy vědomí ho přenášejí od nostalgických reminiscencí na život uprostřed jeho rozvětvené židovské rodiny, na zážitky spojené s otcovými auty, jídlem či čtvrtí Putney, k vlastním dobrodružným jízdám v londýnských dálkových autobusech a vlacích nebo k rodinným cestám trajektem Lord Warden. Výpověď o osobní zkušenosti, pevně zasazená do doby, v níž Tony Judt žil, byť byl poslední dva roky života odsouzen k nehybné samotě, je nesmírně autentická, navíc jí vědomí autora, že mu zbývá málo času, vtisklo výsostně existenciální rozměr. Nemalou pozornost si také zaslouží jeho jazyk a textem mnohdy překvapivě probleskující vědoucí ironický humor.
U dodávateľa
12,37 € 13,02 €

Penzión spomienok


Texty, ktoré tvoria túto útlu knižku, som pôvodne nemienil publikovať. Začal som ich písať pre vlastné potešenie - nahovoril ma Timothy Garton Ash, keď zbadal, že moja myseľ sa čoraz viac obracia dovnútra. Neviem, či som vôbec tušil, do čoho sa púšťam a Timovi som vďačný za dôveru a podporu, s akou prijal moje prvé písačky. Keď som mal asi polovicu týchto fejtónov hotovú, ukázal som zopár z nich mojim agentom z Wylie Agency a Robertovi Silversovi z New York Review of Books. Ich nadšená reakcia mi dodala odvahu. Súčasne však vyvolala aj etickú otázku. Keďže som texty nepísal s úmyslom publikovať ich, nepodrobil som ich internej redakčnej úprave alebo, presnejšie povedané, autocenzúre. Tony Judt Penzión spomienok veľkého historika 20. storočia Tonyho Judta sú memoáre - jediné svojho druhu. V každej eseji dominuje jeden z detailov jeho osobnej skúsenosti, zasadený do rámu histórie. Judtova mladistvá láska k trase londýnskeho autobusu sa stáva úvahou o verejnom občianstve. Jedlá aj vlaky voňajú životom, ako nás vodí povojnovým Lodýnom svojho detstva, Parížom, Prahou či východným New Yorkom, kde si našiel domov. Tony Judt vnáša do všetkého svoju priezračnú morálku a svoj humor – od rýchlych áut, cez pivo, politický radikalizmus až po ničivú chorobu, ktorá mu napokon vzala život. Kniha, ktorá vznikla, keď už bol Tony Judt ochrnutý a nemohol fyzicky písať, si našla podobu v usporiadaní izieb švajčiarskeho horského hotela, ktoré mu ostalo v hlave: toho teplého úkrytu uprostred tmy, čo sa okolo neho hromadila. Úvod k slovenskému vydaniu napísal Judtov obdivovateľ Martin M. Šimečka, ktorý bol pred rokmi na niekoľko dní v oáze uprostred močiarov štátu Georgia jeho hosťom.
U dodávateľa
14,25 € 15,00 €

Poválečná Evropa


V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz neexistuje a enkláva demokratických států Evropské unie v současnosti sahá až k hranicím samotného Ruska. Poválečná Evropa podává hutný a celistvý obraz cesty, kterou Evropa mezi těmito dvěma body urazila; příběh, jehož děj se odvíjel ve stínu minulé války. Příběh vzkříšení Evropy, která povstala z trosek; příběh sestupu a pádu sovětského komunismu a vzestupu Evropského společenství a Evropské unie; příběh konce evropských říší a obtížného a proměnlivého vztahu Evropy k válečné minulosti a ke dvěma supervelmocím, které jej vymezují, Rusku a Americe. Tony Judt líčí rozvoj německé automobilové výroby ve světle toho, jak se stejnému odvětví vedlo v Británii; dává do souvislostí pařížské události roku 1968 s nepokoji, ke kterým v témže roce docházelo v Praze a v Itálii; a při osvětlování podstaty Salazarovy fašistické diktatury sahá po srovnání nejen s Francovým Španělskem, ale i s Ceauşescovým Rumunskem. Jasně a přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy, tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě. Poučíme se zde o občanské válce v Řecku, o působení sociální demokracie ve Skandinávii, o těžkostech dvojjazyčné Belgie, o krvavých taženích severoirské IRA i baskických separatistů. Je to historie lidí stejně jako národů, vystupují v ní Churchill i Mitterrand, generalissimus Franco i generál Jaruzelski, Silvio Berlusconi i Josif Stalin. A Poválečná Evropa má co říci i ke kulturním a sociálním dějinám: od francouzského a českého filmu, nástupu ledniček či úpadku vlivu intelektuálů přes přistěhovalectví a vznik třídy gastarbeiterů až po fenomény, jako byly existencialismus, punk rock, Monty Python nebo brutalistická architektura. Judtovu knihu časově dovedenou až po válku v Iráku a volbu papeže Benedikta XVI., která nabízí pochopení smyslu moderní evropské historie a identity, tedy toho, jaká Evropa je a jaká byla, můžeme označit za jedinečnou práci na téma Evropa naší doby.
Na sklade 2Ks
44,52 € 46,86 €

Velká iluze?


V eseji nazvaném Velká iluze?, poprvé publikovaném roku 1996, předložil Tony Judt skeptickou, pronikavou a hluboce předvídavou úvahu o politické situaci v Evropě a o otázkách, jimž kontinent čelí na prahu nového tisíciletí. Jaké jsou reálné vyhlídky na rozšíření Evropské unie a kde je hranice, po jejímž překročení přejde rozšiřování v rozpad? Které státy mají „patřit k Evropě“ a podle jakých kritérií? Čím je Evropa definována a jak máme přemýšlet o její budoucnosti? Pokud – jak tvrdí Judt – je mýtus jednotné Evropy příliš abstraktní na to, aby si mohl zajistit hlubší loajalitu voličů, a pokud nám mnohdy naopak brání najít řešení konkrétních problémů, pak bude všeobecně prospěšné podrobit jej kritickému rozboru. Judtova mistrovská analýza vytyčuje centrum diskuse a uchovává si relevanci i po více než dvaceti letech. „Jeden z nejprozíravějších textů o Evropské unii. ... Judt poukazuje ke všemu, co se dnes skutečně děje – od pozvolného rozpadu sociálního státu až po obnovené vlny nacionalismu.“ Rachel Donadiová, THE NEW YORK TIMES „Tony Judt ve své eseji vytvořil příhodný základ pro zahájení diskuse o dvou zásadních otázkách poválečné doby: Co je Evropa? A kam kráčí?“ Michael Mandelbaum, Johns Hopkins University „Komentátoři upozorňovali a upozorňují, že Judtovy pronikavé a vnímavé postřehy o Evropě jsou i dnes stejně relevantní a pravdivé jako v době, kdy je psal.“ Oficiální webové stránky Evropského parlamentu, „100 DŮLEŽITÝCH KNIH O EVROPĚ“
Na stiahnutie
4,79 €

dostupné aj ako:

Falešné ideje, cizí krev


Britský historik, který se specializoval na moderní evropské dějiny, nabízí podnětný a silně kritický pohled na celou jednu generaci francouzských intelektuálů, publicistů a spisovatelů, jež byla po dobu zhruba dvanácti let, počínaje osvobozením země v roce 1944 až po maďarské události roku 1956, stržena vírem komunismu.Veřejnou debatu v zásadě formovalo to, jaké stanovisko k počínání zahraničních i domácích komunistů dotyčný zaujal. Autor se věnuje předválečnému kontextu, podává podrobný výklad východoevropských monstrprocesů, včetně těch v Československu, sleduje, jak na ně reagovali ve Francii, a zkoumá, nakolik byla tato zkušenost specificky francouzská.Judtova analýza se netýká jen nejznámějších osobností, jako byl Jean-Paul Sartre, Albert Camus či Simone de Beauvoirová, ale zahrnuje širokou intelektuální komunitu katolických filozofů, vlivných novinářů, literárních kritiků a básníků včetně komunistických. Převládající styl jejich myšlení, koketování s násilím a morální nezodpovědnost udávaly tón nejen ve Francii, ale v celém poválečném evropském kulturním a politickém životě.
Na stiahnutie
9,59 €

dostupné aj ako:

Zapomenuté 20. století


Brilantní britský historik, který se jako univerzitní profesor specializoval na moderní evropské dějiny, shromáždil 23 esejí z let 1994–2006. Na pozoruhodné škále osobností, událostí a idejí provádí Tony Judt nemilosrdnou pitvu iluzí po studené válce, že velké konflikty jsou bezpečně za námi, svět vstoupil do epochy míru a demokracie, a ukazuje, na co z historie 20. století zapomínáme a jak velká její část byla obětována mýtu o popření paměti. Nabízí cestu zpět ke smyslu dějin, který naléhavě potřebujeme.
Na stiahnutie
11,99 €

dostupné aj ako:

Reappraisals


As Tony Judt argues persuasively in "Reappraisals", we have entered an 'age of forgetting'. Today's world is so utterly unlike the world of just twenty years ago that we have set aside our immediate past even before we could make sense of it. We literally don't know where we came from, and the results of this burgeoning ignorance are proving calamitous, with the clear prospect of worse to come. We have lost touch with three generations of international policy debate, social thought and public-spirited social activism. We no longer know how to discuss such concepts and we have forgotten the role once played by intellectuals in debating, transmitting and defending the ideas that shaped their time.In "Reappraisals", Tony Judt resurrects key aspects of the world we have lost and reminds us how important they still are to us: now and to our hopes for the future. Judt draws provocative connections between a dazzling range of subjects, from the history of the neglect and recovery of the Holocaust and the challenge of 'evil' in understanding the European past, to the rise and fall of the state in public affairs and the displacement of history by 'heritage'. Ranging with his trademark acuity and elan from Belgium to Israel, from the memory of Marxism to the practice of foreign policy, he takes us beyond what we think we know to show us how we came to know it, and reveals how much of our history has been sacrificed in the triumph of myth-making over understanding and denial over memory. His book is a road map back to the historical sense we urgently need.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Povojnová Európa Histŕia po roku 1945


Táto kniha rozpráva príbeh Európy od konca druhej svetovej vojny. Jej dej sa teda začína v roku 1945 - v hodine nula, alebo, ako to volali Nemci - Stunde Null. Ale ako všetko ostatné v 20. storočí, aj tento príbeh sa odohráva na pozadí tridsiatich rokov vojny, ktoré sa začali v roku 1914, keď Európa nastúpila na svoju cestu ku katastrofe.
Vypredané
15,73 € 16,56 €

The memory chalet


The pieces collected together in Memory Chalet range from the personal to the political and professional, by turns witty, poignant and devastatingly honest and affecting. In 'Edge People', Judt movingly discusses his lack of national identity. In 'Cars', we learn on his father's obsession with being head of a 'Citreon family'. 'Work' details why he always knew he'd be a historian; 'Girls' tells the story of how he met his first wife, and 'Revolutionaries' reminisces about The Beatles, London during the swinging '60s, and what it all meant. Memory Chalet also features 'Night', Judt's harrowing account of life with motor neurone disease, which was a sensation when first published by the New York Times (and then the Guardian) in Spring 2010.
Vypredané
16,10 € 16,95 €

I'll Fares Land


Ill fares the land, to hastening ills a prey, Where wealth accumulates, and men decay' - Oliver Goldsmith. Something has gone profoundly amiss in our public affairs over the past thirty years. In the West, we are wealthy and secure enough to allow ou rselves to drift very far off course before anything has to be done. But we have forgotten how to think about the life we live together: its goals and purposes. Not only are we post-ideological; we have become post-ethical. When we ask ourselves whet her a particular policy objective should be pursued - universal healthcare or investment in public transportation - we know only how to inquire about its efficiency: its profitability or cost, its impact upon growth and the National Product, its impl ications for taxation. We have lost touch with the old questions that have defined politics since the Greeks: is it good? Is it fair? Is it just? Is it right? Will it help bring about a better society? A better world? The US and UK today are more une qual - in incomes, wealth, health, education, life chances - than at any time since 1914. Is this desirable? Is it prudent? Those used to be the political questions, even if they invited no easy answers. Until we have learned - or re-learned - how to pose them, we shall go on as before. Can we go on 'like this'? Yes. Should we? No. If we are to replace fear with confidence then we need a different story to tell, about state and society alike: a story that carries moral and political conviction. Providing that story is the purpose of this book.
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Zle se vede zemi


Vstoupili jsme do věku nejistoty - hospodářské, sociální a politické. Krize, která propukla v roce 2008, nám připomněla, že neregulovaný kapitalismus je svým největším nepřítelem. Je nevyhnutelné, že se dříve či později stane obětí svých vlastních ex cesů a bude znovu žádat stát o pomoc. Pokud se ale jen otřepeme a budeme pokračovat stejně jako doposud, můžeme v příštích letech očekávat mohutnější otřesy.
Vypredané
10,22 € 10,76 €

Thinking the Twentieth Century


The final book of the brilliant historian and indomitable public critic Tony Judt, "Thinking the Twentieth Century" unites the conflicted intellectual history of an epoch into a soaring narrative. The twentieth century comes to life as an age of ideas - a time when, for good and for ill, the thoughts of the few reigned over the lives of the many. Judt presents the triumphs and the failures of prominent intellectuals, adeptly explaining both their ideas and the risks of their political commitments. Spanning an era with unprecedented clarity and insight, "Thinking the Twentieth Century" is a tour de force, a classic study of modern thought by one of the century's most incisive thinkers. The exceptional nature of this work is evident in its very structure - a series of intimate conversations between Judt and his friend and fellow historian Timothy Snyder, grounded in the texts of the time and focused by the intensity of their vision. Judt's astounding eloquence and range are on display here as never before. Traversing the complexities of modern life with ease, he and Snyder revive both thoughts and thinkers, guiding us through the debates that made our world. As forgotten ideas are revisited and fashionable trends scrutinized, the shape of a century emerges. Judt and Snyder draw us deep into their analysis, making us feel that we too are part of the conversation. We become aware of the obligations of the present to the past, and the force of historical perspective and moral considerations in the critique and reform of society, then and now. In restoring and indeed exemplifying the best of intellectual life in the twentieth century, "Thinking the Twentieth Century" opens pathways to a moral life for the twenty-first. This is a book about the past, but it is also an argument for the kind of future we should strive for: "Thinking the Twentieth Century" is about the life of the mind - and the mindful life.
Vypredané
25,65 € 27,00 €

Thinking the 20th Century


Two explorers set out on a journey from which only one of them will return. Their unknown land is that often fearsome continent we call the 20th Century. Their route is through their own minds and memories. Both travellers are professional historians still tormented by their own unanswered questions. They needed to talk to one another, and the time was short. This is a book about the past, but it is also an argument for the kind of future we should strive for. "Thinking the Twentieth Century" is about the life of the mind - and the mindful life.
Vypredané
14,73 € 15,50 €

Thinking the Twentieth Century


"Ideas crackle" in this triumphant final book of Tony Judt, taking readers on "a wild ride through the ideological currents and shoals of 20th century thought." ("Los Angeles Times") One of our most brilliant historians, Tony Judt brings the past century vividly to life in this unprecedented and original history. Structured as a series of intimate conversations between Judt and his friend and fellow historian Timothy Snyder, "Thinking the Twentieth Century" presents the triumphs and the failures of the twentieth century's most prominent intellectuals and their ideas, guiding readers through the debates that defined our world. Spanning an era with unprecedented clarity and insight, "Thinking the Twentieth Century" is a tour de force: a masterful analysis of the life of the mind and an unforgettable guide to leading the mindful life.
Vypredané
12,83 € 13,50 €

Poválečná Evropa- dejiny od roku 1945


Jedinečná práce na téma moderní Evropy přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě. Nabízí pochopení smyslu moderní evropské historie a identity, tedy toho, jaká Evropa je a jaká byla. Časově je dovedena až po válku v Iráku a volbu papeže Benedikta XVI. V roce 1945 byla Evropa na kolenou. Značnou část evropských zemí těžce postihlo válečné ničení, masové vraždění, letecké bombardování a rozvrat. Prakticky celá východní polovina kontinentu upadla pod sovětskou nadvládu, takže jednu totalitu tam nahradila druhá. Dnes už Sovětský svaz neexistuje a enkláva demokratických států Evropské unie v současnosti sahá až k hranicím samotného Ruska. Příběh vzkříšení Evropy, která povstala z trosek příběh sestupu a pádu sovětského komunismu a vzestupu Evropského společenství a Evropské unie příběh konce evropských říší a obtížného a proměnlivého vztahu Evropy k válečné minulosti a ke dvěma supervelmocím, které jej vymezují, Rusku a Americe. Jasně a přehledně zachycuje jak celkový vývoj Evropy tak i protikladné zkušenosti Evropanů na Východě a na Západě.
Vypredané
20,75 € 21,84 €